Inger-Lise Schwab

Kontorsjef - Stab - ISS
Bilde av Inger-Lise Schwab
English version of this page
Telefon +47 22855255
Mobiltelefon +47 41234571
Rom 234
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Kontorsjefen er administrativ leder for instituttet. Hun har ansvaret for den daglige drift og arbeider særlig med ressursforvaltning og personaladministrasjon. Kontorsjefen har overordnet ansvar for økonomi, inkludert økonomisk fordeling av midler, budsjettmodell og økonomistyring. Administrativ leder inngår i instituttets ledergruppe og i fakultetets administrative ledergruppe.

Kontorsjefen forbereder i samråd med instituttleder saker som skal behandles i instituttets styre og har ansvaret for at instituttstyrets og overordnede myndigheters vedtak blir satt i verk.Kontorsjefen ivaretar instituttets arbeidsgiverforhold overfor tjenestemannsorganisasjonene og andre institusjoner. Som nærmeste overordnede for enhetens teknisk-administrative personale har hun ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av administrasjonen. Hun koordinerer administrasjonens oppgaver og tilrettelegger enhetens saksbehandlingsrutiner.

Utdanning

Cand. polit., sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2006
MA, sosialantropologi, University of Chicago, USA, 2001
BA, historie, Amherst College, USA, 1994

Publisert 17. sep. 2010 13:05 - Sist endret 27. aug. 2020 11:22