Forskningsprisen til Fjell og Walhovd

Psykologiprofessorene Fjell og Walhovd har banet vei for forskning på hjernens livsløp. Nå hedres paret med UiOs forskningspris.

Anders Martin Fjell og Kristine Beate Walhovd mottar Universitetet i Oslos forskningspris for 2015.

Foto: Yngve Vogt/ Apollon

– Det er en stor ære for oss å motta denne prisen. En stor takk til UiO, instituttet, venner og familie som har støttet oss underveis, sier de.

Ekteparet mottar prisen for sin forskning på hvordan hjernen endrer seg gjennom hele livsløpet, fra du er barn til du er over 90 år. Over 1000 deltakere har deltatt i dette forskningsprosjektet, som har pågått i 15 år.

Verdensledende

– Forskningen vår går ut på å kartlegge hvordan hjernen endrer seg gjennom hele livsløpet fra du er barn til du er over 90 år. Tidligere var forskerne mer opptatt av å se hvordan hjernen fungerte hos unge og eldre hver for seg. Vi var blant de første som begynte å undersøke hvordan endringene skjer over tid gjennom hele livsløpet, sier Kristine Walhovd.

Sammen med Anders M. Fjell leder hun forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC), som er utpekt til verdensledende forskningsmiljø ved UiO. Sammen har de publisert over 100 vitenskapelige artikler.

Forskerparet befinner seg i fronten av feltet som kalles livsløpsforskning og har det siste tiåret satt i gang store nevrokognitive langtidsstudier av deltakere i alle aldere mellom 0 til over 90 år. Målet er å forstå endringer i hjernen og mentale prosesser gjennom hele livsløpet, og hvordan disse endringene kan optimaliseres. Deres mest siterte artikler dreier seg om målbare aldringsendringer i hjernen og hvordan disse endringene henger sammen med utvikling av og endringer i hjernens funksjoner.

Bygger lab

Om prisen

Prisen deles ut av UiO og tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

Forskningsprisen er på 250.000 kroner, et kunstverk og diplom.

– Nå er vi spesielt opptatte av å undersøke hvilke faktorer tidlig i livet som virker på hjernens utvikling senere i livet.

– Når vi finner påvirkningsfaktorer som er viktige for hvordan folk fungerer som eldre, er det viktig å kunne skille ut kortvarige faktorer fra mer grunnleggende, stabile og livslange faktorer, understreker Walhovd.

Paret planlegger byggingen av et høyteknologisk forskningslaboratorium, hvorav en flunkende ny MR-skanner blir den største enkeltinvesteringen.

– Dette er svært viktig for oss, fordi vi kommer til å disponere eget forskningsteknisk utstyr som vi hittil har lånt av samarbeidspartnere. Det gir LCBC større ressurser og mer stabilitet, sier Fjell.

Har brukt opp prispengene

Familien Walhovd og Fjell. Foto: Gro Lien Garbo
Familien Walhovd og Fjell etter prisutdelingen. Foto: Gro Lien Garbo/ UiO

Walhovd og Fjell leder også hvert sitt ERC-prosjekt, og de har et omfattende forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet bruker de prispengene på et seminar med sine lokale samarbeidspartner i Barcelona.

– Vi får ikke prisen bare for egen innsats, men en rekke superflinke medarbeidere har bidratt til dette. Derfor var det naturlig å bruke pengene på noe hele LCBC kunne ha glede av. Neste måned drar vi alle, over 20 personer, til Barcelona, der vi kjører et 3 dagers seminar med vår lokale samarbeidspartner der. Vi gleder oss til å kunne diskutere overordnede teoretiske perspektiver og ha det gøy sammen, avslutter Walhovd.

Av Svein Harald Milde
Publisert 4. sep. 2015 12:00 - Sist endret 24. aug. 2022 06:28