English version of this page

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)

Instituttledelsen

Instittutleder er øverste leder for ISS og leder for instituttstyret. Instituttleder og nestleder velges for en periode av fire år, og instituttleder utpeker forskningsledere og undervisningsledere for den gjeldende perioden.

Administrativ leder ivaretar den forvaltningsmessige ledelse av instituttet.

Underenheter

Tittel Navn
Instituttleder Anniken Hagelund
Nestleder Jemima García-Godos
Forskningsleder samfunnsgeografi Hege Merete Knutsen
Forskningsleder sosiologi Inger Furseth
Undervisningsleder samfunnsgeografi Jemima Garcia-Godos
Undervisningsleder sosiologi Torbjørn Skardhamar
Kontorsjef Inger-Lise Schwab

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO Telefon: +47 22855257 E-post: