English version of this page

Global Trout

Regnbueørretens utbredelse og menneskeskapte miljøendringer.

Bildet kan inneholde: vannforsyning, arbeidsdyr, vannvei, landlig område, elv.

Fiskeoppdrettsanlegg i Underberg i Sør-Afrika. Foto: Knut Gunnar Nustad.

Prosjektet "Global Trout: Investigating environmental change through more-than human world systems" tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av såkalte fremmede arter. Forskerne stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er "globale", men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder. Hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke nytt om miljøvern og miljøforvaltning? Prosjektet bruker introduksjonen av regnbueørret som eksempel for å studere dette.


Regnbueørret stammer opprinnelig fra vestkysten av Nord-Amerika. Den er nå en av verdens mest utbredte arter, og finnes i mer enn hundre land og på alle kontinent utenom Antarktis. Fra slutten av 1800-tallet introduserte europeiske kolonister, først og fremst britiske menn, store mengder ørret og laks til de europeiske koloniene for å legge til rette for sportsfiske der. Denne aktiviteten ble forbundet med overklassekultur, men også andre grupper, deriblant japanske myndigheter, hentet inspirasjon fra disse praksisene og introduserte ørretbestander for å «forbedre» egne elver.

Regnbueørreten er nå en etablert art de fleste stedene hvor den ble introdusert og dette har ført til nye økologiske og sosiale utfordringer. Den skaper nye økonomiske muligheter gjennom å tiltrekke seg fisketurisme, men har også fortrengt andre arter, endret økosystemer, ført til nye eiendomsregimer, og til kompliserte debatter om miljøforvaltning.
 
Prosjektet forsøker å svare på hvordan vi kan forstå og studere de ulike og spesifikke effektene, på ulike steder, av noe som synes å være ett singulært fenomen (introduksjonen av ørret). For å svare på dette vil en gruppe forskere med bakgrunn i antropologi, biologi, historie og sosiologi samarbeide. De vil utforske både den historiske bakgrunnen for ørretintroduksjoner og de pågående effektene av disse på noen utvalgte steder, hovedsakelig i Storbritannia, Japan, Sør-Afrika og Patagonia.

Se Global Trouts engelske nettsider for mer informasjon, utlysninger og aktuelle saker fra prosjektet.


Publisert 17. sep. 2020 10:45 - Sist endret 20. okt. 2021 12:17