Møte nr. 2/2019 i Instituttstyret SAI

12. mars 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1                   Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2019

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1   

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering i møtet

 
O-SAK 2

Styrets rolle og mandat

Presentasjon v/fakultetsdirektør Gudleik Grimstad

Etterfølges av diskusjon om hvordan styret kan jobbe mer strategisk.

 

Ordinære saker

 
V-SAK 3      Utlysning av stilling som stipendiat på eksternfinansiert prosjekt

Saksdokumenter:

V-sak 3

Utlysningstekst

Vedtaksforslag: Styret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat SKO 1017 på prosjektet "Global trout: investigating environmental change through more-than human world systems".

 
V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 4. mars 2019 11:55 - Sist endret 4. mars 2019 14:57