Taran Mari Thune

Bilde av Taran Mari Thune
English version of this page
Telefon +47 22841634
Mobiltelefon +4793069594
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse, næringsrettet forskning, forsknings- og innovasjonssamarbeid, kunnskapsspredning og hvordan forskningsbasert kunnskap blir spredd og anvendt i samfunnet. 

På TIK jobber jeg med flere store forskningsprosjekter som handler om innovasjon i ulike sektorer i samfunnet. Jeg har jobbet i flere år med hvordan innovasjon foregår i helsesektoren og leder nå et stort forskningsprosjekt som handler om innovasjon i norsk leverandørindustri (SIVAC-prosjektet).

Jeg jobber også i OSIRIS-senteret som forsker på hvordan forskningsbasert kunnskap spres og får ringvirkninger i samfunnet rundt oss. I OSIRIS leder jeg arbeidet med impact av forskning innen helse og velferdsområdet.

Bakgrunn

Utdanning: Dr. Oecon fra Handelshøgskolen BI (2006) og Master of Philosophy in Comparative and International Education fra Universitetet i Oslo (2000)

Arbeidserfaring: Førsteamanuensis, TIK (2015-2016), Forsker og forskningsleder NIFU (2007- ), Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (2006-2007), Stipendiat, Handelshøgskolen BI  (2001-2006)

