Alna-prosjektet - inklusjon og eksklusjon i en drabantby (avsluttet)

Hva integrerer og hva ekskluderer i drabantbyen? Hvordan skapes og svekkes tilhørighet? Alna-prosjektet vil utforske hva som bidrar til integrasjon og tilhørighet i den fleretniske drabantbyen Alna i Oslo.

Om prosjektet

Forskerne vil se på hvordan folk bor i forstaden, hvordan de bruker det offentlige rom, og hvordan de deltar de i sosiale begivenheter og benytter naturen. Andre innfallsporter til spørsmålet om tilhørighet er mediebruk og forbruk; fortellinger og sosiale minner; helse og barneoppdragelse; forholdet mellom generasjoner; religion; og rollen skole og andre institusjoner har.

Prosjektet tar for seg en rekke livsområder. Det har fokus på et klart avgrenset sosial miljø, som studeres gjennom flere delprosjekter. Utgangspunktet er en forståelse av viktigheten av å studere sammenhengene mellom forskjellige aspekter av livet i lokalsamfunnet.
I tillegg til temaet lokal identitet står spørsmålet om hva som frembringer ikke-lokale former for tilhørighet, fra virtuelle felleskaper til nasjonale eller etniske tilhørigheter, sentralt. Utfordrer tilhørighet til «ikke-lokale» fellesskap beboernes lokale tilhørigheter?

Andre viktige spørsmål er hvordan ulike lokale arenaer – fra sport til forbruk og slektskap – bidrar til å produsere lokaliteten eller «skape stedet», og hvordan blir likhet og ulikhet håndtert. På hvilke måter det er kulturelle mangfoldet uttrykk for likhet og felleskap, og i hvilke situasjoner utvikles konflikter, ulikhet og avstand?

Bakgrunn

Alnaprosjektet utgår fra det strategiske forskningsprogrammet CULCOM, som ble avsluttet i 2010.

Alna-prosjektet har finansiering over Norges Forskningsråds program Velferd, Arbeid og Migrasjon (VAM), og løper fra høsten 2009 til våren 2013. Det er tverrfaglig, og inkluderer forskere fra medievitenskap, sosiologi, forbruksforskning, sosialantropologi, historie, pedagogikk og teologi. Foruten CULCOM/UiO, er forskere fra NOVA og SIFO også involvert. To doktorgradsstipendiater, fire postdoktorer og syv seniorforskere samarbeider om prosjektet, som også vil knytte til seg masterstudenter.
 

Publisert 25. aug. 2010 14:04 - Sist endret 6. apr. 2016 14:51

Kontakt

Thomas Hylland Eriksen

 

English Summary

Inclusion and exclusion in the suburb - What serves to integrate, and what are the forces of exclusion in the suburb? This interdisciplinary project aims to study a locality in Grorud Valley (eastern Oslo) in order to identify and analyse conditions for cohesion and sustainability and non-local forms of identification. More in the project's English pages

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere