Personer med emneord «Samfunnsgeografi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jemima García-Godos García-Godos, Jemima +47 48216138 jemima.garcia-godos@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utviklingsstudier, Utvikling-politikk-miljø, Utviklingsforskning, Politisk Geografi, Latin-Amerika, Menneskerettigheter, Post-konflikt samfunn
Bilde av Michael  Gentile Gentile, Michael Professor +47-22855150 michael.gentile@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, byplanlegging, Geopolitikk, Ukraina
Bilde av Yngve Solli Heiret Heiret, Yngve Solli Stipendiat y.s.heiret@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Historisk materialisme, Stat og marked, Nyliberalisme, Velferdsstat, Utvikling-politikk-miljø, Fornybar energi
Bilde av Mari Andrine Hjorteset Hjorteset, Mari Andrine Stipendiat +47 22854204 +47 91778462 m.a.hjorteset@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, urbanisme, mobilitet i by, delingsmobilitet, bildeling, reisevaner, kvantitativ metode
Bilde av Anders Bjørndahl Iversen Iversen, Anders Bjørndahl Universitetslektor +47 22857662 +47 92452589 a.b.iversen@sv.uio.no Utviklingsstudier, Vitenskapsfilosofi, HIV/AIDS, Metode, Samfunnsgeografi
Bilde av David Jordhus-Lier Jordhus-Lier, David Professor +47 22854807 +47 93038325 david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi
Bilde av Ingvild Jøranli Jøranli, Ingvild ingvild.joranli@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Innovasjonssystemer, næringsklynger
Bilde av Maiken Bjerga Kiil Kiil, Maiken Bjerga Stipendiat +47 22854003 +47 92020105 m.b.kiil@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Arbeidsliv, Fagforeninger, olje, Klimapolitikk
Bilde av Hege Merete Knutsen Knutsen, Hege Merete Professor +47 22855952 h.m.knutsen@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø
Bilde av Synneva Dagne Alva Geithus Laastad Laastad, Synneva Dagne Alva Geithus Stipendiat +47 22857152 +47 90645965 s.d.a.g.laastad@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø
Bilde av Andrea Joslyn Nightingale Nightingale, Andrea Joslyn Professor +47 22855141 +47 41388954 a.j.nightingale@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi
Bilde av Per Gunnar Røe Røe, Per Gunnar Professor +47 22855217 +47 91716365 +47-91716365 p.g.roe@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Stedsutvikling, Natur-kultur-samfunn
Bilde av John Aron Sandell Sandell, John Aron j.a.sandell@sosgeo.uio.no byutvikling, Samfunnsgeografi
Bilde av Marcin Sliwa Sliwa, Marcin Stipendiat +47 22856735 +47 46378305 marcin.sliwa@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byplanlegging, Bolig, Informalitet
Bilde av Kristian Stokke Stokke, Kristian Professor +47 22855242 +47 97014168 +47-97014168 kristian.stokke@sosgeo.uio.no Demokrati, Internasjonal politikk, Komparativ politikk, Makt-identitet-politikk, Minoriteter, Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø, Utviklingsforskning
Bilde av Bjørnar Sæther Sæther, Bjørnar Professor 22855803 +4795769703 95769703 bjornar.sather@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Regional innovasjon, bærekraftig utvikling
Bilde av Torstein Storsveen Throndsen Throndsen, Torstein Storsveen Stipendiat +47 47331776 +47 473 31 776 t.s.throndsen@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Mobilitet, Byutvikling, Miljø og klima
Bilde av Terje Wessel Wessel, Terje Professor +47 22858331 +47 41361233 terje.wessel@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Sosial ulikhet, Minoriteter
Bilde av Ragnhild Dahl Wikstrøm Wikstrøm, Ragnhild Dahl +47 93467130 93467130 r.d.wikstrom@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi