Yngve Solli Heiret

Bilde av Yngve Solli Heiret
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i kapitalismens ujevne geografiske utvikling, med særlig fokus på forholdet mellom stat og marked, nyliberalisme, nord-sør forhold samt klima og energi. I mitt doktorgradsprosjekt utforsker jeg hvordan disse prosessene relaterer til hverandre gjennom analyse av Statkrafts internasjonalisering til Chile. Et overordnet fokus er utviklingen av den nyliberale norske velferdsstaten og dens relasjon til nyliberaliseringsprosesser i sør.  

Veiledere på doktorgradprosjektet er David Jordhus-Lier (UiO), Don Mitchell (UU) og Aldo Madariaga (UDP).

Undervisning

SGO2400 - Politisk geografi

UTV1000 - Innføringsemne i utviklingsstudier (emneansvarlig)

SGO3090 - Bacheloroppgave

Bakgrunn

 • Master i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2020
  • Utveksling til The New School for Social Research våren 2019
 • Bachelor i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2015
  • Utveksling til Universidad Autónoma de México høsten 2015

Verv

Redaksjonsmedlem og bokredaktør for norske bøker i Gnist – marxistisk tidsskrift

Emneord: Samfunnsgeografi, Historisk materialisme, Stat og marked, Nyliberalisme, Velferdsstat, Utvikling-politikk-miljø, Fornybar energi

Publikasjoner

 • Heiret, Yngve Solli (2022). Nekter å gi opp. [Avis]. Klassekampen.
 • Heiret, Yngve Solli (2022). Vil gi naturen rettigheter. [Avis]. Klassekampen.
 • Heiret, Yngve Solli (2022). Folkeavstemning om "verdens første woke-grunnlov". [Internett]. NRK.
 • Heiret, Yngve Solli; Vernegg, Daniel & Houeland, Camilla (2022). Fossilkapitalismen og tanker om veier vekk fra den.
 • Heiret, Yngve Solli; Vernegg, Daniel & Schnell, Alf Jørgen (2022). Klima-apokalypsens hester. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vernegg, Daniel; Schnell, Alf Jørgen & Heiret, Yngve Solli (2022). Bryte ned og bygge opp. Manifest tidsskrift.
 • Jordhus-Lier, David; Børrud, Elin; Gever, Ryan; Heiret, Yngve Solli; Sareen, Siddharth & Witsø, Eira (2021). Language dilemmas: Six reflections. Nordic Journal of Urban Studies. ISSN 2703-8866. 2021(02), s. 176–184. doi: 10.18261/issn.2703-8866-2021-02-05.
 • Vernegg, Daniel; Schnell, Alf Jørgen & Heiret, Yngve Solli (2021). The Green New Deal: Green Keynesianism or Socialist Strategy?
 • Heiret, Yngve Solli & Vernegg, Daniel (2021). Skal overklassen overtales? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Heiret, Yngve Solli (2021). Stat, marked og makt – et overblikk over marxistisk statsteori. Gnist- Marxistisk tidsskrift. ISSN 2535-3195.
 • Heiret, Yngve Solli; Vernegg, Daniel & Schnell, Alf Jørgen (2021). For en polariserende klimapolitikk. Manifest tidsskrift.
 • Heiret, Yngve Solli; Schnell, Alf Jørgen & Vernegg, Daniel (2021). Å løse klimakrisen krever mer enn Manifests konsensuspolitikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schnell, Alf Jørgen; Vernegg, Daniel & Heiret, Yngve Solli (2021). Mazzucato løser ikke den djevelske dobbeltkrisen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vernegg, Daniel; Heiret, Yngve Solli & Schnell, Alf Jørgen (2021). Grønn ny deal – endre for å bevare? Manifest tidsskrift.
 • Heiret, Yngve Solli & Vernegg, Daniel (2021). Sosial reproduksjonsteori – et helhetlig marxistisk rammeverk. Gnist- Marxistisk tidsskrift. ISSN 2535-3195. 01(21), s. 90–96.
 • Heiret, Yngve Solli (2020). Svaret er: Defund Norfund! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Heiret, Yngve Solli (2020). Nyliberalismens historie i Norge – en begynnelse. Gnist- Marxistisk tidsskrift. ISSN 2535-3195. 4(20), s. 122–125.
 • Heiret, Yngve Solli (2019). Arbeid og klasse. Et intervju med Knut Kjeldstadli. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091.
 • Heiret, Yngve Solli (2017). Staden och Kapitalet — det grønne dekket over de store krisene. RadikalPortal.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. feb. 2021 13:14 - Sist endret 12. sep. 2022 14:16