English version of this page

Shrinking the Planet

Om psykoterapiens framvekst og rolle i formgivninga av de nye, globale middelklasseidentiteter.

Bildet kan inneholde: frisyre, hvit, blad, botanikk, organisme.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vår verden endrer seg i takt med at sentrene for økonomisk og politisk makt skifter fra Europa og Nord-Amerika til Sør- og Øst-Asia. De globale forbrukermønstrene vil i løpet av det kommende århundret bli drevet fram av de nye middelklassene i Kina og India. Dette er en vidtfavnende sosial revolusjon av historisk betydning. Men hvor mye vet vi om disse nye gruppene som er i ferd med å forvandle verdenssamfunnet? Hva driver dem og hva motiverer dem? Hvilke verdier informerer dem og hvilke følelser beveger dem?

Shrinking the Planet prøver å gi et svar på disse spørsmålene gjennom en grundig undersøkelse av en av de mest betydningsfulle "kulturindustriene" i land med raskt voksende nye middelklasser: psykoterapi.

I Russland, India og Kina har psykoterapi de siste årene gått fra å være marginalisert eller til og med ulovlig, til å bli en kulturindustri som involverer hundretusenvis av mennesker fra de nye middelklassene.

Gjennom djuptgående deltakende observasjon av trainee psykoterapeuter fra disse tre landene, har prosjektet som mål å gi et øyeblikksbilde av disse framvoksende sosiale gruppenes identitet og sjølforståelse.

Tre antropologer vil utføre feltarbeid i hvert av de tre landene, ved læringssteder for psykoterapi og sammen med ferdigutdannede terapeuter. Slik vil prosjektet dokumentere de nye verdensbildene ettersom de blir til.


Shrinking the Planet er et forskingsprosjekt som pågår fra 2020 til 2024, finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 17. sep. 2020 10:44 - Sist endret 18. mai 2022 09:06