Deltakere i Alna-prosjektet - inklusjon og eksklusjon i en drabantby

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Maja Garnaas
Martin Lerberg Fossum
Per Jostein Vang
Thomas Hylland Eriksen Professor +47-22844128 90050293 (mob) t.h.eriksen@sai.uio.no Globalisering, Modernitet, Klima, Kultur, Identitet, Norge, Australia, Indiske Hav, Karibia
Ivar Morken Førsteamanuensis +47-22858123 ivar.morken@isp.uio.no Kultur, Migrasjon, Sosialisering, Funksjonshemning, Normalitet, Avvik, Skolebytte
Cicilie-Merethe Fagerlid
Henrik Sinding-Larsen Forsker +47-22180199 henrik.sinding-larsen@sai.uio.no Kulturbegreper, Vitenskapsteori, Globalisering, Miljø, Norge
Knut Kjeldstadli Professor emeritus +47-22858238 knut.kjeldstadli@iakh.uio.no Historie, Migrasjonshistorie, Moderne historie, Sosial- og kulturhistorie, Teori og metode
Ida Charlotte Erstad
Anne Hege Grung Førsteamanuensis 22850342 annehg@teologi.uio.no Kjønn og teologi, Islam, Hermeneutikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kjønnsteori
Beate Solli
Cathrine Mosberg
Ingebjørg Eikenes
Maria Christophersen