Forsiden

Hva kjennetegner prosessen der forskning gjør en forskjell i samfunnet? Hvilke forutsetninger må være til stede for at forskning skal tas i bruk i næringslivet, i helsesektoren eller i politikkutforming? Dette er de sentrale spørsmålene i forskningssenteret Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS), finansiert av Forinnpol-programmet i Norges forskningsråd.

Aktuelt