Taran Mari Thune

Bilde av Taran Mari Thune
English version of this page
Telefon +47 22841634
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser er innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse, næringsrettet forskning, forsknings- og innovasjonssamarbeid, kunnskapsspredning og hvordan forskningsbasert kunnskap blir spredd og anvendt i samfunnet. 

På TIK jobber jeg med flere store forskningsprosjekter som handler om innovasjon i ulike sektorer i samfunnet. Jeg har jobbet i flere år med hvordan innovasjon foregår i helsesektoren og leder nå et stort forskningsprosjekt som handler om innovasjon i norsk leverandørindustri (SIVAC-prosjektet).

Jeg jobber også i OSIRIS-senteret som forsker på hvordan forskningsbasert kunnskap spres og får ringvirkninger i samfunnet rundt oss. I OSIRIS leder jeg arbeidet med impact av forskning innen helse og velferdsområdet.

Bakgrunn

Utdanning: Dr. Oecon fra Handelshøgskolen BI (2006) og Master of Philosophy in Comparative and International Education fra Universitetet i Oslo (2000)

Arbeidserfaring: Førsteamanuensis, TIK (2015-2016), Forsker og forskningsleder NIFU (2007- ), Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (2006-2007), Stipendiat, Handelshøgskolen BI  (2001-2006)

