Nordic welfare states (NODES) (avsluttet)

Eit nordisk komparativt prosjekt for å studere dynamikkar og effektar av etnisk bolig-segregasjon i Norden.

Om prosjektet

I dette komparative prosjektet skal vi kaste lys over etnisk segregasjon i Noreg, Sverige, Danmark og Finland. Vi skal sjå på årsaker til etnisk segregasjon og på effektar av etnisk segregasjon. Særlig retter vi søkelyset mot velferdsstaten, den såkalla 'nordiske modellen'. Mer spesifikt skal vi sjå på kva tyding boligpolitikk og bustadmarknad har hatt i prosessar som anten skapar eller reduserer segregasjon.

Velferdsstat - GåstolIllustrasjonsfoto: Colurbox.com

Prosjektet er finansiert av NORFACE og er eit samarbeid mellom forskingsmiljø i Finland, Sverige, Danmark og Noreg.
 

Detaljert informasjon finner du på dei engelske prosjektsidene.

Publisert 2. sep. 2010 09:44 - Sist endret 25. apr. 2016 12:25

Kontakt

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo
Norway

Postaddresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-mail
22 85 52 57 (tlf)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no