Rådet

Rådets oppgave var å gi forskergruppen råd og veiledning på grunnlag av det materiale forskergruppen la fram for Rådet. Rådets mandat finner du her.

[12.03.2002]

Oversikt over rådets medlemmer

Navn: Stilling:
Maiken Ims (leder) Kommunkasjonsdirektør, Oljeindustriens landsforening
Geir Kjell Andersland Advokat, Bergen (V)
Anne-Lise Bakken Skribent, Hamar
Grethe Bjørlo Byrådspolitiker, Ålesund (A)
Marie Rein Bore Politisk redaktør, Stavanger Aftenblad
Arnhild Danielsen Rådmann, Hurum kommune
Jan Davidsen Leder, Norsk kommuneforbund
Marie Føreland Skolesjef, Kristiansand
Trine Skei Grande Parlamentarisk leder, Venstre
Jon Hellesnes Professor, Universitetet i Tromsø
Ottar Henriksen Administrerende direktør, Raufoss ASA
Jon P. Knudsen Tidligere politisk redaktør, Fædrelandsvennen
Per Olaf Lundteigen Tidligere generalsekretær, Senterpartiet
Eilef A. Meland Høgskolelektor, Stavanger (SV)
Geir Mo Generalsekretær, Fremskrittspartiet
Ingvild Myhre Administrerende direktør, Telenor Mobil
Aage Müller-Nilssen Tidligere generalsekretær, Kirkens Bymisjon
Maren Herslet Holsen Tidligere leder i Ungdommens demokratiforum
Fakhra Salimi Leder, MiRA - ressursenter for innvandrerkvinner
Mona Skaret Tidligere forskningssjef, SINTEF
Widar Skogan Bonde, Balsfjord (KrF)
Silje Schei Tveitdal Daglig leder, Norsk Bioenergiforening
Liv Østmo Dekan, Samisk Høgskole, Kautokeino


Maiken Ims var rådets leder

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 13. mai 2019 14:34