Instituttadministrasjonen

Administrasjonen holder til i 2. etasje i Harriet Holters hus, Moltke Moes vei 31. Ekspedisjonskontoret er betjent mandag til fredag 12.00 -15:00.

Administrasjonen har blant annet ansvar for: Forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, økonomi, personalsaker, web, og IT.

For detaljert fordeling over hvem som gjør hva se oversikten over ansatte i administrasjonen.