wicken

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

TIK henviser til engelsk presentasjon av Olav Wicken

Emneord: Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi, Innovasjonssystemer, Innovasjon, Teknologi- og industrihistorie, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk

Publikasjoner

 • Andersen, Allan Dahl & Wicken, Olav (2020). Making sense of how the natural environment shapes innovation, industry dynamics, and sustainability challenges. Innovation and Development.  ISSN 2157-930X. . doi: doi:10.1080/2157930X.2020.1770975
 • Ville, Simon; Wicken, Olav & Dean, John (2019). Dynamic paths of innovation in natural resource industries in Australia and Norway since World War Two. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  67(1), s 90- 109 . doi: 10.1080/03585522.2018.1530136 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Joseph, KJ; Thapa, Namrata & Wicken, Olav (2018). Innovation and natural resource-based development: case of natural rubber sector in Kerala, India. Innovation and Development.  ISSN 2157-930X.  8(1), s 125- 146 . doi: 10.1080/2157930X.2018.1427195 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (2018). Transformations in petroleum : innovation, globalisation and diversification, In Taran Mari Thune; Ole Andreas Hegland Engen & Olav Wicken (ed.),  Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.  Routledge.  ISBN 9781315142456.  Kapittel 1.
 • Wicken, Olav (2016). Industrial Diversification Proceses and Strategies in an Oil Economy: Norway, In Sami Mahroum & Al-Saleh Yasser (ed.),  Economic Diversification Policies in Natural Resource Rich Economies.  Routledge.  ISBN 978-1138958883.  kap 12.  s 295 - 323
 • Wicken, Olav & Ville, Simon (2015). The institutional foundations of natural resource based knowledge economies, In  Natural Resources and Economic Growth. Learning from History.  Routledge.  ISBN 978-1-138-78218-1.  14.  s 294 - 313
 • Wicken, Olav; Bruland, Kristine; Donze, Pierre-Yves; Ranestad, Kristin & Wenger, Sylvain (2013). Les institutions du savoir et l'industrialisation en Suisse et en Norvege au cours du long XIX soecle, I: Kristine Bruland; Phillippe Borgeaud; Rita Hofstetter; Jan Lacki; Michel Porret & Bernard Schnewly (red.),  La Fabrique des savoirs - Figures et pratiques d'experts.  l'Equinox.  ISBN 978-2-8257-1016-6.  kapittel.
 • Wicken, Olav & Ville, Simon (2013). The dynamics of resource-based economic development: evidence from Australia and Norway. Industrial and Corporate Change.  ISSN 0960-6491.  22(5), s 1341- 1371 . doi: 10.1093/icc/dts040
 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (2011). Politikk for den store transformasjonen, I: Jens Hanson; Sjur Kasa & Olav Wicken (red.),  Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  Kap. 12.  s 233 - 244
 • Wicken, Olav (2011). Den usikre jokeren - kraftkrevende industri som storkunde, I: Jens Hanson; Sjur Kasa & Olav Wicken (red.),  Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  Kap. 11.  s 216 - 230
 • Wicken, Olav (2011). Kraft fra infrastruktur til marked, I: Jens Hanson; Sjur Kasa & Olav Wicken (red.),  Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  Kap. 7.  s 126 - 144
 • Wicken, Olav (2011). Marked som begrensning for ny kraft, I: Jens Hanson; Sjur Kasa & Olav Wicken (red.),  Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  Kap. 4.  s 72 - 81
 • Wicken, Olav (2009). Policies for Path Creation: The Rise and Fall of Norway's Research-Driven Strategy for Inudstrialization, In Jan Fagerberg; David Mowery & Hubertus Verspagen (ed.),  Innovation, path dependency and policy. The Norwegian case.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-955155-2.  kap 4.  s 89 - 116