Emneord: Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer

Publikasjoner

 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2020). Hybridity and research organisations, In David Billis & Colin Rochester (ed.),  Handbook on Hybrid Organisations.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785366109.  Chapter 7.  s 116 - 134
 • Saidi, Trust; Thune, Taran Mari & Bugge, Markus (2020). Making ‘hidden innovation’ visible? A case study of an innovation management system in health care. Technology Analysis & Strategic Management.  ISSN 0953-7325.  s 1- 13 . doi: 10.1080/09537325.2020.1841156
 • Andersen, Allan Dahl; Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Thune, Taran Mari & Soppe, Birthe (2019). The role of inter-sectoral dynamics in sustainability transitions: A comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation and Societal Transitions.  ISSN 2210-4224. . doi: 10.1016/j.eist.2019.11.009 Vis sammendrag
 • Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen; Thune, Taran Mari & Gonzalez, Jakoba Sraml (2019). The Green Flings: Norwegian Oil and Gas Industry’s Engagement in Offshore Wind Power. Energy Policy.  ISSN 0301-4215.  127, s 269- 279 . doi: 10.1016/j.enpol.2018.12.015 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pershina, Raissa; Soppe, Birthe & Thune, Taran Mari (2019). Bridging analog and digital expertise: Cross-domain collaboration and boundary-spanning tools in the creation of digital innovation. Research Policy.  ISSN 0048-7333.  48(9), s 1- 13 . doi: 10.1016/j.respol.2019.103819 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2018). The evolving sectoral innovation system for upstream oil and gas in Norway, In Taran Mari Thune; Ole Andreas Hegland Engen & Olav Wicken (ed.),  Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.  Routledge.  ISBN 9781315142456.  Kapittel 2.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2018). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. Journal of Cleaner Production.  ISSN 0959-6526.  177, s 813- 823 . doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.209 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mäkitie, Tuukka; Thune, Taran Mari & Gonzalez, Jakoba Sraml (2018). From oil to wind, and back again: Resource redeployment and diversification, In Taran Mari Thune; Ole Andreas Hegland Engen & Olav Wicken (ed.),  Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.  Routledge.  ISBN 9781315142456.  13.
 • Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2018). Innovation in the petroleum value chain and the role of supply companies, In Taran Mari Thune; Ole Andreas Hegland Engen & Olav Wicken (ed.),  Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.  Routledge.  ISBN 9781315142456.  Chapter 3.  s 40 - 57
 • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (2018). Transformations in petroleum : innovation, globalisation and diversification, In Taran Mari Thune; Ole Andreas Hegland Engen & Olav Wicken (ed.),  Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.  Routledge.  ISBN 9781315142456.  Kapittel 1.
 • Thune, Taran Mari & Mäkitie, Tuukka (2018). Versatile competences and product market diversification among oil and gas supply firms, In Taran Mari Thune; Ole Andreas Hegland Engen & Olav Wicken (ed.),  Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.  Routledge.  ISBN 9781315142456.  11.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2017). The effects of non-academic work experience on external interaction and research performance. Journal of Technology Transfer.  ISSN 0892-9912.  42(4), s 795- 813 . doi: 10.1007/s10961-017-9556-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2017). Combining knowledge to generate novelty: a study of disclosed ideas for life science inventions. European Journal of Innovation Management.  ISSN 1460-1060.  20(3), s 446- 462 . doi: 10.1108/EJIM-11-2016-0114 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bugge, Markus & Thune, Taran Mari (2016). Situated Knowledge Spillovers: A Case Study of Industry Specificity in Urban Knowledge Sourcing. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography.  ISSN 0435-3684.  98(3), s 255- 270 . doi: 10.1111/geob.12097
 • Thune, Taran Mari & Mina, Andrea (2016). Hospitals as innovators in the health-care system: A literature review and research agenda. Research Policy.  ISSN 0048-7333.  45(8), s 1545- 1557 . doi: 10.1016/j.respol.2016.03.010
 • Thune, Taran Mari; Reymert, Ingvild; Gulbrandsen, Magnus & Aamodt, Per O (2016). Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities?. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  43(6), s 774- 786 . doi: 10.1093/scipol/scw019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Borlaug, Siri Brorstad; Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2015). Samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon - kunnskapstriangelet i politikk og praksis, I: Nicoline Frølich (red.),  Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024349.  Kapittel 10.  s 136 - 148
 • Frølich, Nicoline & Thune, Taran Mari (2015). Hva skjer i universiteter og høgskoler?, I: Nicoline Frølich (red.),  Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024349.  Kapittel 1.  s 11 - 21
 • Gulbrandsen, Magnus; Aamodt, Per O & Thune, Taran Mari (2015). Ja takk, begge deler? Grunnforskning og anvendt forskning i universiteter og høgskoler, I: Nicoline Frølich (red.),  Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024349.  Kapittel 8.  s 108 - 118
 • Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2015). Emerging Hybrid Practises In Public–Private Research Centres. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  93(2), s 363- 379 . doi: 10.1111/padm.12140 Vis sammendrag
 • Kyvik, Svein & Thune, Taran Mari (2015). Assessing the quality of PhD dissertations. A survey of external committee members. Assessment & Evaluation in Higher Education.  ISSN 0260-2938.  40(5), s 768- 782 . doi: 10.1080/02602938.2014.956283 Vis sammendrag
 • Thune, Taran Mari & Børing, Pål (2015). Industry PhD Schemes: Developing Innovation Competencies in Firms?. Journal of the Knowledge Economy.  ISSN 1868-7865.  6(2), s 385- 401 . doi: 10.1007/s13132-014-0214-7 Vis sammendrag
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus & Aamodt, Per O (2015). Nettverk sett nedenfra. Samarbeid og kunnskapsoverføring blant vitenskapelig ansatte, I: Nicoline Frølich (red.),  Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024349.  Kapittel 11.  s 150 - 161
 • Thune, Taran Mari & Støren, Liv Anne (2015). Study and labour market effects of graduate students’ interaction with work organisations during education: A cohort study. Education + Training.  ISSN 0040-0912.  57(7), s 702- 722 . doi: 10.1108/ET-10-2014-0126
 • Skålholt, Asgeir & Thune, Taran Mari (2014). Coping with Economic Crises-The Role of Clusters. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  22(10), s 1993- 2010 . doi: 10.1080/09654313.2013.813909
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2014). Dynamics of collaboration in university–industry partnerships: do initial conditions explain development patterns?. Journal of Technology Transfer.  ISSN 0892-9912.  39(6), s 977- 993 . doi: 10.1007/s10961-014-9331-5
 • Thune, Taran (2011). Success factors in university – industry collaboration: a case study of collaboration in the engineering field. Tertiary Education and Management.  ISSN 1358-3883. . doi: 10.1080/13583883.2011.552627
 • Thune, Taran Mari & Brandt, Ellen (2011). Volatile Markets and Reluctant Entrepreneurs? The Market for Continuing Education in the Government Controlled Higher Education System of Norway, In Pedro N. Teixeira & David D. Dill (ed.),  Public Vices, Private Virtues? Assessing the Effects of Marketization in Higher Education.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6091-464-5.  Kapittel 13.  s 255 - 270
 • Thune, Taran & Gulbrandsen, Magnus (2011). Institutionalization of university-industry interaction: an empirical study of the impact of formal structures on collaboration patterns. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  38(2), s 99- 107 . doi: 10.3152/030234211X12924093660110

