Forside

Aktuelle saker

Høyreekstremisme i dagens Europa: Vold, velgere og vigilantegrupper 

I dagens Europa ser vi økt oppslutning om ytre høyre, en gjenopplivet nasjonalisme og nye borgerverngrupper. Samtidig ser det ut til at høyreekstrem vold og terror har gått tilbake de siste tiårene. Hvordan kan disse paradoksale utviklingstrekkene forstås og forklares? 

Ideologi, aktivisme og organisasjon

Analyser av høyreekstremisme på «gata» og på «data», samt konspirasjonsteorier, religion, kjønn og nye former for ekskludering

Høyreekstrem vold og hatkriminalitet

Analyser av voldsutøvelse og radikalisering, borgervern og samt hatkriminalitet

Høyreekstremes venner og fiender

Analyser av høyreekstreme aktører og deres omgivelser, inkludert andre ekstremister, intellektuelle, massemediene og politiske partier

Forebygging og intervensjon

Analyser av forebyggingstiltak fra statlige og ikke-statlige aktører, samt drøfting av forholdet mellom frihet og intervensjon

Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer