Yngve Solli Heiret

Bilde av Yngve Solli Heiret
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er interessert i historisk materialisme og kapitalismens ujevne utvikling, med særlig fokus på forholdet mellom stat og marked, nyliberalisme, nord-sør relasjoner samt klima og energi. I mitt doktorgradsprosjekt utforsker jeg hvordan disse prosessene relaterer til hverandre gjennom en historisk-geografisk analyse av Statkrafts internasjonalisering til Chile. Et overordnet fokus er utviklingen av den nyliberale norske velferdsstaten og dens relasjon til nyliberaliseringsprosesser i sør.  

Veiledere på doktorgradprosjektet er David Jordhus-Lier (UiO), Don Mitchell (UU) og Dag Ove Skjold (USN).

Undervisning

SGO2400 - Politisk geografi

UTV1000 - Innføringsemne i utviklingsstudier (emneansvarlig)

SGO3090 - Bacheloroppgave

Bakgrunn

  • Master i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2020
    • Utveksling til The New School for Social Research våren 2019
  • Bachelor i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2015
    • Utveksling til Universidad Autónoma de México høsten 2015

Verv

Redaksjonsmedlem og bokredaktør for norske bøker i Gnist – marxistisk tidsskrift

Emneord: Samfunnsgeografi, Historisk materialisme, Stat og marked, Nyliberalisme, Velferdsstat, Utvikling-politikk-miljø, Fornybar energi
Publisert 5. feb. 2021 13:14 - Sist endret 16. sep. 2021 09:03