English version of this page

Valgt til vara i Nobelkomiteen

Stortinget har valgt Inger Skjelsbæk til varamedlem i Den norske Nobelkomiteen. Nominasjonen kom fra Sosialistisk Venstreparti.

Førsteamanuensis Inger Skjelsbæk

Førsteamanuensis Inger Skjelsbæk. Foto: Jørgen Carling/ PRIO

Førsteamanuensis Inger Skjelsbæk ble valgt til 2. varamedlem i Nobelkomiteen for perioden 2018 til 2020. Hun var partiet SVs kandidat til vervet.

Seksualisert vold i krig

Skjelsbæk har doktorgrad i psykologi og har i en årrekke forsket på bruk av seksuelle overgrep i krig, samt kvinner fred og sikkerhet som tematisk felt.

Hun har også forsket på internasjonale straffeprosesser, på Norges rolle som fredsnasjon, kvinners deltakelse i fredsprosesser og militære organisasjoner, samt voldelig ekstremisme.

Skjelsbæk har vært tilknyttet Institutt for Fredsforskning (PRIO) siden 1995 og er fremdeles deltidsansatt der som forskningsprofessor i politisk psykologi. Hun var assisterende direktør ved PRIO i perioden 2009-2015 og har også vært forskningsdirektør i to perioder.

Faglig tyngde

Siden 2015 har hun vært knyttet til Universitetet i Oslo hvor hun er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt (PSI). Der deltar hun i flere store, tverrfaglige forskningssatsinger som Center for Research on Extremism (C-REX) og forskningsgruppen Nordic Branding i UiO:Norden.

Inger Skjelsbæk har hatt flere internasjonale stillinger som gjesteforsker ved University of California Berkeley, hvor hun har vært knyttet til både Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies (ISEEES) og Human Rights Center (HRC). Hun er også gjesteforsker ved London School of Economics (LSE) hvor hun er knyttet til Center for Women, Peace and Security.

Innimellom alle disse aktivitetene har Skjelsbæk tid til styreverv i den Norske Helsingforskomite, og hun har sittet i stiftelsesstyret ved Nansenskolen og for Nansen Dialog Nettverket på Balkan. Hun er også styremedlem i The Peace Research Endowment i USA.

Publisert 14. des. 2017 12:30 - Sist endret 3. apr. 2018 14:24