Terje Wessel

Bilde av Terje Wessel
English version of this page
Telefon +47 22858331
Rom 341
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Ulikhet i byer (inkludert segregasjon), byers økonomiske utvikling, urbane boligmarkeder, urbanisering og regional flytting

Undervisning

 • SGO2100 - Bygeografi og urbanisme
 • SGO3100 - By- og regional utvikling
 • SGO4201 - Urbanisme - byens strukturer og strømninger
 • SGO4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi
 • SGO4202 - Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging

Bakgrunn

 • Cand. polit. i samfunnsgeografi v/ UiB 1983
 • Dr. philos. i statsvitenskap v/ UiO 1996
 • Har arbeidet v/ NIBR, Statistisk sentralbyrå, Universitetet i Trondheim, Oslo kommune og Norges byggforskningsinstitutt
 • Førsteamanuensis v/ ISS UiO 1997
 • Professor v/ ISS UiO fra 2001

 

Emneord: Samfunnsgeografi, Byutvikling, Sosial ulikhet, Minoriteter

Publikasjoner

 • Wessel, Terje & Magnusson Turner, Lena (2020). The migration pathway to economic mobility: Does gender matter?. Population, Space and Place.  ISSN 1544-8444. . doi: 10.1002/psp.2419 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Galster, George & Wessel, Terje (2019). Reproduction of social inequality through housing: a three-generational study from Norway. Social Science Research.  ISSN 0049-089X.  78, s 119- 136 . doi: 10.1016/j.ssresearch.2018.12.016 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Magnusson Turner, Lena & Wessel, Terje (2019). Housing market filtering in the Oslo region:pro-market housing policies in a Nordic welfare state context. International journal of housing policy.  ISSN 1949-1247.  s 1- 26 . doi: 10.1080/19491247.2018.1540740 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wessel, Terje & Lunke, Erik Bjørnson (2019). Raising children in the inner city: still a mismatch between housing and households?. Housing Studies.  ISSN 0267-3037.  36(1), s 131- 151 . doi: 10.1080/02673037.2019.1686128 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wessel, Terje; Magnusson Turner, Lena & Nordvik, Viggo (2018). Population dynamics and ethnic geographies in Oslo: the impact of migration and natural demographic change on ethnic composition and segregation. Journal of Housing and the Built Environment.  ISSN 1566-4910.  33(4), s 789- 805 . doi: 10.1007/s10901-017-9589-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wessel, Terje & Nordvik, Viggo (2018). Mixed neighbourhoods and native out-mobility in the Oslo region: the importance of parenthood. Urban Studies.  ISSN 0042-0980. . doi: 10.1177/0042098018768452 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brattbakk, Ingar & Wessel, Terje (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet?, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  16.  s 339 - 358
 • Wessel, Terje (2017). Det todelte Oslo - etniske minoriteter I øst og vest, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  4.  s 81 - 104
 • Wessel, Terje; Andersson, Roger; Kauppinen, Timo & Skifter Andersen, Hans (2017). Spatial Integration of Immigrants in Nordic Cities: The Relevance of Spatial Assimilation Theory in a Welfare State Context. Urban Affairs Review.  ISSN 1078-0874.  53(5), s 812- 842 . doi: 10.1177/1078087416638448
 • Wessel, Terje & Barstad, Anders (2016). Urbanisering og urbanisme, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 1..  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490208.  3.  s 61 - 86
 • Andersen, Hans Skifter; Andersson, Roger; Wessel, Terje & Vilkama, Katja (2015). The impact of housing policies and housing markets on ethnic spatial segregation: comparing the capital cities of four Nordic welfare states. International journal of housing policy.  ISSN 1949-1247. . doi: 10.1080/14616718.2015.1110375
 • Wessel, Terje (2015). Economic segregation in Oslo: polarisation as a contingent outcome, In Tiit Tammaru; Sako Musterd; Maarten van Ham & Szymon Marcinczak (ed.),  Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West.  Routledge.  ISBN 9781138794931.  6.  s 132 - 155
 • Brattbakk, Ingar & Wessel, Terje (2013). Long-term Neighbourhood Effects on Education, Income and Employment among Adolescents in Oslo. Urban Studies.  ISSN 0042-0980.  50(2), s 391- 406 . doi: 10.1177/0042098012448548
