Terje Wessel

Bilde av Terje Wessel
English version of this page
Telefon +47 22858331
Rom 341
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Ulikhet i byer (inkludert segregasjon), byers økonomiske utvikling, urbane boligmarkeder, urbanisering og regional flytting

Undervisning

 • SGO2100 - Bygeografi og urbanisme
 • SGO3100 - By- og regional utvikling
 • SGO4201 - Urbanisme - byens strukturer og strømninger
 • SGO4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi
 • SGO4202 - Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging

Bakgrunn

 • Cand. polit. i samfunnsgeografi v/ UiB 1983
 • Dr. philos. i statsvitenskap v/ UiO 1996
 • Har arbeidet v/ NIBR, Statistisk sentralbyrå, Universitetet i Trondheim, Oslo kommune og Norges byggforskningsinstitutt
 • Førsteamanuensis v/ ISS UiO 1997
 • Professor v/ ISS UiO fra 2001

 

Emneord: Samfunnsgeografi, Byutvikling, Sosial ulikhet, Minoriteter

Publikasjoner

 • Wessel, Terje (2022). Business Services, Income Inequality, and Income Segregation in Metropolitan Areas: Direct and Indirect Links. Economic Geography. ISSN 0013-0095. doi: 10.1080/00130095.2022.2074831.
 • Hjorteset, Mari Andrine; Böcker, Lars; Røe, Per Gunnar & Wessel, Terje (2021). Intraurban geographies of car sharing supply and demand in Greater Oslo, Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment. ISSN 1361-9209. 101, s. 1–13. doi: 10.1016/j.trd.2021.103089. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel, Terje & Magnusson Turner, Lena (2020). The migration pathway to economic mobility: Does gender matter? Population, Space and Place. ISSN 1544-8444. doi: 10.1002/psp.2419. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel, Terje & Lunke, Erik Bjørnson (2019). Raising children in the inner city: still a mismatch between housing and households? Housing Studies. ISSN 0267-3037. 36(1), s. 131–151. doi: 10.1080/02673037.2019.1686128. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnusson Turner, Lena & Wessel, Terje (2019). Housing market filtering in the Oslo region:pro-market housing policies in a Nordic welfare state context. International journal of housing policy. ISSN 1949-1247. s. 1–26. doi: 10.1080/19491247.2018.1540740. Fulltekst i vitenarkiv
 • Galster, George & Wessel, Terje (2019). Reproduction of social inequality through housing: a three-generational study from Norway. Social Science Research. ISSN 0049-089X. 78, s. 119–136. doi: 10.1016/j.ssresearch.2018.12.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel, Terje & Nordvik, Viggo (2018). Mixed neighbourhoods and native out-mobility in the Oslo region: the importance of parenthood. Urban Studies. ISSN 0042-0980. doi: 10.1177/0042098018768452. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel, Terje; Magnusson Turner, Lena & Nordvik, Viggo (2018). Population dynamics and ethnic geographies in Oslo: the impact of migration and natural demographic change on ethnic composition and segregation. Journal of Housing and the Built Environment. ISSN 1566-4910. 33(4), s. 789–805. doi: 10.1007/s10901-017-9589-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brattbakk, Ingar & Wessel, Terje (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet? I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 339–358.
 • Wessel, Terje (2017). Det todelte Oslo - etniske minoriteter I øst og vest. I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 81–104.
 • Wessel, Terje; Andersson, Roger; Kauppinen, Timo & Skifter Andersen, Hans (2017). Spatial Integration of Immigrants in Nordic Cities: The Relevance of Spatial Assimilation Theory in a Welfare State Context. Urban Affairs Review. ISSN 1078-0874. 53(5), s. 812–842. doi: 10.1177/1078087416638448.
 • Wessel, Terje & Barstad, Anders (2016). Urbanisering og urbanisme. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490208. s. 61–86.
 • Andersen, Hans Skifter; Andersson, Roger; Wessel, Terje & Vilkama, Katja (2015). The impact of housing policies and housing markets on ethnic spatial segregation: comparing the capital cities of four Nordic welfare states. International journal of housing policy. ISSN 1949-1247. doi: 10.1080/14616718.2015.1110375.
