English version of this page

INTRANSIT

INTRANSIT skal undersøke hvordan forsknings- og innovasjonspolitikk kan legge til rette for en smartere og grønnere norsk økonomi. Les mer on INTRANSIT på våre engelske nettsider.

Bilde av grønn by

Vi har tre mål:

  • INTRANSIT skal undersøke forutsetningene, driverene og barrierene for endring til en smartere og mer bærekraftig norsk økonomi.
  • INTRANSIT skal undersøke hvordan endring i industrien ofte oppstår i samspill med større og allerede etablerte sektorer gjennom etableringen av kunnskapsintensive nisjer i markedet.
  • INTRANSIT skal bruke kunnskapen som utvikles til å forstå hvordan forsknings- og innovasjonspolitikk kan støtte opp om et grønnere og smartere samfunn.

Bildet kan inneholde: Tekst, Logo, Font, Grønn, Merke.

INTRANSIT finansieres av Norges Forskningsråds FORINNPOL-satsning.


    Kontakt

Senterleder Taran Thune


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

 

Publikasjoner