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2013). Upwards, Outwards and Westwards: Relocation of Ethnic Minority Groups in the Oslo Region. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography.  ISSN 0435-3684.  95(1), s 1- 16 . doi: 10.1111/geob.12006
 • Wessel, Terje (2013). Economic Change and Rising Income Inequality in the Oslo Region: The Importance of Knowledge-Intensive Business Services. Regional studies.  ISSN 0034-3404.  47(7), s 1082- 1094 . doi: 10.1080/00343404.2011.600301
 • Wessel, Terje (2011). Living at the edge? Connecting work insecurity and housing risk among service workers in Oslo. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  65(1), s 18- 27 . doi: 10.1080/00291951.2010.549952
 • Wessel, Terje (2011). Samfunnsgeografi, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01842-3.  Del 1 Samfunnsvitenskapene og deres historie.  s 178 - 193
 • Søholt, Susanne & Wessel, Terje (2010). Housing policy and housing market in Norway, I:  Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states.  Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland.  ISBN 978-952-10-6769-3.  Contextualising ethnic residential segregation in Norway.  s 135 - 149
 • Wessel, Terje (2010). Immigration to Norway, In  Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states.  Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland.  ISBN 978-952-10-6769-3.  3.  s 150 - 162
 • Wessel, Terje (2010). Migration flows and settlement patterns, In  Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states.  Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland.  ISBN 978-952-10-6769-3.  5.  s 176 - 186
 • Wessel, Terje (2010). Welfare in Norway, In  Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states.  Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland.  ISBN 978-952-10-6769-3.  1.  s 127 - 134
 • Wessel, Terje & Søholt, Susanne (2010). Conclusions, In  Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states.  Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland.  ISBN 978-952-10-6769-3.  6.  s 186 - 194
 • Wessel, Terje & Søholt, Susanne (2010). Housing policy and housing market in Norway, In  Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states.  Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland.  ISBN 978-952-10-6769-3.  2.  s 135 - 149
 • Wessel, Terje (2009). Does diversity in urban space enhance intergroup contact and tolerance?. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography.  ISSN 0435-3684.  91B(1), s 5- 17 . doi: 10.1111/j.1468-0467.2009.00303.x
 • Wessel, Terje (2006). Innteksulikhet i Osloregionen - langs gamle spor i den nye økonomien. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  47(1), s 3- 32
 • Wessel, Terje (2006). Los Angeles-modellen - en postmoderne byutviklingsmodell, I: Stein Ugelvik Larsen (red.),  Teori og metode i geografi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-7674-878-9.  6.  s 94 - 112
 • Wessel, Terje (2005). Industrial shift, skill mismatch and income inequality: A decomposition analysis of changing distributions in the Oslo region. Urban Studies.  ISSN 0042-0980.  42(9), s 1549- 1568
 • Wessel, Terje (2002). Understanding Changes in Urban Income Inequality and Social Divisions: Theories and Evidence in Contemporary Western Cities, In Wayne K.D. Davies & Ivan J. Townshend (ed.),  Monitoring Cities: International Perspectives.  International Geographical Union.  ISBN 0-88953-259-1.  Kapittel.
 • Wessel, Terje (2002). Fra leie til eie - konvertering av leiegårder i norske storbyer (From renting to owning - conversion of rental property in major Norwegian cities). Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  43(3), s 299- 331
 • Wessel, Terje (2001). Losing control? Inequality and social divisions in Oslo. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  9(7), s 889- 906
 • Wessel, Terje (2000). Social polarisation and Socioeconomic Segregation in a Welfare State: The Case of Oslo. Urban Studies.  ISSN 0042-0980.  30(11), s 1947- 1967 Vis sammendrag