 • Wessel, Terje (2015). Economic segregation in Oslo: polarisation as a contingent outcome. I Tammaru, Tiit; Musterd, Sako; van Ham, Maarten & Marcinczak, Szymon (Red.), Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge. ISSN 9781138794931. s. 132–155. doi: 10.1080/713707228.
 • Brattbakk, Ingar & Wessel, Terje (2013). Long-term Neighbourhood Effects on Education, Income and Employment among Adolescents in Oslo. Urban Studies. ISSN 0042-0980. 50(2), s. 391–406. doi: 10.1177/0042098012448548.
 • Wessel, Terje (2013). Economic Change and Rising Income Inequality in the Oslo Region: The Importance of Knowledge-Intensive Business Services. Regional studies. ISSN 0034-3404. 47(7), s. 1082–1094. doi: 10.1080/00343404.2011.600301.
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2013). Upwards, Outwards and Westwards: Relocation of Ethnic Minority Groups in the Oslo Region. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN 0435-3684. 95(1), s. 1–16. doi: 10.1111/geob.12006.
 • Wessel, Terje (2011). Samfunnsgeografi. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01842-3. s. 178–193.
 • Wessel, Terje (2011). Living at the edge? Connecting work insecurity and housing risk among service workers in Oslo. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 65(1), s. 18–27. doi: 10.1080/00291951.2010.549952.
 • Wessel, Terje & Søholt, Susanne (2010). Conclusions, Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland. ISSN 978-952-10-6769-3. s. 186–194.
 • Wessel, Terje (2010). Migration flows and settlement patterns, Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland. ISSN 978-952-10-6769-3. s. 176–186.
 • Wessel, Terje (2010). Immigration to Norway, Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland. ISSN 978-952-10-6769-3. s. 150–162.
 • Wessel, Terje & Søholt, Susanne (2010). Housing policy and housing market in Norway, Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland. ISSN 978-952-10-6769-3. s. 135–149.
 • Wessel, Terje (2010). Welfare in Norway, Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland. ISSN 978-952-10-6769-3. s. 127–134.
 • Søholt, Susanne & Wessel, Terje (2010). Housing policy and housing market in Norway, Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of geosciences and geography, University of Helsinki, Finland. ISSN 978-952-10-6769-3. s. 135–149.
 • Wessel, Terje (2009). Does diversity in urban space enhance intergroup contact and tolerance? Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN 0435-3684. 91B(1), s. 5–17. doi: 10.1111/j.1468-0467.2009.00303.x.
 • Wessel, Terje (2006). Los Angeles-modellen - en postmoderne byutviklingsmodell. I Ugelvik Larsen, Stein (Red.), Teori og metode i geografi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-7674-878-9. s. 94–112.
 • Wessel, Terje (2006). Innteksulikhet i Osloregionen - langs gamle spor i den nye økonomien. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 47(1), s. 3–32.
 • Wessel, Terje (2005). Industrial shift, skill mismatch and income inequality: A decomposition analysis of changing distributions in the Oslo region. Urban Studies. ISSN 0042-0980. 42(9), s. 1549–1568.
 • Wessel, Terje (2002). Understanding Changes in Urban Income Inequality and Social Divisions: Theories and Evidence in Contemporary Western Cities. I Davies, Wayne K.D. & Townshend, Ivan J. (Red.), Monitoring Cities: International Perspectives. International Geographical Union. ISSN 0-88953-259-1.
 • Wessel, Terje (2002). Fra leie til eie - konvertering av leiegårder i norske storbyer (From renting to owning - conversion of rental property in major Norwegian cities). Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 43(3), s. 299–331.
 • Wessel, Terje (2001). Losing control? Inequality and social divisions in Oslo. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 9(7), s. 889–906.
 • Wessel, Terje (2000). Social polarisation and Socioeconomic Segregation in a Welfare State: The Case of Oslo. Urban Studies. ISSN 0042-0980. 30(11), s. 1947–1967.
