INTRANSIT- omstilling av den norske økonomien

Rett før jul fikk TIK senteret på SV-fakultetet tilslag på et nytt åtteårig forskningssenter fra Forinnpol-programmet i Norges Forskningsråd. INTRANSIT skal forske på omstilling av den norske økonomien. 

Omstilling i norsk økonomi

INTRANSIT er en satsning over 8 år som skal se på pågående omstillingsprosesser i norsk økonomi. Det vil bli lagt spesiell vekt på omstilling i viktige næringer som i olje og gass, leverandørindustrien, maritime næring, marin næring og vareproduserende industri.

Illustrasjon av flere veier/omstilling
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Mindre oljeavhengighet

Hovedfokuset i INTRANSIT er det store spørsmålet om omstilling i norsk økonomi mot økt diversifisering og mindre oljeavhengighet, men vi skal også se på koplingen mellom digitalisering og den grønne skiftet. Ikke minst vil senteret handle om hvordan forsknings- og innovasjonspolitikken kan utvikles for å akselerere omstilling i norsk økonomi.

Tverrfaglig samarbeid er avgjørende  

TIK senteret på SV-fakultetet og Institutt for Informatikk ved Matnat- fakultetet ved UiO står i fellesskap bak senteret, som også har med seg Sintef Digital og Copernicus Institute of Sustainable Development ved Utrecht University i Nederland som forskningspartnere.  «INTRANSIT er et godt eksempel på at tverrfaglige tilnærminger er avgjørende for å forstå viktige og dagsaktuelle samfunnsspørsmål», sier Taran Thune, professor ved TIK som skal lede senteret.

 

Ler mer om INTRANSIT her.

 

Publisert 18. jan. 2019 11:24 - Sist endret 17. juni 2019 13:05