Emneord: Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer

Publikasjoner

 • Reymert, Ingvild S & Thune, Taran Mari (2022). Task complementarity in academic work: a study of the relationship between research, education and third mission tasks among university professors. Journal of Technology Transfer. ISSN 0892-9912. doi: 10.1007/s10961-021-09916-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Santos, Patricia & Thune, Taran Mari (2021). Social capital and university–business collaboration in doctoral education. Industry & higher education. ISSN 0950-4222. s. 1–13. doi: 10.1177/09504222211069804.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2020). Hybridity and research organisations. I Billis, David & Rochester, Colin (Red.), Handbook on Hybrid Organisations. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785366109. s. 116–134. doi: https%3A/doi.org/10.4337/9781785366116.00015.
 • Saidi, Trust; Thune, Taran Mari & Bugge, Markus (2020). Making ‘hidden innovation’ visible? A case study of an innovation management system in health care . Technology Analysis & Strategic Management. ISSN 0953-7325. s. 1–13. doi: 10.1080/09537325.2020.1841156.
 • Andersen, Allan Dahl; Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Thune, Taran Mari & Soppe, Birthe (2019). The role of inter-sectoral dynamics in sustainability transitions: A comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. doi: 10.1016/j.eist.2019.11.009.
 • Pershina, Raissa; Soppe, Birthe & Thune, Taran Mari (2019). Bridging analog and digital expertise: Cross-domain collaboration and boundary-spanning tools in the creation of digital innovation. Research Policy. ISSN 0048-7333. 48(9), s. 1–13. doi: 10.1016/j.respol.2019.103819. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen; Thune, Taran Mari & Gonzalez, Jakoba Sraml (2019). The Green Flings: Norwegian Oil and Gas Industry’s Engagement in Offshore Wind Power. Energy Policy. ISSN 0301-4215. 127, s. 269–279. doi: 10.1016/j.enpol.2018.12.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2018). Innovation in the petroleum value chain and the role of supply companies. I Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (Red.), Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISSN 9781315142456. s. 40–57. doi: 10.4324/9781315142456-3.
 • Thune, Taran Mari & Mäkitie, Tuukka (2018). Versatile competences and product market diversification among oil and gas supply firms. I Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (Red.), Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISSN 9781315142456.
 • Mäkitie, Tuukka; Thune, Taran Mari & Gonzalez, Jakoba Sraml (2018). From oil to wind, and back again: Resource redeployment and diversification. I Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (Red.), Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISSN 9781315142456. doi: 10.4324/9781315142456-13.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2018). The evolving sectoral innovation system for upstream oil and gas in Norway . I Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (Red.), Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISSN 9781315142456. doi: 10.4324/9781315142456-2.
 • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (2018). Transformations in petroleum : innovation, globalisation and diversification. I Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (Red.), Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISSN 9781315142456.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2018). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 177, s. 813–823. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.209. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2017). Combining knowledge to generate novelty: a study of disclosed ideas for life science inventions. European Journal of Innovation Management. ISSN 1460-1060. 20(3), s. 446–462. doi: 10.1108/EJIM-11-2016-0114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2017). The effects of non-academic work experience on external interaction and research performance. Journal of Technology Transfer. ISSN 0892-9912. 42(4), s. 795–813. doi: 10.1007/s10961-017-9556-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari & Mina, Andrea (2016). Hospitals as innovators in the health-care system: A literature review and research agenda. Research Policy. ISSN 0048-7333. 45(8), s. 1545–1557. doi: 10.1016/j.respol.2016.03.010.
 • Thune, Taran Mari; Reymert, Ingvild; Gulbrandsen, Magnus & Aamodt, Per O (2016). Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities? Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 43(6), s. 774–786. doi: 10.1093/scipol/scw019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus & Aamodt, Per O (2015). Nettverk sett nedenfra. Samarbeid og kunnskapsoverføring blant vitenskapelig ansatte. I Frølich, Nicoline (Red.), Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024349. s. 150–161.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2015). Samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon - kunnskapstriangelet i politikk og praksis. I Frølich, Nicoline (Red.), Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024349. s. 136–148.
 • Gulbrandsen, Magnus; Aamodt, Per O & Thune, Taran Mari (2015). Ja takk, begge deler? Grunnforskning og anvendt forskning i universiteter og høgskoler. I Frølich, Nicoline (Red.), Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024349. s. 108–118.
 • Frølich, Nicoline & Thune, Taran Mari (2015). Hva skjer i universiteter og høgskoler? I Frølich, Nicoline (Red.), Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024349. s. 11–21.
 • Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2015). Emerging Hybrid Practises In Public–Private Research Centres. Public Administration. ISSN 0033-3298. 93(2), s. 363–379. doi: 10.1111/padm.12140.
 • Kyvik, Svein & Thune, Taran Mari (2015). Assessing the quality of PhD dissertations. A survey of external committee members. Assessment & Evaluation in Higher Education. ISSN 0260-2938. 40(5), s. 768–782. doi: 10.1080/02602938.2014.956283.
