Steinar Holden

Head of Department - Department of Economics
Image of Steinar Holden
Norwegian version of this page
Phone +47 22855156
Mobile phone +4748284416 +47 48284416
Room ES1144
Available hours By appointment
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Wage setting, monetary and fiscal policy, macroeconomics, labour market, bargaining.

Curriculum Vitae

Courses taught

ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

ECON4310 Macroeconomic Theory

ECON4325 - Monetary Policy and Business Fluctuations

ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory 
 

Background

 • Professor of Economics, University of Oslo, 1994-present
 • Advisor in the Ministry of Finance, 1995
 • Associate Professor of Economics, University of Oslo, 1991-1994
 • Ph.D. in economics, University of Oslo, 1990
 • Master's degree in economics, University of Oslo, Norway, 1986

 Appointments

 • Member of the Norwegian Tariff Board, 2009-present
 • Deputy Head of Department of Economics, University of Oslo, 2008-present
Tags: Economic Policy, Money, Credit and Finance, Economics, Income Employment and Welfare

Publications

"Contract adjustment under uncertainty". With Helge Holden and Lars
Holden. Journal of Economic Dynamics and Control 34, 2010,657-680.3
• "How strong is the macroeconomic case for downward real wage
rigidity?" With Fredrik Wulfsberg, Journal of Monetary Economics Vol.
56:4; May 2009, 605-615.
• "Downward nominal wage rigidity in the OECD" With Fredrik Wulfsberg.
The B.E. Journal of Macroeconomics 8 (2008) : Iss. 1 (Advances)
• "Monetary regimes and the co-ordination of wage setting". European
Economic Review 49, 2005, 833-843.
• “Fairness and inflation persistence”. Journal of European Economic
Association 2, (2-3), Papers and Proceedings, 2004, 240-251. With John
Driscoll.
• "The costs of price stability - downward nominal wage rigidity in
Europe" Economica 71, 2004, 183-208.
• "Inflation persistence and relative contracting", American Economic
Review 93 (4), 2003, pp 1369-1372. With John Driscoll.
• "Renegotiation and the efficiency of investments". Rand Journal of
Economics 30, No 1, 1999, pp 106-119.
• "Ratifying quorum and bargaining power". International Economic Review
38, 1997, pp 825-851. With Hans Haller.
• "Wage bargaining, holdout, and inflation". Oxford Economic Papers 49,
1997, 235-255.4
• "Wage bargaining and nominal rigidities". European Economic Review 38,
1994, 1021-1039.
• "Bargaining and commitment in a permanent relationship". Games and
Economic Behaviour 7, 1994, 169-176.
• "A letter to the Editor on wage bargaining". Journal of Economic
Theory 52, 1990, 232-236. With Hans Haller.

View all works in Cristin

 • Hansen, Robert & Holden, Steinar (2018). Pareto 2. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202575700.  380 s.
 • Holden, Steinar (2018). Pareto 2. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202575700.  380 s.

