Forside

Ideologi, aktivisme og organisasjon

Analyser av høyreekstremisme på «gata» og på «data», samt konspirasjonsteorier, religion, kjønn og nye former for ekskludering

Høyreekstrem vold og hatkriminalitet

Analyser av voldsutøvelse og radikalisering, borgervern og samt hatkriminalitet

Høyreekstremes venner og fiender

Analyser av høyreekstreme aktører og deres omgivelser, inkludert andre ekstremister, intellektuelle, massemediene og politiske partier

Forebygging og intervensjon

Analyser av forebyggingstiltak fra statlige og ikke-statlige aktører, samt drøfting av forholdet mellom frihet og intervensjon