Steinar Holden

Instituttleder - Økonomisk institutt
Bilde av Steinar Holden
English version of this page
Telefon +47 22855156
Mobiltelefon +47 48284416
Rom ES1144
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Lønnsfastsettelse, penge- og finanspolitikk, makroøkonomi,
arbeidsmarked, forhandlinger.

Undervisning

ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Tidligere undervisning:

ECON4310 Macroeconomic Theory

ECON4325 - Monetary Policy and Business Fluctuations

ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory

Bakgrunn 

 • Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1994-d.d.
 • Rådgiver i Finansdepartementet, 1995
 • Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1991-1994
 • Ph.d. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1990
 • Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1986

 Verv

 • Instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2016-2023.
 • Medlem av Tariffnemnda, 2009-d.d.
 • Nestleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2008-2015.
   

Personlig hjemmeside

 

Emneord: Inntekt arbeid og velferd, Økonomisk politikk, Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans

Publikasjoner

•"Credit rating and debt crises." Med Gisle James Natvik og Adrien Vigier, International Economic Review 59 (2), 973-983, 2018.

• "Do government purchases affect unemployment?"  Med Victoria Sparrman.  Scandinavian Journal of Economics 120 (1).

• "Discrimination and employment protection". Med Åsa Rosèn. Journal of European Economic Association 12(6), 1676-1699, 2014

• "Large  vs small players: A closer look at the dynamics of speculative attacks". Med Geir H. Bjønnes, Dagfnn Rime og Haakon Solheim. Scandinavian Journal of Economics 116(2), 506-538, 2014.

• "Contract adjustment under uncertainty". Med Helge Holden og Lars
Holden. Journal of Economic Dynamics and Control 34, 2010,657-680.3
• "How strong is the macroeconomic case for downward real wage
rigidity?" Med Fredrik Wulfsberg, Journal of Monetary Economics Vol.
56:4
; May 2009, 605-615.
• "Downward nominal wage rigidity in the OECD" Med Fredrik Wulfsberg.
The B.E. Journal of Macroeconomics 8 (2008) : Iss. 1 (Advances)

• “Fairness and inflation persistence”. Journal of European Economic
Association 2, (2-3), Papers and Proceedings,
2004, 240-251. Med John
Driscoll.
• "Inflation persistence and relative contracting", American Economic
Review 93 (4)
, 2003, pp 1369-1372. Med John Driscoll.
• "Renegotiation and the efficiency of investments". Rand Journal of
Economics 30, No 1
, 1999, pp 106-119.
• "Ratifying quorum and bargaining power". International Economic Review
38
, 1997, pp 825-851. Med Hans Haller.
• "Wage bargaining and nominal rigidities". European Economic Review 38,
1994, 1021-1039.
• "A letter to the Editor on wage bargaining". Journal of Economic
Theory 52
, 1990, 232-236. Med Hans Haller.

