Presentasjoner

På denne siden finner du norskspråklige presentasjoner om impact fra OSIRIS-forskerne. 

Norskspråklige presentasjoner

Merk: Mange av OSIRIS' presentasjoner holdes på engelsk. Liste over engelskspråklige presentasjoner finner du her.

2022

2021

 • Presentasjon på lunsseminar hos NFRs av Magnus Gulbrandsen: Samfunnseffekter/impact av forskning: kan Forskningsrådet gjøre en forskjell? 
 • Innledning på Kvalitativt metodeforum av Silje Maria Tellmann: "Metode og etikk i oppdragsforskningen".
 • Presentasjon til BLD av Taran Thune: "Bruk av forskning i forvaltningen – et blikk på BLD og Bufdir".  
 • Presentasjon til Olje- og energidepartementet og NFR av Magnus Gulbrandsen: "Effektstudier av forskning – noen kommentarer".
 • Presentasjon til KD av Taran Thune: "Bruk av forskning i politikk og forvaltning. Resultater og analyser av undersøkelser blant offentlige brukere av fo skning i Norge".

2020

 • Presentasjon på Norsk sosiologiforenings vinterseminar av Silje Maria Tellmann: "Paradokser i tillit til forskning".
 • Presentasjon på Partnerforum av Silje Maria Tellmann: "Hva vil brukere av forskning ha?".
 • Presentasjon på NFRs debattmøte fra Tromsø av Silje Maria Tellmann og Taran Thune: "Ideologi eller fakta – hvem er forskerne til for?".

2019

2017

 • I mars 2017 avholdt OSIRIS en workshop med personer i Norges forskningsråd med en utdypning av begreper og kunnskapsstatus når det gjelder måling av impact av forskning. Da laget vi en sterkt utvidet versjon av den generelle informasjonspresentasjonen, som kan lastes ned herfra.
 • Den 3. mars 2017 holdt senterleder Magnus Gulbrandsen et innlegg på Norges forskningsråds årlige forskningspolitiske konferanse. Han var bedt om å snakke om forholdet mellom nytte og kvalitet med utgangspunkt i nyttebegrepet, og presentasjonen finnes her. Filmopptak av foredraget kan sees på denne nettsiden.

2016

 • Magnus Gulbrandsen holdt innlegg om forutsetninger for at forskning tas i bruk på NAVs store kunnskapskonferanse i oktober 2016.
 • Vi har presentert OSIRIS for ulike interessenter og brukerpartnere flere ganger høsten 2016 og våren 2017. Da lager vi en variant av denne presentasjonen.

 

Av Magnus Gulbrandsen
Publisert 12. mai 2017 23:01 - Sist endret 21. nov. 2022 14:23