0705

Sist endret 9. mai 2019 11:21 av Nina Rundgren

7. mai 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marit Melhuus, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Turid Rachel Bråthen, Håvard L. Helgesen

Forfall: Marianne Lien, Keir Martin

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Sist endret 3. mai 2019 16:01 av Nina Rundgren

7. mai 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Sist endret 7. mai 2019 10:30 av Nina Rundgren