Møte nr. 3/2019 i Instituttstyret SAI

7. mai 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1                                       Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2019

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Generell orientering ved instituttleder

O-sak 1

 
O-SAK 2

Prosedyre for NFR-søknader

Erfaringer fra søknadsrunden og tanker om prosessen neste gang. Muntlig orientering ved instituttleder.

 

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1     

Undervisningsplanlegging og midlertidige ansettelser

Instituttleder innleder om hvordan ledelsen jobber med planlegging av undervisningen, og hvordan bruk av midlertidige ansettelser for undervisningsoppgaver brukes som verktøy i undervisningskabalen. Styret diskuterer ulike prioriteringer og strategier for framtidige ansettelser. 

 

Ordinære saker

 
 

 

 
V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 29. apr. 2019 14:23 - Sist endret 3. mai 2019 16:01