 • Wicken, Olav (2009). The Layers of National Innovation Systems: The Historical Evolution of a National Innovation System in Norway, In Jan Fagerberg; David Mowery & Hubertus Verspagen (ed.),  Innovation, path dependency and policy. The Norwegian case.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-955155-2.  kap 2.  s 33 - 61
 • Wicken, Olav (2008). Manna fra himmelen eller kunnskapsbaserte produkter?, I: Olav Wicken & Jens Hanson (red.),  Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0702-2.  kapittel 2.  s 25 - 48
 • Wicken, Olav (2008). Ressursnæringenes krevende innovasjonsprosesser, I: Olav Wicken & Jens Hanson (red.),  Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0702-2.  Kapittel 10.  s 172 - 179
 • Wicken, Olav (2005). Diverse Regional Industrialisation: Norway during the first half of the 20th century, In Kristine Bruland (ed.),  Essays on Industrialisation in France, Norway and Spain.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-205-9.  4.  s 59 - 80
 • Wicken, Olav (2004). Politikk som konkurranse mellom industrialiseringsformer, I: Hallgeir Gammelsæter & Peter Arbo (red.),  Innovasjonspolitikkens scenografi : nye perspektiver på næringsutvikling.  Tapir Akademisk Forlag.  3.
 • Wicken, Olav & Bruland, Kristine (2003). Scandinavian countries: Norway, In Joel Mokyr (ed.),  The Oxford Encyclopedia of Economic History.  Oxford University Press.  ISBN 0195105079.  000.
 • Wicken, Olav (2002). Bjarne Hurlen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  000.
 • Wicken, Olav (2002). Finn Lied, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  0000.
 • Wicken, Olav (2002). Fredrik Rosing Bull, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  000.
 • Wicken, Olav (2000). Fiskeriene og kystsamfunnet - en fotnote i vår nasjonale historie?, I: Bjørn-Petter Finstad; Anders Haaland & Vera Schwach (red.),  "... en af Landets betydeligste Næringsveie". Fiskenettet - nettverk i fiskerihistorie. Rapport fra et fiskerihistorisk seminar ved Norges Fiskerimuseum i Bergen 2.-3. november 1998.  Norges Fiskerihøgskole og Universitetet i Tromsø.  ISBN 82-92201-00-9.  s 60 - 71 Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (2000). FoU i næringslivet - et historisk perspektiv, I:  NOU 2000:7 Ny giv for nyskaping. Vurdering for økt FoU i næringslivet.  Statens forvaltningstjeneste.  ISBN 82-583-0518-2.  s 165 - 186
 • Wicken, Olav (1998). Regional Industrialization and Political Mobilization: Regions in Political Party Systems and Industrialization in Norway. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  Vol. 17, s 241- 271 Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (1997). Space Science and Technology in the Cold War: The Ionosphere, The Military and Politics in Norway. History & Technology.  ISSN 0734-1512.  Vol. 13, s 207- 229 Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (1996). Forskning og industriutvikling, I: Francis Sejersted (red.),  Synspunkter på norsk forskningspolitikk - tre innlegg i debatten.  TMV Senteret, Oslo.
 • Wicken, Olav (1993). Teknologier og industriutvikling, I: Trond Nordby (red.),  Det sosialdemokratiske plansystem.  Oslo.
 • Wicken, Olav & Bruland, Kristine (1993). The historical record of scientific and technological change, In W Bijker (ed.),  Problems of Society, Science and Technology in Europe.  The European Inter-University Association (ESST), Louvain-la-Neuve..
 • Wicken, Olav (1992). Penger, politikk og moral. Regulering av norsk militær eksport, I:  Forsvarsstudier.  Oslo..
 • Wicken, Olav (1990). Modernization through Military Industry: The Creation of a 'Military-Industrial System' in Norway 1960-75, In Nils Petter Gleditsch & Olav Njølstad (ed.),  Arms Races. Technological and Political Dynamics.  PRIO - International Peace Research Institute, Oslo & Sage, London.  ISBN 0-8039-8220-8.  s 140 - 153

