Steinar Holden

Head of Department - Department of Economics
Image of Steinar Holden
Norwegian version of this page
Phone +47 22855156
Mobile phone +47 48284416
Room ES1144
Available hours By appointment
Username
Visiting address Sognsveien 77 0855 Oslo
Postal address Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Academic Interests

Wage setting, monetary and fiscal policy, macroeconomics, labour market, bargaining.

Curriculum Vitae

Courses taught

ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

ECON4310 Macroeconomic Theory

ECON4325 - Monetary Policy and Business Fluctuations

ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory 
 

Background

 • Professor of Economics, University of Oslo, 1994-present
 • Advisor in the Ministry of Finance, 1995
 • Associate Professor of Economics, University of Oslo, 1991-1994
 • Ph.D. in economics, University of Oslo, 1990
 • Master's degree in economics, University of Oslo, Norway, 1986

 Personal website

Tags: Economic Policy, Money, Credit and Finance, Economics, Income Employment and Welfare

Publications

 • "Credit rating and debt crises". (with Gisle James Natvik and Adrien Vigier), International Economic Review 59 (2), 973-983, May 2018
 • "Do government purchases affect unemployment?" (with Victoria Sparrman), Scandinavian Journal of Economics 120 (1), 2018.(almost identical working paper version). Online Appendix.
 • "Discrimination and employment protection" (with Åsa Rosén), Journal of European Economic Association 12(6), 1676-1699, 2014. Online Appendix.
 • "Contract adjustment under uncertainty". With Helge Holden and Lars Holden. Journal of Economic Dynamics and Control 34, 2010,657-680.3
 • "How strong is the macroeconomic case for downward real wage rigidity?" With Fredrik Wulfsberg, Journal of Monetary Economics Vol.56:4; May 2009, 605-615.
 •  "Downward nominal wage rigidity in the OECD" With Fredrik Wulfsberg. The B.E. Journal of Macroeconomics 8 (2008) : Iss. 1 (Advances)
 •  “Fairness and inflation persistence”. Journal of European Economic Association 2, (2-3), Papers and Proceedings, 2004, 240-251. With John Driscoll.
 • "The costs of price stability - downward nominal wage rigidity in Europe" Economica 71, 2004, 183-208.
 • "Inflation persistence and relative contracting", American Economic Review 93 (4), 2003, pp 1369-1372. With John Driscoll.
 • "Renegotiation and the efficiency of investments". Rand Journal of Economics 30, No 1, 1999, pp 106-119.
 • "Ratifying quorum and bargaining power". International Economic Review 38, 1997, pp 825-851. With Hans Haller.
 • "Wage bargaining, holdout, and inflation". Oxford Economic Papers 49, 1997, 235-255.4
 •  "A letter to the Editor on wage bargaining". Journal of Economic Theory 52, 1990, 232-236. With Hans Haller.
 • Holden, Steinar & Wulfsberg, Fredrik (2021). Covid-19 og makroøkonomisk politikk. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 35(3), p. 45–58. Full text in Research Archive
 • Nyborg, Karine; Harstad, Bård Gjul; Holden, Steinar; Nilssen, Tore & Storesletten, Kjetil (2019). Plan S and the Economics of Scientific Journal Publishing. Journal of Peer Production. ISSN 2213-5316. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Hjort, Ingrid & Holden, Steinar (2022). Hvordan skal vi håndtere en ny og farlig virusvariant? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Holden, Steinar (2022). Hvordan skal vi håndtere en ny og farlig virusvariant? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. p. 31–31.
 • Hjort, Ingrid Cathrine; Holden, Steinar & Nøstbakken, Linda (2021). Janssen-vaksinen må ikke gjemmes bort. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Holden, Lars & Holden, Steinar (2021). Oljefondet kan styres med lavere kostnader enn i dag. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. p. 29–29.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av koronakrisen.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av koronakrisen.
 • Holden, Steinar (2020). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2020). Offentlige finanser i et makroperspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Sysselsetting for unge.
 • Holden, Steinar (2020). Finansiell fagdag .
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om aldersgrenser i arbeidslivet .
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om økonomiske tiltak .
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om sykepenger.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske konsekvenser av koronapandemien.
 • Holden, Steinar (2020). Koronakrisen – et økonomisk perspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Frontfagets rolle i lønnsfastsettelsen.
 • Holden, Steinar (2020). Har den norske arbeidslivsmodellen en fremtid? .
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomenes rolle i koronapandemien.
 • Holden, Steinar (2020). Oljefondet – pensjonsfond eller koronafond? .
 • Holden, Steinar (2020). Covid-19 i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske effekter av korona-epidemien og smitteverntiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Kompetansebehovsutvalget.
 • Holden, Steinar (2020). Norsk arbeidsliv post korona .
