2019

Sist endret 28. juni 2019 13:27 av lenang@uio.no

Olje- og energidepartementet foreslår å åpne norske havområder for flytende vindkraft. Men ordentlig fart i sakene blir det ikke så lenge norske myndigheter tilrettelegger for mer olje- og gassutvinning, ifølge forsker Tuukka Mäkitie.  

Sist endret 10. mai 2019 14:36 av marsoll@uio.no

Nytt forskningssenter tar sikte på å bli en arena for samhandling og kunnskapsutveksling mellom næringslivet og det offentlige, i arbeidet for en grønn omstilling av norsk økonomi.

Sist endret 5. mai 2019 09:36 av marsoll@uio.no
Sist endret 10. mai 2019 15:24 av Hege Rudi Standal
Sist endret 10. sep. 2021 09:41 av lenkeretter@localhost

Havvind blir ofte løftet frem som en ny industriell mulighet for Norge. Det vises ofte til at Norge kan bygge havvindindustrien på skuldrene til leverandørindustrien til olje og gass og maritim industri. Men hva vet vi om hva som kreves for at vi skal lykkes med dette?

Sist endret 17. juni 2019 13:05 av lenang@uio.no

Rett før jul fikk TIK senteret på SV-fakultetet tilslag på et nytt åtteårig forskningssenter fra Forinnpol-programmet i Norges Forskningsråd. INTRANSIT skal forske på omstilling av den norske økonomien.