 • Thune, Taran Mari & Børing, Pål (2015). Industry PhD Schemes: Developing Innovation Competencies in Firms? Journal of the Knowledge Economy. ISSN 1868-7865. 6(2), s. 385–401. doi: 10.1007/s13132-014-0214-7.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2014). Dynamics of collaboration in university–industry partnerships: do initial conditions explain development patterns? Journal of Technology Transfer. ISSN 0892-9912. 39(6), s. 977–993. doi: 10.1007/s10961-014-9331-5.
 • Skålholt, Asgeir & Thune, Taran Mari (2014). Coping with Economic Crises-The Role of Clusters. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 22(10), s. 1993–2010. doi: 10.1080/09654313.2013.813909.
 • Thune, Taran Mari & Brandt, Ellen (2011). Volatile Markets and Reluctant Entrepreneurs? The Market for Continuing Education in the Government Controlled Higher Education System of Norway. I Teixeira, Pedro N. & Dill, David D. (Red.), Public Vices, Private Virtues? Assessing the Effects of Marketization in Higher Education. Brill|Sense. ISSN 978-94-6091-464-5. s. 255–270.
 • Thune, Taran (2011). Success factors in university – industry collaboration: a case study of collaboration in the engineering field. Tertiary Education and Management. ISSN 1358-3883. doi: 10.1080/13583883.2011.552627.
 • Thune, Taran & Gulbrandsen, Magnus (2011). Institutionalization of university-industry interaction: an empirical study of the impact of formal structures on collaboration patterns. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 38(2), s. 99–107. doi: 10.3152/030234211X12924093660110.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (2018). Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISBN 9781315142456. 272 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M.; Reedy, Gabriel; Breivik, Jarle; Thune, Taran Mari & Barreng, Rebecca Linnéa Söderström (2022). Circle U. Café Oslo: Driving pedagogical innovation.
 • Reymert, Ingvild S; Thune, Taran Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2021). Både norske og utenlandske forskere er aktive samfunnsdebattanter . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Tellmann, Silje Maria & Thune, Taran Mari (2021). Science to the rescue! Public trust in science in pandemic times. Teknovatøren. s. 12–13.
 • Gulbrandsen, Magnus; Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2020). Hva vil brukerne av forskning ha? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 43(3), s. 20–21.
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Steen, Markus; Thune, Taran Mari; Lund, Henrik Brynthe; Kenzhegaliyeva, Assiya & Ullern, Eli Fyhn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Greener and smarter? Transformations in five Norwegian industrial sectors. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-). Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari & Andersen, Allan Dahl (2020). The 'lead' and 'follower' firm behaviour of incumbent firms in sustainability transitions.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Tellmann, Silje Maria & Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth (2019). Kortreist kunnskap. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 29(2).
 • Thune, Taran Mari & Steen, Markus (2019). Har norsk industri en grønn framtid?
 • Thune, Taran Mari & Steen, Markus (2019). Transformations in industrial sectors. Energy, maritime, aquaculture and manufacturing industries.
 • Pershina, Raissa; Soppe, Birthe & Thune, Taran Mari (2018). What’s in the toolbox? Cross-domain collaboration and boundary spanning tools in the creation of new digital innovation.
 • Normann, Håkon Endresen; Thune, Taran Mari & Mäkitie, Tuukka (2018). Oljebransjens «grønne flørt». Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria & Gjelsvik, Martin [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Borlaug, Siri Brorstad & Thune, Taran Mari (2017). Growing similar but apart - converging institutional logics, external pressures and reshaped organisational relationships.
 • Reymert, Ingvild S & Thune, Taran Mari (2017). Jack of all trades.
 • Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen; Gonzalez, Jakoba Sraml & Thune, Taran Mari (2017). The green flings. The role of market volatility in incumbent firms’ engagement in sustainability transitions .
 • Pershina, Raissa; Soppe, Birthe & Thune, Taran Mari (2017). Bridging two worlds in creative hybrids: The role of emotions, rhetorical devices, and prototyping in product design.
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Path branching as system building An innovation systems perspective on the interactions between emerging and mature industries.
 • Gulbrandsen, Magnus; Hopkins, Michael; Thune, Taran Mari & Valentin, Finn (2016). Hospitals and innovation: Introduction to the special section. Research Policy. ISSN 0048-7333. 45(8), s. 1493–1498. doi: 10.1016/j.respol.2016.05.010.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri & Thune, Taran Mari (2016). Converging institutional logics and blurring boundaries: how national policies influence roles and relationships between research institutes and universities.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2016). Ikke-akademisk arbeidserfaring: bra for relevans, ikke for kvalitet? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 38(1), s. 28–29.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2015). Samspill i medisinsk innovasjon. I Oxley, Kristin (Red.), Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03395-5. s. 34–38.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2015). Universitetenes roller i innovasjon: Kunnskapsstatus. I Oxley, Kristin (Red.), Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03395-5. s. 26–33.
 • Thune, Taran Mari & Hanson, Jens (2015). Grønne spirer og brune røtter: Industriell utvikling som en evolusjonær prosess.
 • Thune, Taran Mari (2014). Noder i kunnskapsnettverket: Vitenskapelig ansattes deltagelse i kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid. I Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014. Norges forskningsråd. ISSN 9788212033634. s. 134–134.
 • Thune, Taran Mari; Aamodt, Per O & Gulbrandsen, Magnus (2014). Forskere deler sin kunnskap. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 37(4), s. 4–5.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2013). Helseinnovasjon krever samarbeid. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 36(4).
