Møte nr. 1/2019 i Instituttstyret SAI

5. februar 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1          Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 8/2018

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1 

 
O-sak 2

Regnskap 2018

Saksdokumenter:

O-sak 2 Regnskapsrapport 2018 

 

Ordinære saker

 
V-SAK 3 Årsplan 2019-2021

Saksdokumenter:

SAI årsplan 2019-2021

Vedtaksforslag: Årsplanen vedtas med de endringsforslag som kom på møtet. Ledelsen gis fullmakt til å formulere endringsforslagene.

 
V-SAK 4

Svar på høring: Organisering og innpassing av sentre ved fakultetet

Saksdokumenter: 

Brev til enhetene

Notat fra dekanen

Tidsplan

Vedtaksforslag: Insituttleder gis fullmakt til å formulere høringssvar basert på de innspill som kom på møtet

 

Saker til behandling i lukket møte

 

V-SAK 5

Tilsetting av postdoktor SKO 1352 på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK  6 Eventuelt
Publisert 29. jan. 2019 15:18 - Sist endret 4. feb. 2019 09:41