Anti-islam

Muslimer og islam er helt sentrale i det høyreekstreme fiendebildet. Hvordan skal vi forstå anti-muslimske holdninger, mobilisering og retorikk? 

I media

Global Islamofobi

Iselin Frydenlund, Klassekampen, 22. juli 2021

Hvorfor ble muslimer den nye fienden i Norge og Europa?

Katrine Fangen, Forskersonen, 10. juni 2021

Anti-islamiske Facebook-brukere anklager islam for sexisme, men trakasserer selv kvinner

Katrine Fangen, Kilden, 13. april 2021

Hvem er medlemmene i Sian? Vi spurte dem

Hans Peter Tranøy og Anders Ravik Jupskås, Aftenposten, 10. september 2020

Sian-dilemmaet vokser

Lars Erik Berntzen, Aftenposten, 28. august 2020

Snikislamisering er ikke mulig i et sekularisert samfunn

Torkel Brekke, Aftenposten, 22. september 2019

Vi kan ikke fullt ut forstå hat og vold mot muslimer hvis vi bare ser dette som lokale fenomener

Iselin Frydenlund, Torkel Brekke, Cathrine Thorleifsson og Sindre Bangstad, Aftenposten, 16. august 2019

Bekjempelse av høyreekstrem terror krever andre metoder enn forebygging av negative holdninger hos folk flest

Torkel Brekke, Aftenposten, 15. august 2019

Det anti-islamske paradokset

Lars Erik Berntzen, Apollon, 7. februar 2018

Muslimhat nasjonal og globalt

Katrine Fangen og Iselin Frydenlund snakker om anti-muslimske holdninger og global islamofobi på C-REX-konferansen 10 år siden 22. juli: kunnskapsstatus og kunnskapsbehov.

Se hele konferansen i opptak

Bildet kan inneholde: gest, kunst, font, parallell, sirkel.

Hva er det SIAN vil?

Lars Erik Berntzen på Aftenpostens podkast Forklart, 1. september 2020 (sesong 5, episode 476) 

Hva er islamofobi?

Begrepet 'islamofobi', som ble popularisert på slutten av 1990-tallet, viser til generaliserende negative holdninger og følelser knyttet til Islam eller muslimer.

Hva er hatkriminalitet?

Hatkriminalitet er en kriminell handling som er helt eller delvis motivert av fordommer eller fiendtlighet mot offerets (antatte) religiøs eller etnisk tilhørighet, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne eller andre kjennetegn.

Forskning

Ønsker du å lese mer om temaet anti-islam? Her er en oversikt over sentrale vitenskapelige publikasjoner fra C-REX forskere:

Intersecting Flows of Islamophobia (INTERSECT)

Les mer om forskningsprosjektet INTERSECT, som undersøker islamofobi på globalt nivå.