English version of this page

Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs

Dette prosjektet søker å bidra til utvidelse av forskningen på ansvarlig innovasjon ved å gjennomføre en serie empiriske studier på de sosioøkonomiske effektene av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Venner tar selfie

Foto: colourbox.com

TIK viser til engelske prosjektsider for mer informasjon om Happy-ICT-prosjektet.

 

Publisert 30. okt. 2015 08:53 - Sist endret 28. feb. 2018 14:33