Olav Wicken

Professor emeritus

TIK henviser til engelsk presentasjon av Olav Wicken

Emneord: Innovasjon, Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Teknologi- og industrihistorie, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer

Publikasjoner

 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus Michaelsen; Hansen, Teis; Tanner, Anne & Wicken, Olav (2021). Walking the talk? Innovation policy approaches to unleash the transformative potentials of the Nordic bioeconomy. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 49(2), s. 324–346. doi: 10.1093/scipol/scab083. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Allan Dahl & Wicken, Olav (2020). Making sense of how the natural environment shapes innovation, industry dynamics, and sustainability challenges . Innovation and Development. ISSN 2157-930X. doi: 10.1080/2157930X.2020.1770975.
 • Ville, Simon; Wicken, Olav & Dean, John (2019). Dynamic paths of innovation in natural resource industries in Australia and Norway since World War Two. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 67(1), s. 90–109. doi: 10.1080/03585522.2018.1530136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (2018). Transformations in petroleum : innovation, globalisation and diversification. I Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (Red.), Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISSN 9781315142456.
 • Joseph, KJ; Thapa, Namrata & Wicken, Olav (2018). Innovation and natural resource-based development: case of natural rubber sector in Kerala, India. Innovation and Development. ISSN 2157-930X. 8(1), s. 125–146. doi: 10.1080/2157930X.2018.1427195. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wicken, Olav (2016). Industrial Diversification Proceses and Strategies in an Oil Economy: Norway. I Mahroum, Sami & Yasser, Al-Saleh (Red.), Economic Diversification Policies in Natural Resource Rich Economies. Routledge. ISSN 978-1138958883. s. 295–323. doi: 10.4324/9781315660981-12.
 • Wicken, Olav & Ville, Simon (2015). The institutional foundations of natural resource based knowledge economies, Natural Resources and Economic Growth. Learning from History. Routledge. ISSN 978-1-138-78218-1. s. 294–313. doi: 10.4324/9781315769356-14.
 • Wicken, Olav; Bruland, Kristine; Donze, Pierre-Yves; Ranestad, Kristin & Wenger, Sylvain (2013). Les institutions du savoir et l'industrialisation en Suisse et en Norvege au cours du long XIX soecle. I Bruland, Kristine; Borgeaud, Phillippe; Hofstetter, Rita; Lacki, Jan; Porret, Michel & Schnewly, Bernard (Red.), La Fabrique des savoirs - Figures et pratiques d'experts. l'Equinox. ISSN 978-2-8257-1016-6.
 • Wicken, Olav & Ville, Simon (2013). The dynamics of resource-based economic development: evidence from Australia and Norway. Industrial and Corporate Change. ISSN 0960-6491. 22(5), s. 1341–1371. doi: 10.1093/icc/dts040.
 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (2011). Politikk for den store transformasjonen. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 233–244.
 • Wicken, Olav (2011). Den usikre jokeren - kraftkrevende industri som storkunde. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 216–230.
 • Wicken, Olav (2011). Kraft fra infrastruktur til marked. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 126–144.
 • Wicken, Olav (2011). Marked som begrensning for ny kraft. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 72–81.
 • Wicken, Olav (2009). Policies for Path Creation: The Rise and Fall of Norway's Research-Driven Strategy for Inudstrialization. I Fagerberg, Jan; Mowery, David & Verspagen, Hubertus (Red.), Innovation, path dependency and policy. The Norwegian case. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-955155-2. s. 89–116.
 • Wicken, Olav (2009). The Layers of National Innovation Systems: The Historical Evolution of a National Innovation System in Norway. I Fagerberg, Jan; Mowery, David & Verspagen, Hubertus (Red.), Innovation, path dependency and policy. The Norwegian case. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-955155-2. s. 33–61.
 • Wicken, Olav (2008). Manna fra himmelen eller kunnskapsbaserte produkter? I Wicken, Olav & Hanson, Jens (Red.), Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0702-2. s. 25–48.
 • Wicken, Olav (2008). Ressursnæringenes krevende innovasjonsprosesser. I Wicken, Olav & Hanson, Jens (Red.), Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0702-2. s. 172–179.
