English version of this page

Effekt av “Folkehelse og livsmestring” i skolen

Den norske regjeringen har bestemt at “Folkehelse og livsmestring” skal inkluderes som et tverrfaglig tema i norske skoler. Hvilke konsekvenser får innføringen av temaet for livene til barn og unge?

Bildet kan inneholde: møbler, bord, hvit, stol, svart.

Om prosjektet

«Folkehelse og livsmestring» som et tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer psykisk og fysisk helse, og som gir bedre muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Målet med vårt prosjekt er å evaluere om temaet utgjør en forskjell i barn og unges liv.

Mål

Målet vårt er å undersøke i hvilken grad:

  • psykisk helse, livskvalitet, det sosioemosjonelle skolemiljøet, karakterer og fravær forbedres, og om færre unge voksne faller fra i utdannelsesløpet, arbeidslivet og opplæring etter implementering av temaet

  • eventuelle forbedringer varierer mellom gruppene som mottar temaet i 2020/21, 2021/22 og 2022/23

  • eventuelle forbedringer i psykisk helse, livskvalitet og det sosioemosjonelle skolemiljøet har sammenheng med forbedringer i karakterer og redusert drop-out

  • eventuelle forbedringer i psykisk helse og karakterer har sammenheng med familiefaktorer og det sosioemosjonelle miljøet

  • effekten av «Folkehelse og livsmestring» modereres av tidspunktet, kvaliteten og omfanget av implementeringen

Metode

Slik jobber vi: 

Vi skal bruke eksisterende data, inkludert skole/elevundersøkelser (Ungdata, Elevundersøkelsen, Spørsmål til Skole-Norge), data fra Folkeregisteret (Skoleporten, SSB Micro data, Kontroll og utbetaling av helserefusjoner databasen, Reseptregisteret og Norsk pasientregister), og data fra longitudinelle kohortstudier (Den norske mor, far og barn-undersøkelsen).

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam og Forskningsrådet fra 2021 til 2027.

Publisert 30. aug. 2021 15:14 - Sist endret 10. feb. 2022 10:04