Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere 2019 til UiO-forsker og psykolog

Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere er på 400 000 kroner og deles i år mellom førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Jenny Mjösberg fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hovedprisen på én million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin fra Universitetet i Uppsala.

Bildet kan inneholde: medisinsk utstyr, beregnet tomografi, medisinsk, radiologi, medisinsk bildebehandling.

Lars Tjelta Westlye. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Selve prisutdelingen skjer ved en høytidelig seremoni i Universitetet aula i Oslo 31. oktober. 

Den faglige juryen begrunner valget av den norske prisvinneren Lars Tjelta Westlye ut fra «hans bidrag til å forstå hvordan medfødte forskjeller i kognisjon og personlighet kan forklare disposisjon for mentale lidelser».

En anerkjennelse av samarbeid

– Å bli tildelt en slik pris er selvsagt en stor ære for min egen del, men først og fremst en anerkjennelse av det harde arbeidet som hver dag legges ned av mine dyktige kolleger i min forskningsgruppe ved Psykologisk institutt ved UiO og Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus, og ved NORMENT-senteret (Norsk senter for forskning på mentale lidelser), sier Lars Tjelta Westlye.

Venter flere spennende tverrfaglige gjennombrudd

Westlye understreker at moderne klinisk forskning i aller høyeste grad er et teamarbeid og at det er et stort apparat og langvarig systematisk planlegging som ligger bak resultatene av forskningen. Han er opptatt av at forskning på hjernen, genetikk og psykisk helse er et internasjonalt og svært aktivt forskningsfelt, som vil gi mange spennende gjennombrudd i årene som kommer.

– Dette er et godt eksempel på at utstrakt samarbeid på tvers av fagfelt og landegrenser lønner seg på sikt. Selv om jeg selvsagt synes det er ekstra hyggelig at en psykolog vinner denne prisen, er det en svært inspirerende oppgave å få lede en tverrfaglig forskningsgruppe i et miljø som virkelig har sett betydningen av å slå sammen kreftene og tenke utover etablerte faggrenser, sier Lars Tjelta Westlye.

De andre prisvinnerne

Anders Jahres medisinske hovedpris 2019 går til Carl-Henrik Heldin, professor ved Universitetet i Uppsala: «for hans banebrytende oppdagelser av hvordan vekstfaktorer påvirker celler, og hvilken rolle dette spiller i utvikling og behandling av kreft».

Den andre vinneren av Anders Jahres pris for yngre forskere 2019 er Jenny Mjösberg, førsteamanuensis ved Karolinska Institutet, Stockholm: «for oppdagelser av medfødte lymfoide celler i betennelsessykdommer».


Relaterte saker

Mer om prisen


Kontakt

Lars Tjelta Westlye

Pressekontakt Svein Harald Milde

Av Gro Lien Garbo
Publisert 17. juni 2019 13:00 - Sist endret 17. juni 2019 13:40