Kortreist kunnskap

Politiske beslutninger forventes å være basert på kunnskap. Og denne kunnskapen er det forvaltningen som har jobben med å innhente. Men holder det å spørre en kollega når man skal skaffe seg oversikt over kunnskapen på området man jobber med?

Bildet kan inneholde: Arkitektur, Magasin, Urbant design.

I artikkelen "Kortreist kunnskap" i Stat & Styring 02/2019, diskuterer OSIRIS-forskerne Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Silje Tellmann og Kari-Elisabeth Vambeseth Skogen i hvilken grad og på hvilke måter statlige organisasjoner bruker forskningsresultater i forvaltning og politikkutvikling.

Artikkelen setter søkelyset  på de ansatte i statlige organisasjoner som kunnskapsbrukere, og resultater fra pågående forskning på dette området presenteres.

De fleste ansatte i offentlige virksomheter søker på internett eller spør en kollega, når de skal finne fram til forskning.


Les hele artikkelen i Stat & Styring her.


 

Publisert 3. juni 2019 11:47