English version of this page

Masterstipender ved Økonomisk institutt

Stipender ved Økonomisk institutt er kun tilgjengelig for studenter ved Universitetet i Oslo

ESOP-stipend

ESOP har et begrenset antall stipender tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for ESOPs forskningstemaer.

Søknadsfrist: 20. november

Avanserte metoder/forskningsstipend

Økonomisk institutt utlyser et begrenset antall stipender til studenter som velger Avanserte metoder/forskning og fullfører to obligatoriske 5000-kurs.

Søknadsfrist: 20. november

Telemarkforsking stipend (eksternt stipend)

Telemarkforsking utlyser masterstipend på 15.000 kr til studenter som skriver oppgaver innenfor deres fem fagområder: grønn omstilling, helse, utdanning og velferd, kommunal og regional utvikling, kommunal økonomi og styring, og kulturliv og kulturpolitikk.

Søknadsfrist: 15. desember

 

→Les mer

Frisch-stipendet (eksternt stipend)

Frischsenteret utlyser hvert år to til fire stipender, hver på 20 000 NOK, til Oslo-baserte mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave ved Frischsenteret.

Søknadsfrist: 15. mai

Vista Analyse-stipend (eksternt stipend)

Vista Analyse utlyser hvert år to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger.

Søknadsfrist: 1. april

Oversikt over SV-stipender

Oversikt over aktuelle stipender for studenter som studerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Stipendene er eksterne.