English version of this page

Global Trout

Regnbueørretens utbredelse og menneskeskapte miljøendringer.

Bildet kan inneholde: vannforsyning, arbeidsdyr, vannvei, landlig område, elv.

Fiskeoppdrettsanlegg i Underberg i Sør-Afrika. Foto: Knut Gunnar Nustad.

Hvordan kan man studere menneskelig påvirkning på miljøer når den både er globale og lokale samtidig? Hvordan kan man kombinere de små detaljene, komplese historiske prosessene, og stedsspesifikke fenomenene man fanger opp gjennom etnografisk feltarbeid med globale historiske prosesser? Og hvordan kan det å svare på disse spørsmålene hjelpe oss å leve i en verden som har blitt fundamentalt endret av menneskelig aktivitet?

Forskningsprosjektet Global Trout tar opp disse store spørsmålene ved å studere den kolonielle spredningen av ørret fra Storbritannia til hele verden under den andre halvparten av 1800-tallet og de sosiale og naturmessige konsekvensene dette har hatt i Sør-Afrika, Argentina, Japan og Storbritannia.

Ved hvert felt studerer et team av samfunnsforskere og naturvitere historier om ørretintroduksjon og dens nåtidige effekter. Prosjektet er dermed også nyskapende med tanke på tverrfaglig samarbeid.

Se Global Trouts engelske nettsider for mer informasjon, utlysninger og aktuelle saker fra prosjektet.


Publisert 17. sep. 2020 10:45 - Sist endret 8. juni 2022 11:36