Deltakere i Alna-prosjektet - inklusjon og eksklusjon i en drabantby

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Maja Garnaas
Martin Lerberg Fossum
Per Jostein Vang
Thomas Hylland Eriksen Professor +47 22844128 90050293 t.h.eriksen@sai.uio.no Globalisering, Modernitet, Klima, Kultur, Identitet, Norge, Australia, Indiske Hav, Karibia
Ivar Morken Førsteamanuensis +47 22858123 ivar.morken@isp.uio.no Kultur, Migrasjon, Sosialisering, Funksjonshemning, Normalitet, Avvik, Skolebytte
Cicilie-Merethe Fagerlid
Henrik Sinding-Larsen
Knut Kjeldstadli knut.kjeldstadli@iakh.uio.no Historie, Teori og metode, Moderne historie, Sosial- og kulturhistorie, Migrasjonshistorie
Ida Charlotte Erstad
Anne Hege Grung Professor +47 22850342 annehg@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Interreligiøs dialog, Islamske studier, Hermeneutikk
Beate Solli
Cathrine Mosberg
Ingebjørg Eikenes
Maria Christophersen