English version of this page

Erik O. Eriksens blogg - Side 3

Publisert 17. feb. 2011 15:39

Folkesuverenitet innebærer at borgerne gjennom sine representanter skal bestemme de lovene de er underlagt. EØS-avtalen tilfredsstiller ikke dette kravet. Den har heller karakter av å være en husmannskontrakt.

Publisert 17. feb. 2011 15:39

Å demontere EU ville føre til endringer i Europa av nesten revolusjonære proporsjoner.

Publisert 17. feb. 2011 15:39

Norge er blitt lobbynasjon, og EØS-avtalen er karakterisert som en konstitusjonell katastrofe.

Publisert 17. feb. 2011 15:39

Flere av landene i Eurosonen er i dyp økonomisk krise. Men hva betyr pengekrisen for EUs videre fremtid?