Forskning i politikk og forvaltning: Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i statlige organisasjoner

OSIRIS har gjennomført et større forskningsprosjekt om hvordan ansatte i staten bruker forskning. Rapporten er resultatet fra en spørreundersøkelse hvor til sammen 1900 ansatte i departementer og andre statlige forvaltningsorganer har bidratt. 

Bildet kan inneholde: skrift, rektangel, terrestrisk plante, skjermbilde, mønster.

Undersøkelsen viser at det er svært vanlig å hente inn forskning når man jobber i staten, men det er langt mer sjelden å hente inn forskning fra vitenskapelige kanaler og fra forskningsmiljøer i universitets- og høyskolesektoren. De fleste henter forskning fra kilder som er tett på eller en del av forvaltningen selv og fra forskningsinstitutter. Måten statsansatte henter, videreformidler og bruker forskning på vitner om at slike aktiviteter ofte foregår på en uformell måte, og forskningen har primært betydning som dokumentasjon i rapporter og notater, og fører sjeldnere til konkrete endringer. 

Last ned rapporten her.

Av Taran Mari Thune, Erlend Simensen, Magnus Gulbrandsen
Publisert 10. feb. 2021 10:14 - Sist endret 10. feb. 2021 10:17