Sosial ulikhet i boforhold (avsluttet)

Sosial ulikhet og bolig i et livsløpsperspektiv - flaks eller dyktighet?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Sosial ulikhet har betydning for hvilke valgmuligheter ulike familier har på boligmarkedet og hvor man ender opp med å bo. Ulike tilpasninger på boligmarkedet fører til ulikhet når det gjelder nabolagskvaliteter, sosial kapital og tilgang til offentlige tjenester. Samtidig varierer de boligpolitiske rammebetingelsene over tid. Dette påvirker markedsmekanismene og konsekvensene av disse, slik som boligprisene og boligformuen for de som eier.

Sosial ulikhet fører ikke bare til ulikheter i boforhold, men ulikheter i boforhold kan også forsterke og opprettholde andre dimensjoner i sosial ulikhet. Det er denne gjensidigheten mellom sosial ulikhet og bolig som er det overgripende temaet for dette prosjektet. Tilfeldig variasjon, eller flaks, er ofte undervurdert faktor i mekanismene og dynamikken som fører til sosial ulikhet, og boligmarkedet kan være en arena der flaks spiller en viktig rolle.

Samarbeid

Velferdsforskningsinstiuttet, HIOA

Forskningsprogram

Varighet

2014 - 2017

Publisert 21. nov. 2016 10:58 - Sist endret 15. sep. 2021 11:42