 • Wicken, Olav (2005). Diverse Regional Industrialisation: Norway during the first half of the 20th century. I Bruland, Kristine (Red.), Essays on Industrialisation in France, Norway and Spain. Unipub forlag. ISSN 82-7477-205-9. s. 59–80.
 • Wicken, Olav (2004). Politikk som konkurranse mellom industrialiseringsformer. I Gammelsæter, Hallgeir & Arbo, Peter (Red.), Innovasjonspolitikkens scenografi : nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir Akademisk Forlag.
 • Wicken, Olav & Bruland, Kristine (2003). Scandinavian countries: Norway. I Mokyr, Joel (Red.), The Oxford Encyclopedia of Economic History. Oxford University Press. ISSN 0195105079.
 • Wicken, Olav (2002). Fredrik Rosing Bull. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7.
 • Wicken, Olav (2002). Finn Lied. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7.
 • Wicken, Olav (2002). Bjarne Hurlen. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7.
 • Wicken, Olav (2000). Fiskeriene og kystsamfunnet - en fotnote i vår nasjonale historie? I Finstad, Bjørn-Petter; Haaland, Anders & Schwach, Vera (Red.), "... en af Landets betydeligste Næringsveie". Fiskenettet - nettverk i fiskerihistorie. Rapport fra et fiskerihistorisk seminar ved Norges Fiskerimuseum i Bergen 2.-3. november 1998. Norges Fiskerihøgskole og Universitetet i Tromsø. ISSN 82-92201-00-9. s. 60–71.
 • Wicken, Olav (2000). FoU i næringslivet - et historisk perspektiv, NOU 2000:7 Ny giv for nyskaping. Vurdering for økt FoU i næringslivet. Statens forvaltningstjeneste. ISSN 82-583-0518-2. s. 165–186.
 • Wicken, Olav (1998). Regional Industrialization and Political Mobilization: Regions in Political Party Systems and Industrialization in Norway. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. Vol. 17, s. 241–271.
 • Wicken, Olav (1997). Space Science and Technology in the Cold War: The Ionosphere, The Military and Politics in Norway. History & Technology. ISSN 0734-1512. Vol. 13, s. 207–229.
 • Wicken, Olav (1996). Forskning og industriutvikling, Synspunkter på norsk forskningspolitikk - tre innlegg i debatten. TMV Senteret, Oslo.
 • Wicken, Olav (1993). Teknologier og industriutvikling. I Nordby, Trond (Red.), Det sosialdemokratiske plansystem. Oslo.
 • Wicken, Olav & Bruland, Kristine (1993). The historical record of scientific and technological change. I Bijker, W (Red.), Problems of Society, Science and Technology in Europe. The European Inter-University Association (ESST), Louvain-la-Neuve..
 • Wicken, Olav (1992). Penger, politikk og moral. Regulering av norsk militær eksport, Forsvarsstudier. Oslo..
 • Wicken, Olav (1990). Modernization through Military Industry: The Creation of a 'Military-Industrial System' in Norway 1960-75. I Gleditsch, Nils Petter & Njølstad, Olav (Red.), Arms Races. Technological and Political Dynamics. PRIO - International Peace Research Institute, Oslo & Sage, London. ISSN 0-8039-8220-8. s. 140–153.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (2018). Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISBN 9781315142456. 272 s.
 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (2011). Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018348. 265 s.
 • Wicken, Olav & Hanson, Jens (2008). Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0702-2. 200 s.
 • Wicken, Olav & Njølstad, Olav (1997). Kunnskap som våpen. Tano-Aschehoug, Oslo.
 • Wicken, Olav; Asheim, Bjørn Terje; Dietrichs, Espen; Haraldsen, Tone; Isaksen, Arne & Skonhoft, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1997). Innovasjoner, næringsutvikling og regionalpolitikk. HøyskoleForlaget AS. ISBN 82-7634-090-3. 280 s.
 • Wicken, Olav (1994). Elektronikkentreprenørene. Studier av norsk forskning og -industri etter 1945. AdNotam Gyldendal a.s.. ISBN 82-417-0334-1. 300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus M.; Hansen, Teis; Tanner, Anne & Wicken, Olav (2017). Policies for system change: the transition to the Bioeconomy.
