English version of this page

Masterstipender ved Økonomisk institutt

ESOP-stipend

ESOP har et begrenset antall stipender tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for ESOPs forskningstemaer.

Søknadsfrist: 20. oktober

Stipend i makro og pengepolitikk

Gaveprofessoratet i makroøkonomi ved professor Steinar Holden utlyser hvert år et begrenset antall stipend til masterstudenter ved Økonomisk institutt som skal skrive masteroppgave innenfor makro og pengepolitikk.

Søknadsfrist: 20. oktober

OFS-stipend

Oslo Fiscal Studies (OFS), senteret for offentlig økonomi ved Økonomisk institutt, har et begrenset antall stipend tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for et av senterets forskningstemaer.

Søknadsfrist: 20. oktober

Avanserte metoder/forskningsstipend

Økonomisk institutt utlyser et begrenset antall stipender til studenter som velger Avanserte metoder/forskning og fullfører to obligatoriske 5000-kurs.

Søknadsfrist: 20. april

CREE-stipendet (eksternt stipend)

CREE-stipendet utlyses hvert år til masterstudenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er relevant for CREE, nemlig energi og miljø.

Søknadsfrist: stipendsøknadene vil bli vurdert fortløpende etter 15. april hvert år.

Frisch-stipendet (eksternt stipend)

Frischsenteret utlyser hvert år to til fire stipender, hver på 20 000 NOK, til Oslo-baserte mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave ved Frischsenteret.

Søknadsfrist: 1. mars