1203

Sist endret 15. mars 2019 15:24 av Nina Rundgren

12. mars 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES 

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Turid Rachel Bråthen.

Forfall: Håvard L. Helgesen

Fra administrasjonen: Gudleik Grimstad (under O-sak 2), Nina Rundgren (referent)

Sist endret 4. mars 2019 14:57 av Nina Rundgren

12. mars 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Sist endret 4. mars 2019 12:00 av Nina Rundgren