English version of this page

Gaveprofessorat i makroøkonomi (avsluttet)

Formålet med gaveprofessoratet er å bidra til mer forskning på penge- og finanspolitikk, samt makroøkonomi generelt.

Om prosjektet

Gaveprofessoratet i makroøkonomi er basert på en donasjon fra Norges Bank. Steinar Holden ble ansatt i professoratet i mars 2004, etter en internasjonal utlysning av stillingen. 1. mars 2011 ble donasjonen fornyet med ytterligere sju år. Professoratet innebærer de samme rettigheter og plikter som andre professorater på Universitetet i Oslo, og det er Universitetet i Oslo som har arbeidsgiveransvaret. Donasjonen inkluderer også en årlig driftsbevilgning som er blitt bruk til å arrangere workshoper, konferanser, ph.d.-kurs, besøk av utenlandske gjesteforskere, kjøp av data og utstyr, med mer.

Publisert 6. okt. 2010 12:25 - Sist endret 7. juni 2019 10:08