Forside

Ideologi, aktivisme og organisasjon

Analyser av høyreekstremisme på «gata» og på «data», samt konspirasjonsteorier, religion, kjønn og nye former for ekskludering

Høyreekstrem vold og hatkriminalitet

Analyser av voldsutøvelse og radikalisering, borgervern og samt hatkriminalitet

Høyreekstremes venner og fiender

Analyser av høyreekstreme aktører og deres omgivelser, inkludert andre ekstremister, intellektuelle, massemediene og politiske partier

Forebygging og intervensjon

Analyser av forebyggingstiltak fra statlige og ikke-statlige aktører, samt drøfting av forholdet mellom frihet og intervensjon

Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)

Nyhetsbrev

Motta nyheter og invitasjoner til seminar

Arrangementer

07 mars
14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus
18 apr.
09:15, Rom 114, Harriet Holters hus
14 mai
10:00, Auditorium 1, Eilert Sundts Building, University of Oslo
14 mai
13:00, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups house, University of Oslo
15 mai
Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups house, University of Oslo