Se alle arbeider i Cristin

 • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (ed.) (2018). Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge.  ISBN 9781315142456.  272 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gulbrandsen, Magnus; Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2020). Hva vil brukerne av forskning ha?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  43(3), s 20- 21
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Steen, Markus; Thune, Taran Mari; Lund, Henrik Brynthe; Kenzhegaliyeva, Assiya; Ullern, Eli Fyhn; Kamsvåg, Pål Furu; Andersen, Allan Dahl & Hydle, Katja Maria (2020). Greener and smarter? Transformations in five Norwegian industrial sectors. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-). Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mäkitie, Tuukka; Steen, Markus; Thune, Taran Mari; Lund, Henrik Brynthe; Kenzhegaliyeva, Assiya; Ullern, Eli Fyhn; Kamsvåg, Pål Furu; Andersen, Allan Dahl & Hydle, Katja Maria (2020). Greener and smarter? Transformations in five Norwegian industrial sectors. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-). 2020:01091. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Lund, Henrik Brynthe; Thune, Taran Mari; Gonzalez, Jakoba Sraml & Finne, Håkon (2020). Kriser, innovasjon og næringsomstilling: COVID-19, bærekraft og digitalisering i noen sentrale norske næringer.
 • Thune, Taran Mari & Andersen, Allan Dahl (2020). The 'lead' and 'follower' firm behaviour of incumbent firms in sustainability transitions.
 • Thune, Taran Mari (2019). Forskning og forvaltning.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Tellmann, Silje Maria & Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth (2019). Kortreist kunnskap. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  29(2)
 • Thune, Taran Mari & Steen, Markus (2019). Har norsk industri en grønn framtid?.
 • Thune, Taran Mari & Steen, Markus (2019). Transformations in industrial sectors. Energy, maritime, aquaculture and manufacturing industries.
 • Normann, Håkon Endresen; Thune, Taran Mari & Mäkitie, Tuukka (2018). Oljebransjens «grønne flørt». Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Pershina, Raissa; Soppe, Birthe & Thune, Taran Mari (2018). What’s in the toolbox? Cross-domain collaboration and boundary spanning tools in the creation of new digital innovation.
 • Borlaug, Siri Brorstad & Thune, Taran Mari (2017). Growing similar but apart - converging institutional logics, external pressures and reshaped organisational relationships.
 • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Gjelsvik, Martin; Tveterås, Ragnar; Normann, Roger Henning; Fitjar, Rune Dahl; Jakobsen, Stig-Erik; Herstad, Sverre Johan; Thune, Taran Mari & Iakovleva, Tatiana A (2017). Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3/4)
 • Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen; Gonzalez, Jakoba Sraml & Thune, Taran Mari (2017). The green flings. The role of market volatility in incumbent firms’ engagement in sustainability transitions.
 • Pershina, Raissa; Soppe, Birthe & Thune, Taran Mari (2017). Bridging two worlds in creative hybrids: The role of emotions, rhetorical devices, and prototyping in product design.
 • Reymert, Ingvild S & Thune, Taran Mari (2017). Jack of all trades.
 • Reymert, Ingvild; Nesje, Kjersti & Thune, Taran Mari (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. NIFU-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri; Solberg, Espen & Thune, Taran Mari (2016). The knowledge triangle in policy and institutional practices - the case of Norway. NIFU-rapport. 45. Vis sammendrag
 • Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri & Thune, Taran Mari (2016). Converging institutional logics and blurring boundaries: how national policies influence roles and relationships between research institutes and universities.
 • Gulbrandsen, Magnus; Hopkins, Michael; Thune, Taran Mari & Valentin, Finn (2016). Hospitals and innovation: Introduction to the special section. Research Policy.  ISSN 0048-7333.  45(8), s 1493- 1498 . doi: 10.1016/j.respol.2016.05.010
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2016). Ikke-akademisk arbeidserfaring: bra for relevans, ikke for kvalitet?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  38(1), s 28- 29
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Path branching as system building An innovation systems perspective on the interactions between emerging and mature industries.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. TIK WORKING PAPERS on innovation studies. 20161208.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2015). Samspill i medisinsk innovasjon, I: Kristin Oxley (red.),  Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03395-5.  Kapittel 2, del 2.  s 34 - 38
 • Thune, Taran Mari (2015). Sykehus som innovasjonsarena. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2015). Universitetenes roller i innovasjon: Kunnskapsstatus, I: Kristin Oxley (red.),  Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03395-5.  Kapittel 2, del 1.  s 26 - 33
 • Thune, Taran Mari & Hanson, Jens (2015). Grønne spirer og brune røtter: Industriell utvikling som en evolusjonær prosess.
 • Thune, Taran Mari (2014). Noder i kunnskapsnettverket: Vitenskapelig ansattes deltagelse i kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid, I: Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014.  Norges forskningsråd.  ISBN 9788212033634.  Fokusboks 3.2.  s 134 - 134
