Forskergruppen i Maktutredningen

Hvem var makt- og demokratiutredningen? [19.03.2003]

Her følger en kort presentasjon av forskerne som utgjorde forskergruppen i Maktutredningen. I tillegg til disse var en rekke forskere og forskningsinstitusjoner rundt i landet knyttet til arbeidet. Se også listen over medlemmer i Rådet.

Forskergruppen

Professor Øyvind Østerud (leder)
- Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Professor Fredrik Engelstad
- Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Professor Siri Meyer
Universitetet i Bergen
Professor Per Selle
- Rokkansenteret, Universitetet i Bergen
Professor Hege Skjeie
- Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sekretariat

Sekretariatsleder Ellen Rømming
Førstekonsulent Aashild Ramberg

Informasjonsrådgiver Steinar Haugsvær

Publisert 5. nov. 2013 13:56 - Sist endret 18. mars 2019 20:59