English version of this page

Masterstipender ved Økonomisk institutt

Stipender ved Økonomisk institutt er kun tilgjengelig for studenter ved Universitetet i Oslo

INTPART Resourceful-stipend

Økonomisk institutt utlyser INTPART Resourceful-stipendet i 2020 og 2021. Det er tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for INTPART Resourcefuls forskningstemaer.

Søknadsfrist: 1. november

ESOP-stipend

ESOP har et begrenset antall stipender tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for ESOPs forskningstemaer.

Søknadsfrist: 20. oktober

INNOPROD-stipend

Økonomisk institutt utlyser INNOPROD-stipendet i 2019 og 2020. Det er tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for INNOPRODs forskningstemaer.

Søknadsfrist: 20. oktober

OFS-stipend

Oslo Fiscal Studies (OFS), senteret for offentlig økonomi ved Økonomisk institutt, har et begrenset antall stipend tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for et av senterets forskningstemaer.

Søknadsfrist: 20. oktober

Avanserte metoder/forskningsstipend

Økonomisk institutt utlyser et begrenset antall stipender til studenter som velger Avanserte metoder/forskning og fullfører to obligatoriske 5000-kurs.

Søknadsfrist: 20. april

Frisch-stipendet (eksternt stipend)

Frischsenteret utlyser hvert år to til fire stipender, hver på 20 000 NOK, til Oslo-baserte mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave ved Frischsenteret.

Søknadsfrist: 15. mai

Vista Analyse-stipend (eksternt stipend)

Vista Analyse utlyser hvert år to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger.

Søknadsfrist: 1. april

ISF-stipend (eksternt stipend)

Institutt for samfunnsforskning (ISF) lyser ut to stipender – hver på 20 000 kroner – til mastergradsstudenter i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 1. mars

Oversikt over SV-stipender

Oversikt over aktuelle stipender for studenter som studerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Stipendene er eksterne.