English version of this page

SIVAC - Supplier Industry and Value Creation (avsluttet)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje og gass-næringen.

Om prosjektet

Analyser av ressursbaserte økonomiske sektorer som olje og gass viser at produktivitet og verdiskaping over tid er avhengig av innovasjonsprosesser i teknologisk orienterte leverandør- eller støtteindustrier. SIVAC benytter et innovasjonssystemperspektiv som innebærer at vi ser på interaksjon mellom ulike aktører som driver for innovasjon og økt verdiskaping. SIVAC anvender dette perspektivet og gjennomfører nye analyser av innovasjonssystemet innen olje- og gassnæringen. Vi ser særlig på innovasjonssamarbeid mellom leverandørindustrien og petroleumsindustrien nasjonalt og internasjonalt, med vekt på USA og Brasil.

Med økende internasjonal eksport av petroleumsrelatert teknologisk kompetanse, er det også viktig å dokumentere hvordan teknologisk innovasjoner utviklet i samarbeid med internasjonale oljeselskaper, også øker verdiskaping på norsk sokkel. SIVAC vil også studere hvordan teknologioverføring fra olje- og gass sektoren potensielt bidrar til industriell diversifisering i Norge, gjennom casestudier av nye industrielle nisjer som er basert på kompetanse og teknologi utviklet i oljesektoren. SIVAC-prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, IRIS, Universidade Candido Mendes i Brasil og Aker Solutions.

Mål

Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den bidrar til innovasjon gjennom internasjonal eksport av teknologisk kompetanse, teknologioverføring fra olje/gass til andre næringer og økt verdiskaping og produktivitet på norsk sokkel

For mer informasjon, se prosjektets engelske nettside.

 

Emneord: Innovasjon, Innovasjonssystemer, olje, gass
Publisert 2. juli 2014 10:54 - Sist endret 30. sep. 2022 09:31