Forsiden

Hva kjennetegner prosessen der forskning gjør en forskjell i samfunnet? Hvilke forutsetninger må være til stede for at forskning skal tas i bruk i næringslivet, i helsesektoren eller i politikkutforming? Dette er de sentrale spørsmålene i forskningssenteret Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS), finansiert av Forinnpol-programmet i Norges forskningsråd.

Aktuelt

  • Image may contain: Glasses, Smile, Skin, Vision care, Outerwear. New in Osiris: Mayra Morales Tirado and Gemma Derrick 4. feb. 2022 09:48

    Osiris is happy to welcome two new members to the team: Mayra Morales Tirado from University of Manchester and Gemma Derrick from University of Bristol.

  • Image may contain: Handwriting, Font, Wood, Blackboard, Chalk. Use of artificial intelligence at the Research Council of Norway 26. jan. 2022 13:54

    Processing grant applications and assigning them to an appropriate group of experts for evaluation, is one of the challenges of the Research Council of Norway (RCN). At a recent OSIRIS meeting, representatives of the RCN gave insights into their use of artificial intelligence (AI) as a tool for optimizing case handling.