English version of this page

Ports

Hva kan havner fortelle oss om endringene i global økonomi?

Bildet kan inneholde: kran, kjøretøy, transportere, konstruksjon, frakttransport.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

ERC-prosjektet Ports skal undersøke den globale kapitalismen med utgangspunkt i fire maritime byer (Rotterdam, Piraeus, Singapore, Pusan).

Nesten alle varene vi omgir oss med i det daglige, kommer til oss via skip. De fleste produktene vi kjøper er produsert i Asia, og i forlengelse av dette er mange av de travleste containerhavnene også å finne i denne delen av verden. Europa spiller i økende grad en mer marginal rolle: Eksempelvis er Rotterdam, kontinentets viktigste havn, bare den 13. største havnen i verden.

Fordi maritim handel er så sentral for verdensøkonomien, er nettopp havnene velegnede åsteder for å undersøken den globale økonomien, og hvordan tyngepunktet er i ferd med å forskyve seg, fra vest til øst.


Bildet kan inneholde: linje, logo.

Publisert 17. sep. 2020 10:45 - Sist endret 2. mars 2022 15:33