View all works in Cristin

 • Hjort, Ingrid Cathrine; Holden, Steinar & Nøstbakken, Linda (2021). Janssen-vaksinen må ikke gjemmes bort. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Holden, Lars & Holden, Steinar (2021). Oljefondet kan styres med lavere kostnader enn i dag. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 29- 29
 • Halvorsen, Kristin; Helgesen, Vidar; Arnstad, Ada Johanna; Bjørlo, Alfred; Bjørnland, Hilde C; Gjørv, Alexandra Bech; Heggelund, Stefan; Holden, Steinar; Lund, Diderik; Lunde, Geir Inge; Osmundsen, Terje; Nøstbakken, Linda; Schjelderup, Harald; Sivertsen, Eirik & Sundland, Siren (2020). Raskere klimaomstilling. Redusert risiko. Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene. Rapport fra klimaomstillingsutvalget..
 • Holden, Steinar (2020). Anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Bruk av arbeidsmarkedstiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Covid-19 i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Finansiell fagdag.
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om aldersgrenser i arbeidslivet.
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om sykepenger.
 • Holden, Steinar (2020). Foredrag om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Foreløpige anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Foreløpige anbefalinger om økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2020). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2020). Frontfagets rolle i lønnsfastsettelsen.
 • Holden, Steinar (2020). Har den norske arbeidslivsmodellen en fremtid?.
 • Holden, Steinar (2020). Hvordan skal vi få unge inn i arbeidsmarkedet?.
 • Holden, Steinar (2020). Kompetansebehovsutvalget.
 • Holden, Steinar (2020). Koronakrisen – et økonomisk perspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Lønnsdannelse og inntektspolitikk.
 • Holden, Steinar (2020). Norsk arbeidsliv post korona.
 • Holden, Steinar (2020). Offentlige finanser i et makroperspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Offentlige finanser i et makroperspektiv.
 • Holden, Steinar (2020). Oljefondet – pensjonsfond eller koronafond?.
 • Holden, Steinar (2020). Robotisering – blir jobbene borte?.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomenes rolle i koronapandemien.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av koronakrisen.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av koronakrisen.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av smittevernstiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Sysselsetting for unge.
 • Holden, Steinar (2020). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2020). Utfordringer for norsk arbeidsliv.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske effekter av korona-epidemien og smitteverntiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske konsekvenser av koronapandemien.
 • Holden, Steinar (2020). Økonomiske tiltak.
 • Holden, Steinar (2020). Økt kapitalmakt og lavere renter – noen makroøkonomiske konsekvenser.
 • Holden, Steinar; Bjørnland, Hilde C; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Løken, Katrine Vellesen; Sæther, Erik Magnus; Torstensen, Kjersti Næss & Torvik, Ragnar (2020). Covid-19 – Analyse av økonomiske tiltak, insentiver for vekst og omstilling.
 • Holden, Steinar; Bjørnland, Hilde C; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Torstensen, Kjersti Næss; Magnussen, Jon; Sæther, Erik Magnus; Aavitsland, Preben; Røttingen, John-Arne & Løken, Katrine Vellesen (2020). Covid-19 – samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – andre rapport.
 • Holden, Steinar; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne; Sletten, Pål; Slettebø, Olav; Helliesen, Magnus Kvåle & Bougroug, Achraf (2020). Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak under covid-19: "Tvungen ferie" i desember: Virkninger på norsk økonomi.
 • Holden, Steinar; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Torstensen, Kjersti Næss; Magnussen, Jon; Sæther, Erik Magnus; Evje, Tone; Hirsch, Vegard Hole; Hansson, Lars Fjell; Sælensminde, Kjartan; Aavitsland, Preben & Røttingen, John-Arne (2020). Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19 – første rapport.
 • Holden, Steinar (2019). Bruk av oljepenger.
 • Holden, Steinar (2019). Effektiv politikk for å redusere globale utslipp. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Formidling i samfunnsvitenskap.
 • Holden, Steinar (2019). Fornuftig statsbudsjett - som kan bli bedre. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidens kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). Fremtidig kompetansebehov.
 • Holden, Steinar (2019). How to integrate immigrants?.
 • Holden, Steinar (2019). Hva vet vi om fremtidens kompetansebehov?.
 • Holden, Steinar (2019). Hvordan få flere i arbeid?.
 • Holden, Steinar (2019). Hvordan øke sysselsettingen blant de over 60.
 • Holden, Steinar (2019). Lakseskatt fortjener reell vurdering. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Lærer vi det vi trenger?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Lønnsdannelse og inntektspolitikk.
 • Holden, Steinar (2019). Nye tiltak mot gjeldskrise. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Rentemøte.
 • Holden, Steinar (2019). Robotisering - blir jobbene borte?.
 • Holden, Steinar (2019). Sekstimersdag.
 • Holden, Steinar (2019). Skjev fremstilling av våre forslag. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsetingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsetting for de over 60.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalg - sykelønn.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalget.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.
 • Holden, Steinar (2019). Utvalgsvirksomhet.
 • Holden, Steinar (2019). Økt kapitalmakt: Et makroøkonomisk skifte.
 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holden, Steinar & Røed, Knut (2019). Jo, vi kan få lavere sykefravær og flere i jobb. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Natvik, Gisle James & Holden, Steinar (2019). Forbrukslån må bli mindre lønnsomt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nyborg, Karine; Nilssen, Tore; Holden, Steinar; Storesletten, Kjetil & Harstad, Bård Gjul (2019). Åpen tilgang fjerner ikke forlagenes makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holden, Steinar (2017, 14. februar). Boligkjøp blant unge. [Radio].

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 10:38 AM - Last modified Nov. 5, 2020 1:04 PM

Projects