 • Wessel, Terje (1998). Housing and welfare in Norway. Compensation or double deprivation? Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. s. 209–219.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Wessel, Terje & Magnusson Turner, Lena (2021). Det lønner seg for kvinner å flytte fra bygda. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Wessel, Terje (2019). Overføring av boligformue mellom besteforeldre og barnebarn.
 • Wessel, Terje & Magnusson Turner, Lena (2019). Utfordringer i boligmarkedet: erfaringer fra SOL-prosjektet.
 • Wessel, Terje (2019). Står vi vet et veiskille? [Internett]. Obos' podcast: episode 7 .
 • Wessel, Terje (2019). Boligpodden 32. . [Internett]. Boligpodden, NBBL.
 • Wessel, Terje (2019). Reproduksjon av boligstatus i Norge - et femtiårsperspektiv.
 • Wessel, Terje (2019). Hvem er vinnerne og taperne i boligmarkedet?
 • Magnusson Turner, Lena & Wessel, Terje (2019). Utfordringer i boligmarkedet, med hovedvekt på situasjonen i Oslo.
 • Wessel, Terje (2017). Unequal chances: intergenerational transmission of housing capital in the Oslo area.
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2017). Housing market filtering in a welfare state context: vacancy chains and social structure in the Oslo region.
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2017). Access to housing; who gets what and where? Vacancy chains in the Oslo housing market .
 • Wessel, Terje (2017). Segregasjon som utfordring i byutviklingen i Oslo.
 • Wessel, Terje (2017). Urbanisering. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 205–216.
 • Wessel, Terje (2015). Segregeringen øker I Oslo. [Avis]. Dagsavisen.
 • Wessel, Terje (2015). Rike og fattige flytter fra hverandre I Oslo. [Internett]. forskning.no.
 • Wessel, Terje (2013). Hvilken betydning har nabolaget for barns utvikling og livssjanser? Oppvekstrapporten 2013. Barne-ungdoms, og familiedirektoratet. ISSN 978-82-8286-200-4. s. 247–254.
 • Wessel, Terje (2010). Eierleiligheter - et blikk fra nabolandet. IBF Nyhetsbrev. s. 4–4.
 • Wessel, Terje (2002). Segregasjon på boligmarkedet - et alvorlig storbyproblem?
 • Wessel, Terje (2002). Segregation - European Trends.
 • Wessel, Terje (2002). Levekår, sosiale og flerkulturelle utfordringer.
 • Wessel, Terje (2002). Nye tider ¿ nytt byliv ¿ nye sosiale utfordringer.
 • Wessel, Terje (2002). Inequality and social polarisation - explanatory framworks.
 • Wessel, Terje (2000). Trenger vi en ny boligpolitikk i storbyene?
 • Wessel, Terje (2000). Segregasjon og bomiljø.
 • Wessel, Terje (2000). Boligpolitikk for storbyene.
 • Wessel, Terje (1999). Forskjellene øker mest i byene. [Radio]. Dagsnytt NRK P1 og P2, Økonominytt NRK P2, NRK "Alltid Nyheter", P4 Nyheter.
 • Wessel, Terje (1999). Social polarisation and socio-economic segregation in a welfare state: the case of Oslo.
 • Wessel, Terje (1999). Housing and welfare in Norway.
 • Wessel, Terje (1999). Levekår i Oslo.
 • Wessel, Terje (1999). Politikken og storbyenes geografi.
 • Wessel, Terje (1998). Boforhold i storbyene. [Radio]. NRK-Østlandssendingen, Fjernsynet.
 • Wessel, Terje & Brattbakk, Ingar (2009). Segregasjon, oppvekst og livssjanser – hva betyr nabolaget? Ingar Brattbakk og Terje Wessel.
 • Wessel, Terje (2002). Levekår og ulikheter i Oslo.
 • Wessel, Terje (1999). Levekår og ulikheter i norske storbyer. Norges byggforskningsinstitutt. ISSN 82-536-0654-0.
 • Wessel, Terje (1998). Bolig og levekår. En analyse av boforholdsundersøkelsen 1995. Norges byggforskningsinstitutt. ISSN 82-536-0618-4.
 • Wessel, Terje (1997). Boligsegregasjon. En drøfting av underliggende prosesser. Norges byggforskningsinstitutt. ISSN 82-536-0578-1.
 • Wessel, Terje & Bjørneboe, Jens (1997). Byfornyelsestilskudd. Evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95. Norges byggforskningsinstitutt. ISSN 82-536-0563-3.
 • Wessel, Terje (1997). Boligpolitikk mot segregasjon. Landrapport for Norge. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-0045-0.
 • Wessel, Terje (1997). Forslag til forskning innenfor programmet "Migrasjon og etniske relasjoner".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 12:20 - Sist endret 25. des. 2020 17:28