2020

Sist endret 9. jan. 2020 11:13 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 27. feb. 2020 09:28 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 30. apr. 2020 09:47 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 1. apr. 2020 11:16 av Erik Bjørnstad Engblad

I det rykende ferske dobbeltnummeret av Norsk antropologisk tidsskrift, synliggjør Nordisk laboratorium siste års fokus på nordiske hjem.

Sist endret 28. feb. 2020 15:00 av Erik Bjørnstad Engblad

Utviklingen av markedet på Cuba fører til mer statlig regulering. Doktoravhandling i sosialantropologi utforsker livet som sjølstendig næringsdrivende på øya.

Sist endret 23. juni 2020 08:56 av Erik Bjørnstad Engblad

Martine Greek ville finne ut hvordan nyliberalismen lykkes med å få folk til å tru på ei bedre framtid. Etter tolv måneders feltarbeid på ei innlandsøy i Chile, disputerer hun med avhandling om håp, fattigdom og statssubsidierte solcellepaneler.

Sist endret 26. juni 2020 09:39 av Mari Strønstad Øverås
Sist endret 9. jan. 2020 11:14 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 31. mars 2020 15:14 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 30. apr. 2020 12:19 av Eyrun Thune

- En kulturell prosess ligger alltid bak hvilken type arbeid som verdsettes i samfunnet, sier Ståle Wig. Han har forska på private næringsdrivende på Cuba, og argumenterer for en revurdering av arbeidsbegrepet.

Sist endret 15. juni 2020 09:03 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 15. juni 2020 08:50 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 15. juni 2020 09:05 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 31. mars 2020 15:38 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 15. juni 2020 08:55 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 30. apr. 2020 11:43 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 26. juni 2020 09:54 av Mari Strønstad Øverås

 - Pustepausen koronanpandemien har gitt oss kan føre til at Norge blir et mer bærekraftig og solidarisk samfunn og til at vi får en større nærhet il hverandre, sier Thomas Hylland Eriksen i første episode av UiOs nye podcast: Universitetsplassen. 

Sist endret 5. aug. 2020 08:27 av Dina Norborg

 - Pustepausen koronanpandemien har gitt oss kan føre til at Norge blir et mer bærekraftig og solidarisk samfunn og til at vi får en større nærhet il hverandre, sier Thomas Hylland Eriksen i første episode av UiOs nye podcast: Universitetsplassen. 

Sist endret 5. mars 2020 15:37 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 30. apr. 2020 09:36 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 5. mars 2020 21:07 av Erik Bjørnstad Engblad

På årets QS-ranking har Universitet i Oslo sju fag blant de 50 beste i verden, og 14 blant de 100 beste. Sosialantropologisk institutt havner høyest, med sin 29. plass på lista for antropologifaget.

Sist endret 27. feb. 2020 09:35 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 14. mars 2020 06:45 av Erik Bjørnstad Engblad
Sist endret 25. juni 2020 16:24 av Gro Lien Garbo
Sist endret 14. mars 2020 06:25 av Erik Bjørnstad Engblad