Aktuelle saker fra hele SV - Side 8

Publisert 28. mai 2019 12:58

I en tid da ledende sosiologer mente klasseskillene var borte, viste Lennart Rosenlund at de bare hadde fått nye uttrykk, skriver Magne Flemmen i en artikkel i Klassekampen i anledning Rosenlunds 75-årsdag.

Publisert 27. mai 2019 10:02

Marianne Nordli Hansen er en av gjestene når Utdanningsforbundets podcast Lærerrommet spør om det finnes bedre alternativer enn karakterer og adresse som opptakskriterier til videregående skole.

stacks of books
Published May 24, 2019 3:30 PM

The phrase ‘further research is needed’ is often found in both research articles and in policymaking, where the quest for more ‘evidence’ has become a mantra. But is research really lacking, or can there be other forces behind policymakers’ request for more research?

Bildet kan inneholde: Jobb.
Publisert 24. mai 2019 09:41
Camilla Knutsen Steinnes foran skjermen
Publisert 24. mai 2019 09:25

Ordningen Erasmus+ har nylig åpnet opp for å gi stipend til studenter som vil  praksis i Europa etter studiene. Kamilla Knutsen Steinnes er den første som har fått stipendiet på fakultetet.

Emma Eriksson
Publisert 24. mai 2019 09:11

Psykologistudent Emma Eriksson er en del av teamet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus som skal teste en ny, innovativ behandling på norske pasienter som har langvarig utbredt smerte. Metoden innebærer meditativ pustetrening hjemme med registrering via smarttelefon.

Published May 23, 2019 12:21 PM

On May 6-7, the 18th Annual STS Conference took place in Graz, Austria, with a focus on "Critical issues in Science, Technology and Society Studies". Professor Kristin Asdal and postdoc Béatrice Cointe represented the Little Tools Team.

Publisert 23. mai 2019 09:27

– Boligpolitikken burde vært mer innrettet mot trengselsproblemene vi har innen boligmarkedet i de store byene, sier Terje Wessel til Klassekampen i en artikkel om hovedstadens boligmarked.

Publisert 22. mai 2019 14:49

Batteriforskar Halvor Høen Hval gjekk til topps då forskarar skulle presentere forskinga si på tre minutt.

Publisert 20. mai 2019 14:18

Havvind blir ofte løftet frem som en ny industriell mulighet for Norge. Det vises ofte til at Norge kan bygge havvindindustrien på skuldrene til leverandørindustrien til olje og gass og maritim industri. Men hva vet vi om hva som kreves for at vi skal lykkes med dette?

Publisert 20. mai 2019 14:01

Avisenes bruk av nedsettende betegnelser av fattige øker med arbeidsledigheten, skriver Maren Toft i en artikkel i Morgenbladet om et britisk forskningsprosjekt.

Image may contain: Flag.
Published May 20, 2019 10:01 AM

The contribution from the Scandinavian far right – the Danish People’s Party (DF) and the Sweden Democrats (SD) – to Salvini's alliance, the European Alliance of People and Nations, is likely to be very small. In short, because DF is losing support and because SD is uninterested in joining.

Bilde av blå plakett som hedrer Ragnar Frisch
Publisert 16. mai 2019 12:30

Ragnar Frisch, grunnleggeren av Økonomisk Instiutt, er blitt hedret med blå plakett i Fredriks gate 23 i Oslo. Plaketten ble avduket av Frisch sitt barnebarn, Nadia Hasnaoui, 13.mai.

Marianne Nordli Hansen
Publisert 13. mai 2019 10:05

I en artikkel i Forskerforum om arbeiderklassegutten som ble Norges yngste professor, er Marianne Nordli Hansen intervjuet om forskning på sosial bakgrunn blant norske akademikere.

Willy Pedersen
Publisert 13. mai 2019 10:03

Ungdom fra både den økonomiske og kulturelle overklassen kan slite. Men det arter seg helt ulikt, skriver Ingunn Eriksen, OsloMet, og Willy Pedersen i en artikkel i Morgenbladet.

Publisert 8. mai 2019 15:46
Publisert 7. mai 2019 13:41

Sosial bakgrunn og religion påverkar kva parti vi stemmer på. Ny forsking kan gje oss svaret på kvifor. 

Publisert 7. mai 2019 10:00

Norsk økonomi står overfor store utfordringer i tiden framover og en omstilling er påkrevet. Det vil være behov for både grønnere og smartere løsninger. Innovasjon, forskning og utdanning vil være helt avgjørende i denne prosessen. UiO åpner derfor et nytt forskningssenter som skal studere bærekraft og økonomisk vekst.  

Publisert 6. mai 2019 14:24

Er konflikter et tegn på vellykket integrering av innvandrere? Grete Brochmann har skrevet en kommentar i Morgenbladet etter å ha hørt den tyske sosiologen Aladin El-Mafaalani snakke om «integrasjonsparadokset».

Publisert 6. mai 2019 10:14

Portrettintervju med Willy Pedersen i Aftenposten/A-magasinet,

Havvind
Publisert 5. mai 2019 10:43

Nytt forskningssenter tar sikte på å bli en arena for samhandling og kunnskapsutveksling mellom næringslivet og det offentlige, i arbeidet for en grønn omstilling av norsk økonomi.

Publisert 3. mai 2019 12:19

Masterprogrammene ved SV-fakultetet har en økning i antall søkere.

Publisert 2. mai 2019 13:37

Cathrine Holst er intervjuet i Kilden, som en av redaktørene og medforfatter av boka Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.

Publisert 2. mai 2019 11:32

Sudan er ikke noe enkeltstående tilfelle. Fagbevegelsen har i mange afrikanske land vært demokrati-skoler og avgjørende i demokratibygging, skriver Camilla Houeland.

Picture of approaching storm
Published May 2, 2019 10:30 AM

Here’s why the way it’s measured matters.