Se alle arbeider i Cristin

 • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (ed.) (2018). Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge.  ISBN 9781315142456.  272 s.
 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (red.) (2011). Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  265 s.
 • Wicken, Olav & Hanson, Jens (red.) (2008). Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0702-2.  200 s.
 • Wicken, Olav; Asheim, Bjørn Terje; Dietrichs, Espen; Haraldsen, Tone; Isaksen, Arne; Skonhoft, Anders; Smith, Keith & Wiig, Heidi (1997). Innovasjoner, næringsutvikling og regionalpolitikk. HøyskoleForlaget AS.  ISBN 82-7634-090-3.  280 s.
 • Wicken, Olav & Njølstad, Olav (1997). Kunnskap som våpen. Tano-Aschehoug, Oslo.
 • Wicken, Olav (1994). Elektronikkentreprenørene. Studier av norsk forskning og -industri etter 1945. AdNotam Gyldendal a.s..  ISBN 82-417-0334-1.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus M.; Hansen, Teis; Tanner, Anne & Wicken, Olav (2017). Policies for system change: the transition to the Bioeconomy.
 • Ville, Simon; Dean, John & Wicken, Olav (2016). Creation and Regeneration of Resource-Based Industries in Australa and Norway since 1950.
 • Wicken, Olav (2016). Innovation Studies and Sustainable Development Goals. Studying, transformation, transition and conflicting objectives.
 • Wicken, Olav (2016). Knowledge and learning in innovation and development.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2016). Natural Resource diversity and knowledge ideosyncrasies: Implications for innovation, development, and sustainability.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2016). Natural resource knowledge idiosyncrasy, innovation, industry dynamics, and sustainability.
 • Wicken, Olav; Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). Vi trenger retning for å lykkes med omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Wicken, Olav & Smith, Keith Harold (2016). Resource-Based Growth in Small Open Economies: Towards a Theory.
 • Wicken, Olav (2015). Hvordan skape nye industrier? Legitimitet og marked i energieskporterende økonomi.
 • Wicken, Olav (2015). Sosial konstruksjon av naturressurser. Ressursforbannelse, velsignelse og energisektorenes omstilling.
 • Wicken, Olav; Andersen, Allan Dahl & Bjelland-Hanley, Ragnhild (2015). Transforming infrastructure: the role of investment behaviour. A study of increased investments in central electricity grids in Norway form 2009.
 • Thapa, Namrata; Joseph, K.J. & Wicken, Olav (2014). Bypassing the Resource curse: Case of Learning, innovation and competence building in natural rubber, Kerala, India.
 • Wicken, Olav (2014). Diversification processes and policies in a NRBE: Norway.
 • Wicken, Olav (2014). Natural Resource Based Knowledge Economy.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2013). Innovation dynamics in natural-resource based industries: Where the geese don’t fly.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2013). Low-Carbon Infrastructures and Systems of Innovation.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2013). No transition without transmission? The role of infrastructure in innovation-system building and transformation in the context of a pending low-carbon transition.
 • Joseph, KJ & Wicken, Olav (2013). Innovation and Development. The Natural Rubber Industy in Central Kerala.
 • Wicken, Olav (2013). The problem of legitimacy of renewables in an energy exporting economy: Norway.
 • Ville, Simon & Wicken, Olav (2012). The Dynamics of Resource-Based Economic Development: Evidence from Australia and Norway.
 • Wicken, Olav (2012). Innovation and growth in resource-based economies. Towards a theory.
 • Wicken, Olav (2012). Innovation and growth in resource-based economies. Why some suffer from resource-curse effects?.
 • Wicken, Olav (2012). State Capitalism in a Natural Resource Based Economy.
 • Wicken, Olav (2010). A Norwegian Military Industrial Complex?.
 • Wicken, Olav (2010). Economic Transformation. The Norwegian Experience.
 • Wicken, Olav (2010). Local useful knowledge and globalization.
 • Wicken, Olav (2010). Nordisk innovasjonspolitikk i komparativt perspektiv.
 • Wicken, Olav (2010). Renewable Energy – future growth sector in Norway?.
 • Wicken, Olav (2010). The Great Energy Transformation.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008, 30. mai). Et innovativt råvareland.  Ukeavisen Ledelse.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Myten om ressursenes forbannelse. Nytid.  (24)
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Rik på natur. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (4)
