Forskergruppen i Maktutredningen

Hvem var makt- og demokratiutredningen? [19.03.2003]

Her følger en kort presentasjon av forskerne som utgjorde forskergruppen i Maktutredningen. I tillegg til disse var en rekke forskere og forskningsinstitusjoner rundt i landet knyttet til arbeidet. Se også listen over medlemmer i Rådet.

Forskergruppen

Publisert 5. nov. 2013 13:56 - Sist endret 14. nov. 2013 11:57