English version of this page

Nettverk for Tverrfaglige Miljøstudier

Økt langsiktig kompetanse innen miljøforskning.

Forsker med strå og skriveblokk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sosialantropologisk institutt (SAI) har i de senere årene etablert seg som et ledende miljø innen samfunnsvitenskapelig forskning og utdanning på miljøfeltet. Gjennom tverrfaglig samarbeid har instituttet bidratt til å utvikle nye metoder og tilnærminger innen dette feltet. Prosjektet bygger på allerede etablerte samarbeid med ledende miljøer i Sør-Afrika (University of Cape Town og University of Western Cape), Japan (University of Tokyo) og USA (UC Santa Cruz) for ytterligere å styrke SAIs langsiktige kompetanse innen miljøforskning. 

Prosjektet Nettverk for å fremme miljøantropologisk forskning og utdanning gjennom tverrfaglige metoder og samarbeid vil muliggjøre utveksling av forskere og PhD-studenter mellom de samarbeidende institusjonene, utforme og lever fire PhD-kurs, og lage en bok som beskriver antropologiske og tverrfaglige metoder for studiet av miljøutfordringer. Det vil også bli utarbeidet nye, langsiktige forsknings- og utviklingssamarbeid mellom institusjonene. 

Prosjektet søker å ha en innvirkning på hvordan antropologer og andre samfunnsvitere samarbeider tverrfaglig med forskere på miljøfeltet, noe som igjen vil påvirke utdanningen på dette feltet, og ha praktiske og policy-implikasjoner for samfunnets evne til å møte miljøutfordringer.


Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, for perioden 01.11.21-31.10.26.

 

Publisert 1. nov. 2021 14:34 - Sist endret 25. okt. 2022 10:54