Forside

Aktuelle saker

Mindre høyreekstrem vold i land med høyrepopulistiske eller høyreradikale partier

Fremskrittspartiets oppslutning og en åpen innvandringsdebatt kan forklare få tilfeller av høyreekstrem vold i Norge de siste 25 årene.

Ideologi, aktivisme og organisasjon

Analyser av høyreekstremisme på «gata» og på «data», samt konspirasjonsteorier, religion, kjønn og nye former for ekskludering

Høyreekstrem vold og hatkriminalitet

Analyser av voldsutøvelse og radikalisering, borgervern og samt hatkriminalitet

Høyreekstremes venner og fiender

Analyser av høyreekstreme aktører og deres omgivelser, inkludert andre ekstremister, intellektuelle, massemediene og politiske partier

Forebygging og intervensjon

Analyser av forebyggingstiltak fra statlige og ikke-statlige aktører, samt drøfting av forholdet mellom frihet og intervensjon