0502

Sist endret 4. feb. 2019 09:41 av Nina Rundgren

5. februar 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Sist endret 8. mars 2019 10:07 av Nina Rundgren

5. februar 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Sarah Møller Christensen, Håvard L. Helgesen.

Fra administrasjonen: Terje Hegge (under O-sak 2), Nina Rundgren (referent)

Sist endret 1. feb. 2019 09:34 av Nina Rundgren
Sist endret 31. jan. 2019 08:05 av Nina Rundgren
Sist endret 29. jan. 2019 11:15 av Nina Rundgren
Sist endret 29. jan. 2019 15:18 av Nina Rundgren
Sist endret 8. mars 2019 10:05 av Nina Rundgren