English version of this page

Om instituttet

Økonomisk institutt er landets fremste lærested for samfunnsøkonomi, og bedriver forskning, undervising og formidling på høyeste nivå innenfor alle områder av faget. Økonomisk institutt har en lang og stolt historie, fra etableringen i 1932 til opprettelsen av Senter for fremragende forskning ESOP i 2007.

Nobelprisen i økonomi er to ganger tildelt ansatte ved instituttet, Ragnar Frisch i 1969 og Trygve Haavelmo i 1989. Økonomisk institutt tilbyr et engasjerende og utfordrende miljø for forskere, studenter og gjester. På disse sidene finner du informasjon om hva vi har å tilby.

Velkommen til Oslo!

Organisasjon

Strategi

Les mer om instituttets strategi og UiOs strategi frem mot 2020

HMS

Økonomisk institutt har egen HMS ansvarlig, eget verneombud og brannvernansvarlig.

 

Tall og fakta

Nøkkeltall for foregående år

Stipend for masterstudenter

Det finnes flere aktuelle stipend for masterstudenter med variende søknadsfrist.

 

 

 

Kontakt ØI

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus, 12.etg.
N-0851 Oslo

Åpningstider
 12.15-15.00

Postadresse
Postboks 1095 Blindern N-0317 Oslo

Telefon, faks og e-post       
22 85 51 27 (telefon)
22 85 50 35 (faks)
post@econ.uio.no