English version of this page

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)

Instituttledelsen

Instittutleder er øverste leder for ISS og leder for instituttstyret. Instituttleder og nestleder velges for en periode av fire år, og instituttleder utpeker forskningsledere og undervisningsledere for den gjeldende perioden.

Administrativ leder ivaretar den forvaltningsmessige ledelse av instituttet.

Tittel Navn
Instituttleder Katrine Fangen
Nestleder, forskningsleder samfunnsgeografi Kristian Stokke
Forskningsleder sosiologi Mette Andersson
Undervisningsleder samfunnsgeografi Jemima Garcia-Godos
Undervisningsleder sosiologi Anniken Hagelund
Kontorsjef Inger-Lise Schwab

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO Telefon: +47-22855257 E-post: Stedkode: 170700