Steinar Holden

Head of Department - Department of Economics
Image of Steinar Holden
Norwegian version of this page
Phone +47 22855156
Mobile phone +4748284416 +47 48284416
Room ES1144
Available hours By appointment
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Wage setting, monetary and fiscal policy, macroeconomics, labour market, bargaining.

Curriculum Vitae

Courses taught

ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

ECON4310 Macroeconomic Theory

ECON4325 - Monetary Policy and Business Fluctuations

ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory 
 

Background

 • Professor of Economics, University of Oslo, 1994-present
 • Advisor in the Ministry of Finance, 1995
 • Associate Professor of Economics, University of Oslo, 1991-1994
 • Ph.D. in economics, University of Oslo, 1990
 • Master's degree in economics, University of Oslo, Norway, 1986

 Appointments

 • Member of the Norwegian Tariff Board, 2009-present
 • Deputy Head of Department of Economics, University of Oslo, 2008-present
Tags: Economic Policy, Money, Credit and Finance, Economics, Income Employment and Welfare

Publications

"Contract adjustment under uncertainty". With Helge Holden and Lars
Holden. Journal of Economic Dynamics and Control 34, 2010,657-680.3
• "How strong is the macroeconomic case for downward real wage
rigidity?" With Fredrik Wulfsberg, Journal of Monetary Economics Vol.
56:4; May 2009, 605-615.
• "Downward nominal wage rigidity in the OECD" With Fredrik Wulfsberg.
The B.E. Journal of Macroeconomics 8 (2008) : Iss. 1 (Advances)
• "Monetary regimes and the co-ordination of wage setting". European
Economic Review 49, 2005, 833-843.
• “Fairness and inflation persistence”. Journal of European Economic
Association 2, (2-3), Papers and Proceedings, 2004, 240-251. With John
Driscoll.
• "The costs of price stability - downward nominal wage rigidity in
Europe" Economica 71, 2004, 183-208.
• "Inflation persistence and relative contracting", American Economic
Review 93 (4), 2003, pp 1369-1372. With John Driscoll.
• "Renegotiation and the efficiency of investments". Rand Journal of
Economics 30, No 1, 1999, pp 106-119.
• "Ratifying quorum and bargaining power". International Economic Review
38, 1997, pp 825-851. With Hans Haller.
• "Wage bargaining, holdout, and inflation". Oxford Economic Papers 49,
1997, 235-255.4
• "Wage bargaining and nominal rigidities". European Economic Review 38,
1994, 1021-1039.
• "Bargaining and commitment in a permanent relationship". Games and
Economic Behaviour 7, 1994, 169-176.
• "A letter to the Editor on wage bargaining". Journal of Economic
Theory 52, 1990, 232-236. With Hans Haller.

View all works in Cristin

 • Hansen, Robert & Holden, Steinar (2018). Pareto 2. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202575700.  380 s.
 • Holden, Steinar (2018). Pareto 2. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202575700.  380 s.

