English version of this page

Container Ships

Prosjektet følger containerskipets livssyklus, fra verft til huggeri.

Bildet kan inneholde: vann, båt, vannfartøy, kjøretøy, sjøarkitektur.

Foto: NOAA [Public domain], via Wikimedia Commons

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise, og containerskipet er i dag blitt et av de viktigste symbolene på økonomisk globalisering. Av media blir containerskipet ofte brukt for å visualisere «global virksomhet», i direkte kontrast til et påfallende paradoks: objektet som så ofte er avbilda, er i realiteten svært lite studert, særlig blant samfunnsforskere. Dette gjelder spesielt for det maritime arbeidet rundt containerskip, som sluttbrukerne av de transporterte varene sjelden eller aldri har noe forhold til.

Skipsbygging, skipsfrakt og skipsopphugging er de tre maritime nøkkelindustriene som utgjør de mest sentrale stadiene i et containerskips livssyklus. Målet med prosjektet er å utforske og belyse de verdensomspennende nettverkene rundt disse fartøyene, og arbeiderne som bygger, vedlikeholder og destruerer skipene.

Prosjektet består av tre etnografiske delprosjekter - ett som fokuserer på skipsbygging i Sør-Korea og Filippinene, ett om globale shippingprosesser og ett om skipsopphugging i Bangladesh. Gjennom etnografiske og komparative undersøkelser går prosjektet i dybden av de viktigste sosiale, politiske og økonomiske forholdene som utgjør globale økonomiske prosesser i dag.

Mer informasjon på den engelske nettsiden.

 

 

Publisert 27. mars 2018 12:02 - Sist endret 30. sep. 2021 12:34