 • Thune, Taran Mari (2012). Forskerutdanning: tilbud, etterspørsel og utdanningens relevans.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluation of PhD education in Norway: Results and recommendations.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2012). Synergies and tensions in innovation in the life sciences.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge. Oppsummering av resultater og anbefalinger.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Dynamics of cooperation in university – industry partnerships.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Ph.d.-utdanningen i kunnskapssamfunnet.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2012). Dynamics of cooperation in research and innovation partnerships.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluation of PhD education in Norway.
 • Thune, Taran Mari (2012). Nettverk og samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringsliv.
 • Thune, Taran Mari (2012). Høyere utdanningsinstitusjoner - samarbeid og kunnskapsoverføring til nærings- og arbeidsliv.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2012). Frontier research and mission oriented policies in university-based innovation centers- towards a new hybrid order?
 • Thune, Taran Mari & Vabø, Agnete (2012). Kvalitet og kritisk masse i doktorgradsutdanningen. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 35(3), s. 19–20.
 • Thune, Taran Mari (2011). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2011). Følgeevaluering av regionale forskningsfond.
 • Thune, Taran Mari (2011). Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020.
 • Thune, Taran Mari (2011). Forskeropplæring mellom akademia og næringslivet.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2011). Produktive samspill? - noen resultater fra en casestudie av forskningssamarbeid.
 • Vabø, Agnete; Thune, Taran Mari & Kuznetsova, Yuliya (2011). The response of humanities disciplines to an increasing focus on employability: curricular adaptation and new opportunities for practical experience during studies.
 • Thune, Taran Mari; Skålholt, Asgeir & Spilling, Olav R. (2011). Coping with economic crises – the role of clusters.
 • Thune, Taran (2011). I kunnskapstriangelets midte? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 34(4).
 • Thune, Taran Mari (2010). Sentre som forsknings- og innovasjonspolitiske virkemidler. Evner de å oppfylle forventningene om å skape både fremragende forskningsmiljøer og innovasjon?
 • Normann, Håkon Endresen; Scordato, Lisa; Solberg, Espen; Thune, Taran Mari & Koch, Per M. (2022). Målrettede samfunnsoppdrag i Norge. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0551-1.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Korseberg, Lene Kirstine; Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari & Svartefoss, Silje Marie (2022). Organisering av teknologioverføring ved norske forskningsinstitusjoner: Mulige modeller. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0547-4.
 • Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Lund, Henrik Brynthe; Thune, Taran Mari; Gonzalez, Jakoba Sraml & Finne, Håkon (2020). Kriser, innovasjon og næringsomstilling: COVID-19, bærekraft og digitalisering i noen sentrale norske næringer. SINTEF.
 • Mäkitie, Tuukka; Steen, Markus; Thune, Taran Mari; Lund, Henrik Brynthe; Kenzhegaliyeva, Assiya & Ullern, Eli Fyhn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Greener and smarter? Transformations in five Norwegian industrial sectors. SINTEF. ISSN 978-82-14-06433-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari (2019). Forskning og forvaltning. Senter for teknologi, innovasjon og kultur. ISSN 9788279860983.
 • Reymert, Ingvild; Nesje, Kjersti & Thune, Taran Mari (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0273-2.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. TIK Centre.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri; Solberg, Espen & Thune, Taran Mari (2016). The knowledge triangle in policy and institutional practices - the case of Norway. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0247-3.
 • Thune, Taran Mari (2015). Sykehus som innovasjonsarena. TIK Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur. ISSN 978-82-7986-097-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari; Aamodt, Per O & Gulbrandsen, Magnus (2014). Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0010-3.
 • Piro, Fredrik Niclas; Tømte, Cathrine Edelhard; Rørstad, Kristoffer & Thune, Taran Mari (2013). Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen. NIFU. ISSN 978-82-7218-891-6.
 • Thune, Taran Mari; Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen; Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard & Sörlin, Sverker (2012). PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-846-6.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Klitkou, Antje; Ramberg, Inge; Aanstad, Siri & Olsen, Dorothy Sutherland (2012). Produktivt samspill?: Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-845-9.
 • Spilling, Olav R.; Asheim, Bjørn Terje; Langfeldt, Liv & Thune, Taran Mari (2012). To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-803-9.
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Thune, Taran Mari; Vabø, Agnete; Aamodt, Per Olaf & Kyvik, Svein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009-2011. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
 • Næss, Terje; Thune, Taran Mari; Støren, Liv Anne & Vabø, Agnete (2012). Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-885-5.
 • Thune, Taran; Olsen, Dorothy Sutherland & Solberg, Espen (2011). Kompetanse for innovasjon: En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidler. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-806-0.
 • Olsen, Dorothy Sutherland & Thune, Taran (2011). Bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark – status og videreutvikling. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-771-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. feb. 2012 09:32 - Sist endret 11. nov. 2022 15:42