 • Thune, Taran Mari; Aamodt, Per O & Gulbrandsen, Magnus (2014). Forskere deler sin kunnskap. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  37(4), s 4- 5
 • Thune, Taran Mari; Aamodt, Per O & Gulbrandsen, Magnus (2014). Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. NIFU-rapport. 23.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2013). Helseinnovasjon krever samarbeid. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  36(4), s 14-15
 • Piro, Fredrik Niclas; Tømte, Cathrine Edelhard; Rørstad, Kristoffer & Thune, Taran Mari (2013). Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen. NIFU-rapport. 2.
 • Næss, Terje; Thune, Taran Mari; Støren, Liv Anne & Vabø, Agnete (2012). Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid. NIFU-rapport. 48.
 • Spilling, Olav R.; Asheim, Bjørn Terje; Langfeldt, Liv & Thune, Taran Mari (2012). To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen. NIFU-rapport. 1.
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Thune, Taran Mari; Vabø, Agnete; Aamodt, Per Olaf; Kyvik, Svein & Gunnes, Hebe (2012). Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009-2011.
 • Thune, Taran Mari (2012). Dynamics of cooperation in university – industry partnerships.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluation of PhD education in Norway.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluation of PhD education in Norway: Results and recommendations.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge. Oppsummering av resultater og anbefalinger.
 • Thune, Taran Mari (2012). Forskerutdanning: tilbud, etterspørsel og utdanningens relevans.
 • Thune, Taran Mari (2012). Høyere utdanningsinstitusjoner - samarbeid og kunnskapsoverføring til nærings- og arbeidsliv.
 • Thune, Taran Mari (2012). Nettverk og samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringsliv.
 • Thune, Taran Mari (2012). Ph.d.-utdanningen i kunnskapssamfunnet.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2012). Dynamics of cooperation in research and innovation partnerships.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2012). Synergies and tensions in innovation in the life sciences.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2012). Frontier research and mission oriented policies in university-based innovation centers- towards a new hybrid order?.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Klitkou, Antje; Ramberg, Inge; Aanstad, Siri & Olsen, Dorothy Sutherland (2012). Produktivt samspill?: Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer. NIFU-rapport. 24.
 • Thune, Taran Mari; Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen; Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard & Sörlin, Sverker (2012). PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway. NIFU-rapport. 25.
 • Thune, Taran Mari & Vabø, Agnete (2012). Kvalitet og kritisk masse i doktorgradsutdanningen. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  35(3), s 19- 20
 • Olsen, Dorothy Sutherland & Thune, Taran (2011). Bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark – status og videreutvikling. NIFU-rapport. 26.
 • Thune, Taran (2011). I kunnskapstriangelets midte?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  34(4)
 • Thune, Taran Mari (2011). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2011). Forskeropplæring mellom akademia og næringslivet.
 • Thune, Taran Mari (2011). Følgeevaluering av regionale forskningsfond.
 • Thune, Taran Mari (2011). Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2011). Produktive samspill? - noen resultater fra en casestudie av forskningssamarbeid.
 • Thune, Taran Mari; Skålholt, Asgeir & Spilling, Olav R. (2011). Coping with economic crises – the role of clusters.
 • Thune, Taran; Olsen, Dorothy Sutherland & Solberg, Espen (2011). Kompetanse for innovasjon: En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidler. NIFU-rapport. 45.
 • Vabø, Agnete; Thune, Taran Mari & Kuznetsova, Yuliya (2011). The response of humanities disciplines to an increasing focus on employability: curricular adaptation and new opportunities for practical experience during studies.
 • Bugge, Markus; Eide, Lars; Grünfeld, Leo A. & Thune, Taran Mari (2010). Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2010). Cross-sector collaboration in Norway: institutionalization through large-scale university-industry interaction?.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2010). Forskning er lett, innovasjon er vanskelig. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  3, s 12- 13
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2010). Institutionalized forms of university-industry collaboration: a dynamic process perspective.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2010). University-Industry Collaboration: Towards a Dynamic Process Perspective.
 • Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2010). Centers of excellence as hybrid space.
 • Skålholt, Asgeir; Spilling, Olav R. & Thune, Taran Mari (2010). Norske næringsklynger under finanskrisen: En studie av klyngeorganisasjonene som arenaer og aktører. NIFU STEP rapport. 38.
 • Sweetman, Rachel Louise & Thune, Taran (2010). An integrative perspective on the value of a bachelors degree: comparisons of students' views, financial returns and policy frames in Norway and England.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. feb. 2012 09:32 - Sist endret 25. feb. 2019 13:38