 • Wicken, Olav; Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). Vi trenger retning for å lykkes med omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Wicken, Olav (2016). Knowledge and learning in innovation and development.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2016). Natural Resource diversity and knowledge ideosyncrasies: Implications for innovation, development, and sustainability.
 • Wicken, Olav (2016). Innovation Studies and Sustainable Development Goals. Studying, transformation, transition and conflicting objectives.
 • Wicken, Olav & Smith, Keith Harold (2016). Resource-Based Growth in Small Open Economies: Towards a Theory.
 • Ville, Simon; Dean, John & Wicken, Olav (2016). Creation and Regeneration of Resource-Based Industries in Australa and Norway since 1950.
 • Wicken, Olav; Andersen, Allan Dahl & Bjelland-Hanley, Ragnhild (2015). Transforming infrastructure: the role of investment behaviour. A study of increased investments in central electricity grids in Norway form 2009.
 • Wicken, Olav (2015). Hvordan skape nye industrier? Legitimitet og marked i energieskporterende økonomi.
 • Wicken, Olav (2015). Sosial konstruksjon av naturressurser. Ressursforbannelse, velsignelse og energisektorenes omstilling.
 • Wicken, Olav (2014). Natural Resource Based Knowledge Economy.
 • Wicken, Olav (2014). Diversification processes and policies in a NRBE: Norway.
 • Thapa, Namrata; Joseph, K.J. & Wicken, Olav (2014). Bypassing the Resource curse: Case of Learning, innovation and competence building in natural rubber, Kerala, India.
 • Wicken, Olav (2013). The problem of legitimacy of renewables in an energy exporting economy: Norway.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2013). Innovation dynamics in natural-resource based industries: Where the geese don’t fly.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2013). No transition without transmission? The role of infrastructure in innovation-system building and transformation in the context of a pending low-carbon transition.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2013). Low-Carbon Infrastructures and Systems of Innovation.
 • Wicken, Olav (2012). State Capitalism in a Natural Resource Based Economy.
 • Ville, Simon & Wicken, Olav (2012). The Dynamics of Resource-Based Economic Development: Evidence from Australia and Norway.
 • Wicken, Olav (2012). Innovation and growth in resource-based economies. Why some suffer from resource-curse effects?
 • Wicken, Olav (2012). Innovation and growth in resource-based economies. Towards a theory.
 • Wicken, Olav (2010). Renewable Energy – future growth sector in Norway?
 • Wicken, Olav (2010). Nordisk innovasjonspolitikk i komparativt perspektiv.
 • Wicken, Olav (2010). Local useful knowledge and globalization.
 • Wicken, Olav (2010). Economic Transformation. The Norwegian Experience.
 • Wicken, Olav (2010). The Great Energy Transformation.
 • Wicken, Olav (2010). A Norwegian Military Industrial Complex?
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Myten om ressursenes forbannelse. Nytid.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Rik på natur. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Et innovativt råvareland. [Avis]. Ukeavisen Ledelse.
 • Wicken, Olav (2008). Patterns of Innovation in Resource Based Economies.
 • Wicken, Olav (2008). Patterns of Innovation in Resource Based Industries.
 • Wicken, Olav (2007). The farm as a firm - Mustad & Co 1750-1850.
 • Wicken, Olav (2007). The Role of R&D in Industrial Policy: The raise and fall of Norway's research-driven strategy for industrialisation.
 • Wicken, Olav (2007). The Layers of National Innovation Systems: The Historiscal Evolution of a National Innovation System in Norway.
 • Wicken, Olav & Smith, Keith (2007). Fra natur til naturressurs: Innovasjon i ressursbaserte næringer.
 • Wicken, Olav (2007). Er det mulig å iverksette en helhetlig forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge?
 • Wicken, Olav (2005). Dag Ove Skjold, Rik på tradisjoner, Jøtul 1853-2003. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 53(2), s. 91–93.
 • Wicken, Olav (2003). Ukjent. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5.
 • Wicken, Olav (2003). Kunnskapens byttemarked. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Wicken, Olav & Andersen, Allan Dahl (2016). Natural resource knowledge idiosyncrasy, innovation, industry dynamics, and sustainability. Senter for innovasjon, teknologi og kultur, Universitetet i Oslo.
