Protokoll fra møte nr. 7/2018 i Instituttstyret SAI

16. oktober 2018, kl. 13.15 - 15.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Turid Rachel Bråthen

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Forfall: Thomas Hylland Eriksen

Saker til behandling i åpent møte

   

Ordinære saker

   

V-SAK 1       

Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2018

Protokoll

     

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

Muntlig orientering om ny fordelingsmodell ved fakultetet, samt status for tilsettinger i faste stillinger.

 
O-sak 2

Årsplan 2018-2020 - status per oktober og innspill til neste års plan

Saksdokumenter:

Status årsplan 2018-2020 

 
       

Saker til behandling i lukket møte

     
V-SAK 3

Tilsetting i 2 midlertidige stillinger som førsteamanuensis ved SAI for ett år 

Vikarer for ansatte i forskningstermin/frikjøp.

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

Vedtak:

Styret ved Sosialantropologisk institutt tilsetter Stine Rybråten som førsteamanuensis (SKO 1011) i 100% midlertidig stilling som vikar for Knut Nustad i perioden 01.01.2019 – 31.12.2019.

Styret ved Sosialantropologisk institutt tilsetter Mari Haugaa Engh som førsteamanuensis (SKO 1011) i 100% midlertidig stilling som vikar for Marit Melhuus i perioden 01.01.2019 – 31.12.2019.

Styret ønsker at instituttleder søker innspill fra staben i forkant av slike prosesser i framtiden.

     

Saker til behandling i åpent

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 18. okt. 2018 11:37 - Sist endret 18. okt. 2018 11:37