Taran Mari Thune

Bilde av Taran Mari Thune
English version of this page
Telefon +47 22841634
Mobiltelefon +4793069594
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse, næringsrettet forskning, forsknings- og innovasjonssamarbeid, kunnskapsspredning og hvordan forskningsbasert kunnskap blir spredd og anvendt i samfunnet. 

På TIK jobber jeg med flere store forskningsprosjekter som handler om innovasjon i ulike sektorer i samfunnet. Jeg har jobbet i flere år med hvordan innovasjon foregår i helsesektoren og leder nå et stort forskningsprosjekt som handler om innovasjon i norsk leverandørindustri (SIVAC-prosjektet).

Jeg jobber også i OSIRIS-senteret som forsker på hvordan forskningsbasert kunnskap spres og får ringvirkninger i samfunnet rundt oss. I OSIRIS leder jeg arbeidet med impact av forskning innen helse og velferdsområdet.

Bakgrunn

Utdanning: Dr. Oecon fra Handelshøgskolen BI (2006) og Master of Philosophy in Comparative and International Education fra Universitetet i Oslo (2000)

Arbeidserfaring: Førsteamanuensis, TIK (2015-2016), Forsker og forskningsleder NIFU (2007- ), Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (2006-2007), Stipendiat, Handelshøgskolen BI  (2001-2006)

Emneord: Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer
Publisert 22. feb. 2012 09:32 - Sist endret 25. feb. 2019 13:38