 • Joseph, KJ & Wicken, Olav (2013). Innovation and Development. The Natural Rubber Industy in Central Kerala. Center for Development Studies.
 • Wicken, Olav & Fraas, Morten (2005). Kongsbergregionen – et utadvendt høyteknologisk industrimiljø, i Norske Teknologibyer, NIBR rapport 11/2005. NIBR.
 • Wicken, Olav (2005). Path Creation, Path Dependency and Innovation Systems. The The historical construction of a national innovation system in Norway, working paper for the IPP project, May 2005 www.tik.uio.no/Innovation/IPP/chapter1_wicken.pdf. Senter for teknologi, innovasjon og kultur.
 • Hauknes, Johan & Wicken, Olav (2003). Innovation policy in the post-war period. STEP-gruppen. ISSN 0804-8185.
 • Wicken, Olav (2003). Innovation policy in the post war period. STEP-group. ISSN 82-14-03197-4.
 • Karlsen, Asbjørn; Lindeløv, Bjarne; Onsager, Knut; Wicken, Olav; Isaksen, Arne & Asheim, Bjørn T. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). KULTURELLE BETINGELSER FOR INNOVASJON. En studie av regionale næringsmiljøer. Nordlandsforskning. ISSN 8273214532.
 • Wicken, Olav (2002). "Den høyteknologiske ingeniørbyen", i Å. Mariussen (red.), Kulturelle betingelser for innovasjon - en studie av regionale næringsmiljøer, Nordlandsforskning NF-rapport nr. 5, 2002, s. 52-54. Nordlandsforskning. ISSN 82-7321-453-2.
 • Wicken, Olav (2002). "Fra Christiania til Oslo", i. Å. Mariussen (red.), Kulturelle betingelser for innovasjon - en studie av regionale næringsmiljøer, Nordlandsforskning, NF-rapport 5, 2002, s. 33-51. Nordlandsforskning, Bodø. ISSN 82-7321-453-2.
 • Wicken, Olav (2000). Forskning, næringsliv og politikk. En historisk fremstilling av norsk næringslivsforskning og politikk. Senter for teknologi, innovasjon og kultur. ISSN 82-7986-012-6.
 • Wicken, Olav (1994). Norsk fiskeriteknologi - politiske mål i møte med regionale kulturer. STEP Gruppen, Oslo. ISSN 0804-8185.
 • Wicken, Olav (1994). Entreprenørskap i Møre og Romsdal. Et historisk perspektiv. STEP Gruppen, Oslo. ISSN 0804-8185.
 • Wicken, Olav; Kemp, R.; Freeman, Christopher & Smith, Keith (1993). Technology and the Transition to Environmental Stability: Continuity and Change in Technical Systems. SEER Research Programme/ Commission of the EC (DG XXII/D/5).
 • Wicken, Olav (1992). Moralens vokter eller våpenkremmer? Regulering av norsk våpeneksport 1935-1992. Institutt for Forsvarsstudier.. ISSN 0333-2470.
 • Wicken, Olav & Smith, Keith (1992). Olje og gass som hovedinnsatsområde: Prosessevaluering. Rapport til Olje- og energidepartementet. Norsk Regnesentral.
 • Wicken, Olav (1992). Kald krig i norsk forskning. IFS Info.
 • Wicken, Olav (1992). Teknologi som politisk skillelinje. Et teknologihistorisk perspektiv på norsk politikk ca 1850- 1990. Framtidsretet teknologipolitikk..
 • Wicken, Olav (1992). Samspillet mellom militær og sivil forskning i Norge 1945-1975. Fremtidsrettet teknologipolitikk.
 • Wicken, Olav (1992). Forskningsdrevet industripolitikk i Norge 1945-1970. Fremtidsrettet teknologipolitikk.
 • Wicken, Olav (1992). Teknologihistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. LOS senteret, Bergen.. ISSN 0802-3646.
 • Wicken, Olav (1991). Den norske garnisonsbyen. FHFS-notat. ISSN 0333-2470.
 • Riste, Olav; Tamnes, Rolf; Wicken, Olav; Holtsmark, Sven G.; Kolstø, Pål & Huitfeldt, Tønne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1991). Perspektiver på Norges sikkerhet. Institutt for forsvarsstudier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 14:00 - Sist endret 21. nov. 2022 10:20