 • Holden, Steinar & Wulfsberg, Fredrik (2021). Covid-19 og makroøkonomisk politikk. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 35(3), s. 45–58. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyborg, Karine; Harstad, Bård Gjul; Holden, Steinar; Nilssen, Tore & Storesletten, Kjetil (2019). Plan S and the Economics of Scientific Journal Publishing. Journal of Peer Production. ISSN 2213-5316. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjort, Ingrid & Holden, Steinar (2022). Hvordan skal vi håndtere en ny og farlig virusvariant? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Holden, Steinar (2022). Hvordan skal vi håndtere en ny og farlig virusvariant? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. s. 31–31.
 • Hjort, Ingrid Cathrine; Holden, Steinar & Nøstbakken, Linda (2021). Janssen-vaksinen må ikke gjemmes bort. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Holden, Lars & Holden, Steinar (2021). Oljefondet kan styres med lavere kostnader enn i dag. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av koronakrisen.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av koronakrisen.
 • Holden, Steinar (2020). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2020). Offentlige finanser i et makroperspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Sysselsetting for unge.
 • Holden, Steinar (2020). Finansiell fagdag .
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om aldersgrenser i arbeidslivet .
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om økonomiske tiltak .
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om sykepenger.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske konsekvenser av koronapandemien.
 • Holden, Steinar (2020). Koronakrisen – et økonomisk perspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Frontfagets rolle i lønnsfastsettelsen.
 • Holden, Steinar (2020). Har den norske arbeidslivsmodellen en fremtid? .
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomenes rolle i koronapandemien.
 • Holden, Steinar (2020). Oljefondet – pensjonsfond eller koronafond? .
 • Holden, Steinar (2020). Covid-19 i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske effekter av korona-epidemien og smitteverntiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Kompetansebehovsutvalget.
 • Holden, Steinar (2020). Norsk arbeidsliv post korona .
 • Holden, Steinar (2020). Utfordringer for norsk arbeidsliv.
 • Holden, Steinar (2020). Bruk av arbeidsmarkedstiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Foreløpige anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Foreløpige anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av smittevernstiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Robotisering – blir jobbene borte? .
 • Holden, Steinar (2020). Lønnsdannelse og inntektspolitikk.
 • Holden, Steinar (2020). Økt kapitalmakt og lavere renter – noen makroøkonomiske konsekvenser.
 • Holden, Steinar (2020). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2020). Hvordan skal vi få unge inn i arbeidsmarkedet?
 • Holden, Steinar (2020). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2020). Offentlige finanser i et makroperspektiv.
 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Lakseskatt fortjener reell vurdering. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Fornuftig statsbudsjett - som kan bli bedre. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar & Røed, Knut (2019). Jo, vi kan få lavere sykefravær og flere i jobb. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Effektiv politikk for å redusere globale utslipp. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Nye tiltak mot gjeldskrise. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Skjev fremstilling av våre forslag. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Lærer vi det vi trenger? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Rentemøte.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsetting for de over 60.
 • Holden, Steinar (2019). Sekstimersdag.
 • Holden, Steinar (2019). Bruk av oljepenger.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalg - sykelønn.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Hvordan få flere i arbeid?
 • Holden, Steinar (2019). Utvalgsvirksomhet.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Hvordan øke sysselsettingen blant de over 60.
 • Holden, Steinar (2019). Formidling i samfunnsvitenskap.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). How to integrate immigrants? .
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Natvik, Gisle James & Holden, Steinar (2019). Forbrukslån må bli mindre lønnsomt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsetingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Lønnsdannelse og inntektspolitikk.
 • Holden, Steinar (2019). Robotisering - blir jobbene borte?
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidens kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Hva vet vi om fremtidens kompetansebehov?
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Økt kapitalmakt: Et makroøkonomisk skifte.
 • Nyborg, Karine; Nilssen, Tore; Holden, Steinar; Storesletten, Kjetil & Harstad, Bård Gjul (2019). Åpen tilgang fjerner ikke forlagenes makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Holden, Steinar; Dunlop, Oona Borghild; Fjærtoft Vik, Styrk; Hjort, Ingrid; Markussen, Simen & Melberg, Hans Olav [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). Holden-IV (covid-19) Hovedrapport: Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak. Helse- og Omsorgsdepartementet.
 • Bjertnæs, Geir Haakon Malterud; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Holmøy, Erling & Slettebø, Olav [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Statistisk sentralbyrå,. ISSN 978-82-587-1316-3.
 • Halvorsen, Kristin; Helgesen, Vidar; Arnstad, Ada Johanna; Bjørlo, Alfred; Bjørnland, Hilde C & Gjørv, Alexandra Bech [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Raskere klimaomstilling. Redusert risiko. Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene. Rapport fra klimaomstillingsutvalget. . Klimaomstillingsutvalget.
 • Holden, Steinar; Bjørnland, Hilde C; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Løken, Katrine Vellesen; Sæther, Erik Magnus & Torstensen, Kjersti Næss [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Covid-19 – Analyse av økonomiske tiltak, insentiver for vekst og omstilling. Finansdepartementet.
 • Holden, Steinar; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne; Sletten, Pål; Slettebø, Olav & Helliesen, Magnus Kvåle [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak under covid-19: "Tvungen ferie" i desember: Virkninger på norsk økonomi. Helsedirektoratet.
 • Holden, Steinar; Bjørnland, Hilde C; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Torstensen, Kjersti Næss; Magnussen, Jon & Sæther, Erik Magnus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Covid-19 – samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – andre rapport. Helsedirektoratet.
 • Holden, Steinar; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Torstensen, Kjersti Næss; Magnussen, Jon; Sæther, Erik Magnus & Evje, Tone [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19 – første rapport. Helsedirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2010 10:11 - Sist endret 5. nov. 2020 13:26

Prosjekter