 • Wicken, Olav (2008). Patterns of Innovation in Resource Based Economies.
 • Wicken, Olav (2008). Patterns of Innovation in Resource Based Industries. Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (2007). Er det mulig å iverksette en helhetlig forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge?.
 • Wicken, Olav (2007). The Layers of National Innovation Systems: The Historiscal Evolution of a National Innovation System in Norway.
 • Wicken, Olav (2007). The Role of R&D in Industrial Policy: The raise and fall of Norway's research-driven strategy for industrialisation.
 • Wicken, Olav (2007). The farm as a firm - Mustad & Co 1750-1850.
 • Wicken, Olav & Smith, Keith (2007). Fra natur til naturressurs: Innovasjon i ressursbaserte næringer.
 • Wicken, Olav (2005). Dag Ove Skjold, Rik på tradisjoner, Jøtul 1853-2003. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  53(2), s 91- 93
 • Wicken, Olav (2005). Path Creation, Path Dependency and Innovation Systems. The The historical construction of a national innovation system in Norway, working paper for the IPP project, May 2005 www.tik.uio.no/Innovation/IPP/chapter1_wicken.pdf.
 • Wicken, Olav & Fraas, Morten (2005). Kongsbergregionen – et utadvendt høyteknologisk industrimiljø, i Norske Teknologibyer, NIBR rapport 11/2005.
 • Wicken, Olav (2003). Innovation policy in the post war period. Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (2003). Kunnskapens byttemarked. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (2)
 • Wicken, Olav (2003). Ukjent, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  kaptittel.
 • Hauknes, Johan & Wicken, Olav (2003). Innovation policy in the post-war period. STEP rapport. 1.
 • Karlsen, Asbjørn; Lindeløv, Bjarne; Onsager, Knut; Wicken, Olav; Isaksen, Arne; Asheim, Bjørn T. & Mariussen, Åge (red.) (2002). KULTURELLE BETINGELSER FOR INNOVASJON. En studie av regionale næringsmiljøer. NF-notat. 2002-05. Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (2002). "Den høyteknologiske ingeniørbyen", i Å. Mariussen (red.), Kulturelle betingelser for innovasjon - en studie av regionale næringsmiljøer, Nordlandsforskning NF-rapport nr. 5, 2002, s. 52-54. Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (2002). "Fra Christiania til Oslo", i. Å. Mariussen (red.), Kulturelle betingelser for innovasjon - en studie av regionale næringsmiljøer, Nordlandsforskning, NF-rapport 5, 2002, s. 33-51. Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (2000). Forskning, næringsliv og politikk. En historisk fremstilling av norsk næringslivsforskning og politikk. Working paper - Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo. 6. Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (1994). Entreprenørskap i Møre og Romsdal. Et historisk perspektiv. STEP rapport. 21.
 • Wicken, Olav (1994). Norsk fiskeriteknologi - politiske mål i møte med regionale kulturer. STEP rapport. 17.
 • Wicken, Olav; Kemp, R.; Freeman, Christopher & Smith, Keith (1993). Technology and the Transition to Environmental Stability: Continuity and Change in Technical Systems. Progress Report. PL 910282.
 • Wicken, Olav (1992). Forskningsdrevet industripolitikk i Norge 1945-1970. Fremtidsrettet teknologipolitikk. Nr. 21.
 • Wicken, Olav (1992). Kald krig i norsk forskning. IFS Info. Nr 6.
 • Wicken, Olav (1992). Moralens vokter eller våpenkremmer? Regulering av norsk våpeneksport 1935-1992. FHFS-notat. 3/1992.
 • Wicken, Olav (1992). Samspillet mellom militær og sivil forskning i Norge 1945-1975. Fremtidsrettet teknologipolitikk. Nr 20.
 • Wicken, Olav (1992). Teknologi som politisk skillelinje. Et teknologihistorisk perspektiv på norsk politikk ca 1850- 1990. Framtidsretet teknologipolitikk.. Nr 9.
 • Wicken, Olav (1992). Teknologihistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. LOS-senter notat. NNr 92/30.
 • Wicken, Olav & Smith, Keith (1992). Olje og gass som hovedinnsatsområde: Prosessevaluering. Rapport til Olje- og energidepartementet. Innovation studies and technology policy group.. Mars 31 92.
 • Riste, Olav; Tamnes, Rolf; Wicken, Olav; Holtsmark, Sven G.; Kolstø, Pål; Huitfeldt, Tønne; Øyna, Gunvald & Ries, Tomas (1991). Perspektiver på Norges sikkerhet. IFS Info. 1. Vis sammendrag
 • Wicken, Olav (1991). Den norske garnisonsbyen. FHFS-notat. Nr 1/99.
 • Wicken, Olav & Smith, Keith (1990). Evaluering av nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi 1987 - 1990. Rapport til Næringsdepartementet juni 1990.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 14:00 - Sist endret 5. apr. 2013 13:37