 • Holden, Steinar (2020). Utfordringer for norsk arbeidsliv.
 • Holden, Steinar (2020). Bruk av arbeidsmarkedstiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Foreløpige anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Foreløpige anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av smittevernstiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Robotisering – blir jobbene borte? .
 • Holden, Steinar (2020). Lønnsdannelse og inntektspolitikk.
 • Holden, Steinar (2020). Økt kapitalmakt og lavere renter – noen makroøkonomiske konsekvenser.
 • Holden, Steinar (2020). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2020). Hvordan skal vi få unge inn i arbeidsmarkedet?
 • Holden, Steinar (2020). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2020). Offentlige finanser i et makroperspektiv.
 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Lakseskatt fortjener reell vurdering. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Fornuftig statsbudsjett - som kan bli bedre. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar & Røed, Knut (2019). Jo, vi kan få lavere sykefravær og flere i jobb. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Effektiv politikk for å redusere globale utslipp. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Nye tiltak mot gjeldskrise. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Skjev fremstilling av våre forslag. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Lærer vi det vi trenger? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Rentemøte.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsetting for de over 60.
 • Holden, Steinar (2019). Sekstimersdag.
 • Holden, Steinar (2019). Bruk av oljepenger.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalg - sykelønn.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Hvordan få flere i arbeid?
 • Holden, Steinar (2019). Utvalgsvirksomhet.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Hvordan øke sysselsettingen blant de over 60.
 • Holden, Steinar (2019). Formidling i samfunnsvitenskap.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). How to integrate immigrants? .
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Natvik, Gisle James & Holden, Steinar (2019). Forbrukslån må bli mindre lønnsomt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsetingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Lønnsdannelse og inntektspolitikk.
 • Holden, Steinar (2019). Robotisering - blir jobbene borte?
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidens kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Hva vet vi om fremtidens kompetansebehov?
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Økt kapitalmakt: Et makroøkonomisk skifte.
 • Nyborg, Karine; Nilssen, Tore; Holden, Steinar; Storesletten, Kjetil & Harstad, Bård Gjul (2019). Åpen tilgang fjerner ikke forlagenes makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Holden, Steinar; Dunlop, Oona Borghild; Fjærtoft Vik, Styrk; Hjort, Ingrid; Markussen, Simen & Melberg, Hans Olav [Show all 15 contributors for this article] (2022). Holden-IV (covid-19) Hovedrapport: Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak. Helse- og Omsorgsdepartementet.
 • Bjertnæs, Geir Haakon Malterud; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Holmøy, Erling & Slettebø, Olav [Show all 8 contributors for this article] (2021). COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Statistisk sentralbyrå,. ISSN 978-82-587-1316-3.
 • Halvorsen, Kristin; Helgesen, Vidar; Arnstad, Ada Johanna; Bjørlo, Alfred; Bjørnland, Hilde C & Gjørv, Alexandra Bech [Show all 15 contributors for this article] (2020). Raskere klimaomstilling. Redusert risiko. Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene. Rapport fra klimaomstillingsutvalget. . Klimaomstillingsutvalget.
 • Holden, Steinar; Bjørnland, Hilde C; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Løken, Katrine Vellesen; Sæther, Erik Magnus & Torstensen, Kjersti Næss [Show all 7 contributors for this article] (2020). Covid-19 – Analyse av økonomiske tiltak, insentiver for vekst og omstilling. Finansdepartementet.
 • Holden, Steinar; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne; Sletten, Pål; Slettebø, Olav & Helliesen, Magnus Kvåle [Show all 7 contributors for this article] (2020). Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak under covid-19: "Tvungen ferie" i desember: Virkninger på norsk økonomi. Helsedirektoratet.
 • Holden, Steinar; Bjørnland, Hilde C; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Torstensen, Kjersti Næss; Magnussen, Jon & Sæther, Erik Magnus [Show all 9 contributors for this article] (2020). Covid-19 – samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – andre rapport. Helsedirektoratet.
 • Holden, Steinar; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Torstensen, Kjersti Næss; Magnussen, Jon; Sæther, Erik Magnus & Evje, Tone [Show all 11 contributors for this article] (2020). Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19 – første rapport. Helsedirektoratet.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 10:38 AM - Last modified Apr. 8, 2022 10:19 AM