 • Wessel, Terje (1998). Housing and welfare in Norway. Compensation or double deprivation?. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  (4), s 209- 219 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson, Roger; Dhalmann, Hanna; Holmqvist, Emma; Kauppinen, Timo; Magnusson Turner, Lena; Skifter Andersen, Hans; Søholt, Susanne; Vaatovaara, Mari; Vilkama, Katja; Wessel, Terje & Yousfi, Saara (2010). Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland.  ISBN 978-952-10-6769-3.  286 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magnusson Turner, Lena & Wessel, Terje (2019). Utfordringer i boligmarkedet, med hovedvekt på situasjonen i Oslo.
 • Wessel, Terje (2019, 16. juli). Boligpodden 32.. [Internett].  Boligpodden, NBBL.
 • Wessel, Terje (2019). Hvem er vinnerne og taperne i boligmarkedet?.
 • Wessel, Terje (2019). Overføring av boligformue mellom besteforeldre og barnebarn.
 • Wessel, Terje (2019). Reproduksjon av boligstatus i Norge - et femtiårsperspektiv.
 • Wessel, Terje (2019, 23. mai). Står vi vet et veiskille?. [Internett].  Obos' podcast: episode 7.
 • Wessel, Terje & Magnusson Turner, Lena (2019). Utfordringer i boligmarkedet: erfaringer fra SOL-prosjektet.
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2017). Access to housing; who gets what and where? Vacancy chains in the Oslo housing market.
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2017). Housing market filtering in a welfare state context: vacancy chains and social structure in the Oslo region.
 • Wessel, Terje (2017). Segregasjon som utfordring i byutviklingen i Oslo.
 • Wessel, Terje (2017). Unequal chances: intergenerational transmission of housing capital in the Oslo area.
 • Wessel, Terje (2017). Urbanisering, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  15.  s 205 - 216
 • Wessel, Terje (2015, 30. juni). Rike og fattige flytter fra hverandre I Oslo. [Internett].  forskning.no. Vis sammendrag
 • Wessel, Terje (2015, 17. oktober). Segregeringen øker I Oslo.  Dagsavisen.
 • Wessel, Terje (2013). Hvilken betydning har nabolaget for barns utvikling og livssjanser?, I:  Oppvekstrapporten 2013.  Barne-ungdoms, og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-200-4.  12.  s 247 - 254
 • Wessel, Terje (2010). Eierleiligheter - et blikk fra nabolandet. IBF Nyhetsbrev.  (3), s 4- 4
 • Wessel, Terje & Brattbakk, Ingar (2009). Segregasjon, oppvekst og livssjanser – hva betyr nabolaget?.
 • Wessel, Terje (2002). Inequality and social polarisation - explanatory framworks.
 • Wessel, Terje (2002). Levekår og ulikheter i Oslo.
 • Wessel, Terje (2002). Levekår, sosiale og flerkulturelle utfordringer.
 • Wessel, Terje (2002). Nye tider ¿ nytt byliv ¿ nye sosiale utfordringer.
 • Wessel, Terje (2002). Segregasjon på boligmarkedet - et alvorlig storbyproblem?.
 • Wessel, Terje (2002). Segregation - European Trends.
 • Wessel, Terje (2000). Boligpolitikk for storbyene.
 • Wessel, Terje (2000). Segregasjon og bomiljø.
 • Wessel, Terje (2000). Trenger vi en ny boligpolitikk i storbyene?.
 • Wessel, Terje (1999). Housing and welfare in Norway.
 • Wessel, Terje (1999, 30. august). Forskjellene øker mest i byene. [Radio].  Dagsnytt NRK P1 og P2, Økonominytt NRK P2, NRK "Alltid Nyheter", P4 Nyheter.
 • Wessel, Terje (1999). Levekår i Oslo.
 • Wessel, Terje (1999). Levekår og ulikheter i norske storbyer. Vis sammendrag
 • Wessel, Terje (1999). Politikken og storbyenes geografi.
 • Wessel, Terje (1999). Social polarisation and socio-economic segregation in a welfare state: the case of Oslo. Vis sammendrag
 • Wessel, Terje (1998, 20. august). Boforhold i storbyene. [Radio].  NRK-Østlandssendingen, Fjernsynet.
 • Wessel, Terje (1998). Bolig og levekår. En analyse av boforholdsundersøkelsen 1995.
 • Wessel, Terje (1997). Boligpolitikk mot segregasjon. Landrapport for Norge. Vis sammendrag
 • Wessel, Terje (1997). Boligsegregasjon. En drøfting av underliggende prosesser. Vis sammendrag
 • Wessel, Terje (1997). Forslag til forskning innenfor programmet "Migrasjon og etniske relasjoner". Vis sammendrag
 • Wessel, Terje & Bjørneboe, Jens (1997). Byfornyelsestilskudd. Evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 12:20 - Sist endret 25. des. 2020 17:28