View all works in Cristin

 • Holden, Steinar (2019). Bruk av oljepenger.
 • Holden, Steinar (2019). Effektiv politikk for å redusere globale utslipp. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Formidling i samfunnsvitenskap.
 • Holden, Steinar (2019). Fornuftig statsbudsjett - som kan bli bedre. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidens kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). How to integrate immigrants?.
 • Holden, Steinar (2019). Hva vet vi om fremtidens kompetansebehov?.
 • Holden, Steinar (2019). Hvordan få flere i arbeid?.
 • Holden, Steinar (2019). Hvordan øke sysselsettingen blant de over 60.
 • Holden, Steinar (2019). Lakseskatt fortjener reell vurdering. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Lærer vi det vi trenger?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Lønnsdannelse og inntektspolitikk.
 • Holden, Steinar (2019). Nye tiltak mot gjeldskrise. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Rentemøte.
 • Holden, Steinar (2019). Robotisering - blir jobbene borte?.
 • Holden, Steinar (2019). Sekstimersdag.
 • Holden, Steinar (2019). Skjev fremstilling av våre forslag. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsetingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsetting for de over 60.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalg - sykelønn.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Utvalgsvirksomhet.
 • Holden, Steinar (2019). Økt kapitalmakt: Et makroøkonomisk skifte.
 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar & Røed, Knut (2019). Jo, vi kan få lavere sykefravær og flere i jobb. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Natvik, Gisle James & Holden, Steinar (2019). Forbrukslån må bli mindre lønnsomt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nyborg, Karine; Nilssen, Tore; Holden, Steinar; Storesletten, Kjetil & Harstad, Bård Gjul (2019). Åpen tilgang fjerner ikke forlagenes makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holden, Steinar (2017, 14. februar). Boligkjøp blant unge. [Radio].
 • Holden, Steinar (2017, 24. februar). Boliglånsforskriften. [Radio].
 • Holden, Steinar (2017, 20. april). Boligpriser. [TV].
 • Holden, Steinar (2017). Erfaringene med inflasjonsstyring. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Holden, Steinar (2017). Finanskrisen.
 • Holden, Steinar (2017, 27. januar). Forskning i SSB. [TV].
 • Holden, Steinar (2017). Fortsatt problemer med patenter. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 36- 36
 • Holden, Steinar (2017). Fortsatt stort boligbehov i Oslo. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2017). Frontfagsmodellen.
 • Holden, Steinar (2017). Gjedrem-utvalget.
 • Holden, Steinar (2017). Kritikken av økonomifaget. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Holden, Steinar (2017). Lønnsdannelse og inntektspolitikk.
 • Holden, Steinar (2017, 21. februar). Lønnsoppgjøret. [Radio].
 • Holden, Steinar (2017, 01. mars). Nasjonal transportplan. [TV].
 • Holden, Steinar (2017). Nordisk lønnsdannelse – sett fra Norge.
 • Holden, Steinar (2017, 19. juli). Nordmenns arbeidsmoral. [Radio].
 • Holden, Steinar (2017, 18. mars). Oljefondet ut av oljeaksjer. [Radio].
 • Holden, Steinar (2017, 28. februar). Oljefondets årsrapport. [Radio].
 • Holden, Steinar (2017, 09. mai). Patenter. [TV].
 • Holden, Steinar (2017). Problematisk patentsystem. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2017, 20. juni). Rentenivå. [Radio].
 • Holden, Steinar (2017). Robotisering - blir jobbene borte?.
 • Holden, Steinar (2017). Robotisering – blir jobbene borte.
 • Holden, Steinar (2017). Robotisering – blir jobbene borte?.
 • Holden, Steinar (2017). Robotisering og jobber. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2017). Samarbeid demper nedgangen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Holden, Steinar (2017). Teknologi, inntektsfordeling og arbeidsmarked.
 • Holden, Steinar (2017). The future of labor market participation – some comments on papers by David Autor and David Autor & Anna Salomons.
 • Holden, Steinar (2017, 04. april). Tiltak mot forbrukslån. [Radio].
 • Holden, Steinar (2017). Undervisning i økonomi.
 • Holden, Steinar (2017). Utfordringer for pengepolitikken under et lavrenteregime.
 • Holden, Steinar (2017). Vi trenger SSB-forskning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3
 • Holden, Steinar (2017). Viktig å få folk i jobb. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Holden, Steinar (2016). Do public purchases affect unemployment?.
 • Holden, Steinar (2016). Finanspolitisk stimulans med Trump. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2016). Globalt spareoverskudd. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2016). Høyere inflasjonsmål?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2016). Kritikken mot økonomifaget. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  s 13- 13
 • Holden, Steinar (2016). Modernisert mandat for pengepolitikken. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2016). Negative renter er ikke nok. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2016). Paradigmeskiftet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2016). På tide å revidere handlingsregelen. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (5), s 21- 26

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 10:38 AM - Last modified Nov. 5, 2020 1:04 PM

Projects